A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 

 2015. június  • TARTALOM – CONTENTS • June 2015

XSzáz éves az általános relativitáselmélet
At the Centenary of the Theory of General Relativity
 
   
Vendégszerkesztő • Guest Editor: Szabados László

Patkós András: Egy klasszikus tökéletességű természettörvény centenáriuma
Centenary of a Classically Perfect Law of Nature

642

Illy József: Az általános relativitáselmélet megszületése
Genesis of the General Theory of Relativity

646

Szabados B. László: Száz éves az általános relativitáselmélet
Centenary of the Theory of General Relativity

660

Tanulmány • Study  

 

Falus András: Mit öröklünk, és mit nem? Perspektíva és realitás.
What Is Heritable and What Is Not. Perspective and Reality.

674

Holl András: Szövegbányászat, adatbányászat, ismeretfeltárás.
Új lehetőségek a tudományos kommunikációban

Text and Data Mining, Knowledge Discovery: New Possibilities in Scholarly Communication

680

Kapronczay Károly: Az MTA Orvostörténeti Bizottságának története
History of the Hungarian Academy of Sciences Medical History Committee

686

Reményi Károly: A szén-dioxid-adó torzító hatása az energetikában
Deforming Impact of the Carbon Tax on the Energy Sector

694

Bakonyi Imre: Néhány javaslat az MTMT lehetőségeinek hatékonyabb kihasználására
Suggestions for a More Efficient Exploitation of The MTMT Database Resources

703

Erdősi Ferenc: A keleti nyitás logisztikai adottságai
The Logistic Endowments of Opening to the East

710

Varga Attila – Erdős Katalin: A magyar idegtudomány nemzetközi beágyazottsága
International Embedding of Hungarian Neuroscience

721

Interjú • Interview  
   

„Steve” és a maiak • Somogyi Péterrel, a Kuffler Kutatási Alapítvány alapítójával Sipos Júlia beszélget • ‘Steve’ and the Boys of Today. Julia Sipos’ Interview with Péter Somogyi,
the Founder of the Stephen W. Kuffler Research Foundation 732

732

Tudós fórum • Academy Affairs  

Közgyűlés • Lovász László elnöki megnyitó beszéde
László Lovász: Presidental Greeting to the 186th General Assembly of MTA

738

Kitüntetések az MTA 186. Közgyűlésén • Awards

741

Lovász László elnöki beszámolója • Presidental Address

743

Török Ádám: 2014 derekas év volt. Beszámoló az MTA kutatóhálózatának teljesítményéről
2014 Was a Notable Year – Report on the Achievements of the Academy’s Research Networks

750

Kitekintés • Outlook (Gimes Júlia gondozásában) 752

Könyvszemle • Book Review (Sipos Júlia gondozásában)  

Talentumok az „intelligens hálóban” (Péntek János)

755

Változatok az emlékezésre (Perecz László)

757

A közvetítő szervezetek rögös útján (Hrubos Ildikó)

760

Pszicholingvisztika I–II. (Forgács Bálint)

763

Marx lábnyomai (Rathmann János)

765