A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM    KERESÉS


 LANGERHANS-SZIGET-TRANSZPLANTÁCIÓ, MESTERSÉGES β-SEJT

    TRANSZPLANTÁCIÓ 1-ES TÍPUSÚ DIABÉTESZBEN

X

Gerő László

az MTA doktora, Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Kar I. sz. Belklinika, Budapest • gero(kukac)bel1.sote.hu

 

Az 1-es típusú diabétesz kialakulásának oka a pankreász ß-sejtjeinek autoimmun eredetű pusztulása. Mivel így az endogén inzulintermelés megszűnik, e betegek a diagnózis pillanatától kezdve inzulinkezelést igényelnek. Általában ún. intenzív inzulinkezelést alkalmazunk: ennek egyik típusában a betegek a három főétkezés előtt gyorshatású, éjszakára pedig elhúzódó hatású készítményt használnak (egy másik terápiás változatban a betegek reggel és este is kapnak elhúzódó hatású inzulint). Az intenzív inzulinkezelés másik formáját az ún. pumpakezelés jelenti.


Az inzulinkezelés korlátai


Nem kétséges, hogy a fiziológiás endogén inzulinelválasztás leginkább az intenzív terápiás rezsimmel közelíthető meg. Ennek ellenére az átlagos vércukorszint (amint az a vércukorszint megelőző hat-nyolchetes átlagértékére jellemző Haemoglobin A1c értékekből is megítélhető) e kezelés mellett is szignifikánsan magasabb, mint az egészséges személyeken. Ugyanakkor e betegeken a vércukorszint napszaki ingadozásai, az átlagos szinttől való eltérések is lényegesen nagyobbak, mint az egészséges személyekben. Emiatt a betegek jelentős hányadán alakul ki hipoglikémiás rosszullét (kórosan alacsony vércukorszint), ami az esetek egy részében súlyos tünetekkel, akár eszméletvesztéssel is járhat, és elhárításához külső segítségre lehet szükség. Mindez a mikro- és makrovaszkuláris szövődmények kialakulásához és korai vaszkuláris (érrendszeri) halálozáshoz vezet.

Élettani körülmények között az endogén inzulinelválasztás szinte másodpercnyi pontossággal követi a vércukorszint emelkedését vagy süllyedését. Ez a finom és precíz szabályozás egyetlen exogén inzulinterápiás formával sem közelíthető meg, jelenleg ez csupán sikeres pankreász- vagy Langerhans-sziget-transzplantációval érhető el.


A pankreásztranszplantáció korai eredményei


Az első pankreászátültetést William D. Kelly és Richard Lillehei végezték 1966-ban. A beültetést követően a beteg vércukorszintje ugyan jelentősen csökkent, de hamarosan szövődmények (tályog, láz) alakultak ki, majd a beteg harminc nap múlva szeptikus tünetek között elhunyt (Kelly et al., 1966). A következő tíz évben még közel száz pankreászátültetést végeztek, de az eredmények alig javultak, s mindössze egy esetben lehetett egy évet meghaladó grafttúlélést (inzulinmentességet) elérni. A sikertelenség hátterében elsősorban sebészi-technikai szövődmények álltak: varratelégtelenség, infekció, sipolyképződés, tályog.


Langerhans-sziget-transzplantáció –
korai eredmények


Ebben az időben joggal merült fel a kérdés, hogy vajon szükség van-e a teljes pankreász átültetésére, mivel a pankreásztranszplantáció nagy, a betegre nézve kifejezetten megterhelő invazív beavatkozást jelent, ami számos műtéti szövődménnyel jár. Ugyanakkor a pankreásznak mindössze 3%-át képezi az endokrin sejtállomány. Amikor tehát az inzulintermelő sejtek bevitele céljából a teljes pankreászt ültetjük át, akkor 97%-ban felesleges biológiai szövetet transzplantálunk – annak minden műtéttechnikai és immunológiai következményével (1. táblázat). Logikusnak látszott tehát az az elképzelés, hogy elég lenne a Langerhans-szigeteket bejuttatni a recipiens (befogadó) szervezetbe.

A Langerhans-szigetek a pankreászon belül az exokrin sejtektől elkülönülten, kötőszöveti nyalábokkal körülhatárolva helyezkednek el, izolálásukra már az 1960-as évek végén kidolgoztak megfelelő módszereket. Az első sikeres experimentális Langerhans-sziget-transzplantációt 1972-ben végezték (Ballinger – Lacy, 1972), s ezt számos további sikeres experimentális átültetés követte. A korai eredmények biztatóak voltak: nemcsak a diabéteszes állatok vércukorszintjét sikerült normalizálni, hanem bizonyos szövődmények, például a vesében a mezangiális (erek körüli kötőszövet) szövet felszaporodásának progresszióját is sikerült megállítani (Federlin et al., 1976).

Ezt követően indultak el a humán beültetések. Bár az első klinikai transzplantációk sikeresnek látszottak, a betegek vércukorszintje csökkent, a C-peptid-szint (az endogén inzulintermelésre jellemző paraméter) nőtt, az inzulinkezelés átmenetileg felfüggeszthető volt (vagy legalábbis a napi inzulinigény csökkent), a késői eredmények már csalódást okoztak: a beültetett graftok csak átmenetileg és meglehetősen rövid ideig működtek (Scharp et al., 1990). Az International Islet Transplant Registry 1995-ben közzéadott adatai szerint az egy évet meghaladó inzulinmentesség alig érte el a 10%-ot.

A beavatkozásnak ugyan műtéttechnikai szövődménye alig volt (a „transzplantációt” ma nem is sebész, hanem az intervenciós radiológus végzi, aki képernyő alatt a máj legfontosabb visszerébe, a „portális” vénába helyezett katéteren át infúzióban juttatja be az izolált szigeteket a májba), de a graftműködés az esetek többségében a beültetés után rövid idővel megszűnt. A funkció megszűnése a legtöbb esetben már a transzplantációt követő első hónapokban bekövetkezett.


A klinikai szigetátültetés sikertelenségének okai


A graftfunkció gyors megszűnésének okait keresve a kutatók két lehetséges okot is azonosítottak, amelyekre a korábbi experimentális eredmények alapján nem számítottak:

1.) a humán szigetbeültetések során alkalmazott szigetek mennyisége túl kevés volt a szénhidrát-anyagcsere rendezéséhez. Mint ismert, egy pankreászból még a legjobb izoláló laboratóriumok is legfeljebb 400 000 szigetet képesek kinyerni, pedig ennek mintegy háromszorosára lenne szükség. Egyszerre azonban nem áll rendelkezésre három pankreász (ismételt sziget-transzplantáció ugyan elvileg lehetséges, de ennek hátrányos késői következményeire az edmontoni protokol alkalmazásával kapcsolatban visszatérünk).

2.) Amikor az 1-es típusú cukorbetegbe beültetjük a Langerhans-szigeteket, és ezzel visszavisszük a betegséget kiváltó antigén(eke)t, akkor hiperakut autoimmun reakció alakul ki, amely a szokásos immunszuppresszív kezeléssel alig védhető ki. A reakció a beültetett szigetek korai kilökődéséhez vezet. Így érthető, hogy a klinikai transzplantációk során a szigetgraft funkciójának megszűnése az esetek jelentős hányadában már a beültetést követő első hónapokban bekövetkezett (Prowse et al., 1986, Gottlieb et al., 1990).


A Langerhans-szigetek immunizolációja
és transzplantációja


A fent leírt nehézségek egy részének áthidalására a 90-es években egyre szélesebb körben kezdték alkalmazni a szigetek immunizolációját. E módszer lényege az, hogy az izolált Langerhans-szigeteket olyan immunbarrierbe (kapszulába) zárják, amelyek pórusnagysága megengedi a glukóz, az inzulin és bizonyos tápanyagok szabad átjutását az izoláló mikro- vagy makrokapszula membránján, de már a legkisebb méretű immunglobulin sem juthat át a membránon, és természetesen nem juthatnak át sejtes elemek (limfociták, makrofágok) sem. Az esetek többségében a kapszulák membránjának ún. cut-off értéke 50 000 dalton volt, ami kb. az albumin molekulasúlyának felel meg. A legkisebb immunglobulin mérete kb. 150 ezer dalton, azaz a membrán pórusnagysága kizárta az immunglobulinok penetrációját.

A Langerhans-szigetek enkapszulációjára különböző módszereket dolgoztak ki, a részleteket illetően összefoglaló közleményekre utalunk (Lim – Sun, 1980, O’Shea – Sun, 1986). Egy munkacsoport sikerrel ültetett be alginátba enkapszulált humán Langerhans-szigeteket egy 1-es típusú diabéteszes férfibe, aki korábban már vesetranszplantációban, s ezt követően tartósan immunszupresszív kezelésben részesült. A beteg az első alkalommal 104/ts kg, majd kb. fél év múlva még 102 /ts kg szigetet kapott intraperitoneálisan (összesen kb. 1,2 millió szigetet). A beültetés után hosszú hónapokon át inzulinmentesség alakult ki, a korábban már minden kezeléssel dacoló diabéteszes neuropátia rohamosan javult, s négyéves szünet után a beteg ismét munkába állt. Kb. kilenc hónap után azonban a graftfunkció fokozatosan megszűnt, és vissza kellett térni az inzulinkezelésre (Soon-Shiong et al., 1994).

Más esetekben ennél rövidebb inzulinmentességet, az esetek többségében pedig csak a napi inzulinigény átmeneti csökkenését sikerült elérni. Az ex-kapszulált szigetek szövettani feldolgozása során a kapszulák körül kiterjedt fibrózist (kötőszövet-felszaporodást), a szigeteken belül pedig jellegzetes centrális nekrózist találtak. A fibrózis arra utal, hogy az alkalmazott kapszulák membránja, minden próbálkozás és módosítás ellenére még mindig nem bizonyult eléggé biokompatibilisnak.

A centrális nekrózis kissé nehezebben volt értelmezhető, hiszen ha a szigeteket valamilyen immunológiai folyamat tette volna tönkre, akkor a szöveti károsodás először a szigetek külső felszínén alakult volna ki. Diabéteszessé tett egerekbe és patkányokba munkacsoportunk szintén sikerrel ültetett be enkapszulált (Ba-alginát membránba zárt) patkány-, sertés- és halszigeteket (illetve hal esetén szigetszervet, az ún. Brockmann-testecskét) (1. ábra), és vizsgáltuk az enkapszulált szigetek tenyészthetőségét, inzulintermelését, valamint a szigeten belüli oxigéneloszlást. Azt találtuk, hogy az oxigén diffúziós távolsága túlságosan rövid, és így a szigetek centrális része (a felszíntől befelé már kb. 100 mikron mélységben) kifejezetten hipoxiás – ami magyarázat lehet a centrális nekrózis kialakulására (Schrezenmeir et al., 1992, Schrezenmeir et al., 1994). Vizsgálatainkból az is következik, hogy az enkapszuláció elsősorban sejtes elemek immunizolációjára és transzplantációjára használható, de teljes szigetekre (amelyek átmérője mintegy 150–200 mikron) már nem.

Az immunszuppresszív kezelést viszont még az enkapszuláció alkalmazása mellett sem lehetett teljesen elhagyni – egy munkacsoport a transzplantált enkapszulált szigetek elleni autoimmunitás fellángolását is leírta. A módszer tehát egyelőre nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, ennek ellenére a membránok további finomításán, a biokompatibilitás növelésén továbbra is számos munkacsoport dolgozik.


Az edmontoni protokoll


A szigetbeültetés új lendületet kapott 2000-ben, az ún. edmontoni protokoll bevezetésével. A kanadai munkacsoport több ponton is módosította az addig szokásos sziget-transzplantációs eljárást: megváltoztatták a tápoldat összetételét (elhagyták a „xenoproteinnek” számító fötális borjúszérumot), a kötőszövet emésztéséhez használt kollagenáz enzimcsoportot liberáz enzimkeverékre módosították, szteroidmentes immunszuppresszív kezelést vezettek be, és a hagyományos indukciós immunszuppresszív terápia (limfocitaellenes szérum az első öt napon) helyett monoklonális antitestet (daclizumab) adtak a recipienseknek közvetlenül a beültetés előtt, majd a daclizumab injekció beadását a transzplantációt követően kéthetente megismételték.

A leírt módszert alkalmazva a szerzők hét felnőtt, 1-es típusú cukorbeteg „sikeres” sziget-transzplantációjáról számoltak be (Shapiro et al., 2000). A transzplantált betegek a beültetést követően négy-tizenöt hónappal inzulinkezelés nélkül is anyagcsere-egyensúlyban voltak. C-peptid szintjük (mind az éhomi, mind a posztprandiális érték) a normális tartományba került (2. táblázat). Ugyancsak normális tartományba került a HbA1c-szint is, és jelentősen csökkent a vércukorszint napszaki ingadozása. Az inzulinmentesség stádiumában elvégzett orális glukóztolerancia teszt eredménye szerint a hét beteg közül már egy sem bizonyult diabéteszesnek.

A korábbiakhoz képest meglepően jó eredmények világszerte lelkesedést váltottak ki. Az eredmények ugrásszerű javulását általában az új protokollnak (elsősorban a szteroidmentes immunszuppressziónak és a monoklonális antitest alkalmazásának) tulajdonították, és szinte „elsikkadt” az a tény, hogy a munkacsoport a hosszú távú jó eredmények érdekében minden esetben retranszplantációt alkalmazott. A leírás szerint, amikor egy transzplantált betegen az inzulinmentesség már nyilvánvalóan megszűnt, és a vércukorszintek emelkedni kezdtek, akkor infúzióval újra bejuttattak a májba néhány százezer szigetet. Az első három-négy hónapban a hét beteg összesen tizenöt szigetsejt-infúzióban részesült (tizenhat donortól) (2. ábra). Az egy beteg egyetlen transzplantációjára jutó szigetszám átlagosan 370 ezer sziget, az egy betegbe a teljes megfigyelési periódusban bejuttatott szigetmennyisége pedig átlagosan 11 547±1604/ts kg volt.

Ezt követően összehangolt nemzetközi szervezésben (Észak-Amerika mellett európai és ausztráliai centrumok bevonásával) további harminchat, 1-es típusú cukorbetegbe ültettek be Langerhans-szigeteket, úgy, hogy minden esetben az edmontoni protokollt alkalmazták. Egy év után e betegek 44%-a volt inzulinmentes, 28%-uknál legfeljebb reziduális graft működés, másik 28%-uknál a graftfunkció teljesen megszűnése volt megállapítható (Shapiro et al., 2006).

A Collaborative Islet Transplant Registry (CITR) 2010-es beszámolója szerint 1999–2009 között összesen 571 betegen történt szigetátültetés. Átmeneti (legalább tizennégy napos) inzulinmentességet a betegek 60%-án sikerült elérni, de a transzplantáció után öt évvel már a betegeknek több mint 90%-a igényelt (újra) inzulinkezelést (CITR, 2010).

Fény derült az ismételt sziget-transzplantáció késői mellékhatásaira is. A különböző donoroktól származó szigetinfúziókkal olyan mértékben „immunizálták” a szervezetet, hogy később egyéb szerv (pl. vese) beültetéséhez gyakorlatilag lehetetlen volt kompatibilis donort találni. Emiatt a retranszplantációt az edmontoni munkacsoport is elhagyta.

Figyelembe kell azt is venni, hogy a donor pankreászok száma igen kicsi, még a sebészi (teljes pankreász) beültetéshez is kevés, pedig ott

 

 

egy betegnek egy donorra van szüksége. Így a sikeres sziget-transzplantációhoz betegenként szükséges mintegy három pankreász kifejezetten „luxusnak” számít.

Összefoglalva a klinikai szigetsejt-transzplantáció mintegy két évtizedes tapasztalatait azt mondhatjuk, hogy az eredmények – bár a kezdetekhez képest javuló tendenciát mutatnak – még a 2010-es években is messze elmaradtak a várakozástól. Az ötéves inzulinmentesség 10% alatt volt. Ugyanakkor az időközben már diadalútját járó sebészi pankreászbeültetés – elsősorban a szimultán végzett pankreász- plusz vesetranszplantáció mellett – az ötéves grafttúlélés már ebben az időben 90% felett volt (Gruessner, 2011). A sziget-transzplantáció során a fő gondot továbbra is a donorhiány, valamint az autoimmun reakció fellángolása jelentette.


Új lehetőségek a sejttranszplantációban: mesterséges ß-sejt előállítása


Az utóbbi másfél évtizedben a humángenetika, az őssejtkutatás és a genetikai hátterű betegségek gyógyítása nagy lépésekkel haladt előre. Az új kutatási eredmények ismeretében felmerült az a lehetőség, hogy talán szomatikus (testi) sejtekből vagy pluripotens őssejtből elő lehetne állítani olyan mesterséges ß-sejtet, amelynek ultrastruktúrája hasonló (esetleg azonos) a humán ß-sejtével, glukózdependens módon termel és választ el inzulint, transzplantálható, de nem vált ki autoimmun reakciót. Ha az ilyen sejteket sikerülne sejttenyészetben szaporítani, akkor esetleg megoldódna a donorhiány problémája is.

Mesterséges ß-sejtet, illetve mesterséges Langerhans-szigeteket elvben kétféle módon lehet előállítani:

1.) a pankreász (mind az exokrin, mind az endokrin állomány) endodermális eredetű. Ma már bizonyított, hogy létezik transzdifferenciáció, amikor egy, már látszólag „véglegesen” differenciálódott sejtből egy másfajta differenciálódott sejt alakul ki, anélkül, hogy a fejlődési soron újra végig kellene mennie (Uher, 2013). Ez elsősorban az azonos csíralemezből származó szövetek között lehetséges. Így elvben lehetőség van arra, hogy az azonos csíralemezből (jelen esetben az endodermából) származó szövetek sejtjeit (például májsejteket vagy az exokrin pankreász duktális sejtjeit) átalakítsuk a Langerhans-sziget endokrin sejtjeivé. Ezen az úton akár sziget-újdonképződés is előidézhető, és olyan ß-sejt-szerű sejtek is kialakíthatók, amelyekben megvan az inzulin termelésének és glukózdependens szekréciójának képessége, kifejeződnek („expresszálódnak”) bennük a ß-sejtre jellemző transzkripciós faktorok, ultrastruktúrájuk megegyezik a valódi ß-sejtével stb., de antigén tulajdonságaik nem azonosak a ß-sejtekével, így transzplantációjuk remélhetően nem vált ki autoimmun reakciót.

2.) a másik lehetőség az őssejtek fejlődésének olyan irányítása, hogy a pluripotens sejtekből – megfelelő transzkripciós és növekedési faktorok hozzáadásával – ß-sejt fejlődjön ki, a fent részletezett tulajdonságokkal (a Langerhans-szigetek kifejlődésében irányító szerepet játszó legfontosabb transzkripciós faktorokat a 3. táblázatban foglaltuk össze).

A sejtek átalakítása elvben in vivo és ex vivo egyaránt végrehajtható.


Májsejtek átalakítása ß-sejtté


Mint említettük, a májsejtek – a pankreászhoz hasonlóan – endodermális eredetűek. Képesek a glukózanyagcserében fontos szerepet játszó vegyületek, így a glukóz-transzporter-2 és a glukokináz expressziójára, rendelkeznek bizonyos glukózreszponzív elemekkel. Ugyanakkor nem képesek a proinzulin átalakítására, és nem rendelkeznek szekretoros granulumokkal, így nem képesek az inzulint tárolni.

Bernard E. Tuch-nak és munkatársainak már több mint tíz évvel ezelőtt sikerült májsejtekből álló tumor sejtvonalat (HUH7) genetikailag úgy módosítani, hogy a sejtek képesek voltak a proinzulint (az inzulin előanyagát) szintetizálni és hasítani, majd az inzulint a sejtekben kialakult szekretoros granulumokban tárolni. Glukóz, Ca++ vagy teofilin hatására prompt inzulin kiáramlás következett be. A sejtvonal transzplantálhatónak bizonyult, és diabéteszes egerekbe ültetve azok vércukorszintjét normalizálta. A fontosabb transzkripciós faktorok közül a sejtek NeuroD-1-et tartalmaztak, de PDX-1-et nem, ez azonban a funkciót nem befolyásolta (Tuch et al., 2003).

Legutóbb Dario Gerace és munkatársai foglalták össze mindazokat a növekedési és fontosabb transzkripciós faktorokat, amelyek a májsejtből „ß-sejt” képződéséhez szükségesek (Gerace et al., 2015). Egyúttal áttekintették a vektoriális átvitel lehetőségeit, a megfelelő virális vektorokat. Mindezek (vagy legalábbis a fontosabb transzkripciós és növekedési faktorok) bevitelével akár in vivo körülmények között is kiváltható mesterséges ß-sejt- vagy Langerhans-sziget-képződés.


Langerhans-sziget-neogenezis májszövetben
in vivo


Rongying Li és munkatársai a közelmúltban az emberi T1DM egyik modellállat-típusában, NOD (non-obese diabetic) -egerekben Ngn3 (neurogenin3) transzporternek virális vektor segítségével történő bevitelével a májon belül Langerhans-sziget-neogenezist idéztek elő. Minden egyes állatba 1011 víruspartikulát juttattak be intravénásan, s az állatok egyes csoportjaiba vagy Ngn3+Btc (betacellulin: a béta sejtek növekedését és szaporodását elősegítő polipeptid), vagy e két faktor+PD-L1 (az effektor limfociták apoptózisát [elpusztítását] növelő, és így celluláris immuntoleranciát elősegítő faktor) bevitelét végezték intravénásan. Egy harmadik állatcsoport csak immuntolerancia-faktort kapott.

A bevitelt követően periportálisan (a májvéna porta körüli régiójában) sziget-neogenezis indult el (amint azt később a leölt állatok májában a szövettani vizsgálat is igazolta). Az állatok vércukorszintje gyakorlatilag normalizálódott (a kiindulási 11,0 mmol/l körüli értékről 5,0–6,0 mmol/l közötti szintre csökkent) és a tizenöt hetes megfigyelés során végig a normális szinten maradt. Glukózterhelésre az állatokban normális inzulinválasz és szabályos vércukorgörbe alakult ki. Meg kell azonban jegyezni, hogy mindez csak abban az állatcsoportban volt így, amelyik a két növekedési faktor (Ngn3+Btc) mellett még a limfocitaellenes toleranciafaktort (PD-L1) is kapta, a másik két állatcsoportban sem a vércukor-, sem az inzulinszintek nem normalizálódtak. Az utólagos szövettani feldolgozás és hisztokémiai festés szerint a legtöbb inzulin- és C-peptid-pozitív sejt is abban a csoportban volt kimutatható, amelyik mindhárom faktort kapta (3. ábra).
A leírtakon kívül a toleranciafaktort is kapó csoportban a CD4+ limfociták számának csökkenését, valamint kisebb mértékű interferon- és TNF-alfa-termelést, egyúttal az interleukin vegyületcsoport csökkent keletkezését lehetett igazolni. Fontos megjegyezni, hogy mindez csak a májból származó limfoid sejtekre nézve volt igaz, a lépből kinyertekre nem. Ezek az eredmények amellett szólnak, hogy az immuntoleranciát kiváltó hatás erősíti és elnyújtja a mesterségesen kialakított új „Langerhans-szigetek” funkcióját, másrészt az újdonképződő szigetek funkcióját segítő immunszupresszív hatás csak lokális, és nem általános (Li et al., 2015).


Mesterséges ß-sejt kialakítása
pluripotens őssejtből


Felicia W. Pagliuca és munkatársai humán embrionális pluripotens őssejtekből többlépcsős tenyésztés során (amelynek egyes fázisaiban különböző növekedési faktorokat és transzkripciós faktorokat adtak a sejttenyészethez) végül „stem cell eredetű ß-sejteket (SC-ß)” nyertek. Ezek a sejtek ismételt glukózstimulusra (amikor a tápfolyadék glukózkoncentrációját ismételten 2,0 mM és 20,0 mM között változtatták) promt inzulinelválasztással reagáltak, és ez a reakciókészség megmaradt akkor is, amikor e sejteket NOD-egérbe transzplantálták. Elektronmikroszkópos vizsgálat szerint a SC-ß-sejtek szabályos inzulingranulumokat tartalmaztak, és tartalmazták a főbb transzkripciós faktorokat is.

A szerzők értékelése szerint módszerükkel hasonló sejtek százmilliós nagyságrendben állíthatók elő laboratóriumi körülmények között. A kezdeti eredmények biztatóak, de egyelőre experimentális szintűek. Klinikai eredmények még nem állnak rendelkezésre.


Az eredmények összefoglalása


1-es típusú diabéteszben a normoglikémia elérése csak „visszacsatolásos” inzulinbevitellel, closed-loop rendszerű inzulinpumpával vagy sikeres pankreász-, illetve Langerhans-sziget-beültetéssel lehetséges. Bár a teljes pankreász sebészi beültetésével kapcsolatban már igen jók az eredmények, ez a beavatkozás ma is nagy műtétnek számít, a betegre igen nagy megterhelést jelent, és előrehaladott nagyérszövődmények, például makrovaszkuláris szövődmények (így obliteratív, érlumen elzáródást okozó perifériás artériás ateroszklerózis) esetén végzése kontraindikált. A sokkal kisebb megterhelést jelentő és lényegesen kevesebb szövődménnyel járó Langerhans-sziget-transzplantáció széleskörű alkalmazásának korlátot szab egyrészt a donorhiány, másrészt a viszonylag rövid grafttúlélés. E nehézségek részben áthidalhatók lennének olyan „mesterséges” ß-sejtek alkalmazásával, amelyek nagy (korlátlan?) mennyiségben állíthatók elő, strukturális és funkcionális tulajdonságaik azonosak a természetes ß-sejtekével, és e tulajdonságaikat transzplantáció után is megtartják.

A fent leírt eredmények példázzák, hogy experimentális körülmények között lehetséges mesterséges ß-sejtek előállítása vagy sziget-neogenezis előidézése. Mind a mesterséges ß-sejtek, mind az újonnan képzett szigetek képesek a glukózdependens inzulinszekrécióra, ultrastruktúrájuk egyezik a természetes ß-sejtekével, s transzplantáció után normalizálják a diabéteszes állatok anyagcseréjét. Kérdés természetesen, hogy a fenti eljárások alkalmazhatók-e humán beteganyagon, klinikai körülmények között is. Erre nézve egyelőre nem állnak rendelkezésünkre adatok.
 Kulcsszavak: 1-es típusú diabétesz, Langerhans-sziget, mesterséges ß-sejtek, pluripotenciális őssejt, transzplantáció
 


 

IRODALOM

Ballinger, Walter F.– Lacy, Paul E. (1972): Transplantation of Intact Pancreatic Islets in Rats. Surgery. 7–2, 175–186.

CITR (2010): Collaborative Islet Transplant Registry (CITR) • WEBCÍM

Federlin, Konrad – Bretzel, R. G. – Schmidtchen, U. (1976): Islet Transplantation in Experimental Diabetes in the Rat. V.: Regression of Glomerular Lesions in Diabetic Rats After Intraportal Transplantation of Isogenic Islets. Hormone And Metabolic Research. 8, 404–406.

Gerace, Dario – Martiniello-Wilks, R. – O’Brien, B. A. et al. (2015): The Use of ß-Cell Transcription Factors in Engineering Artificial ß Cells from Non-pancreatic Tissue. Gene Therapy. 22, 1–8. DOI: 10.1038/gt.2014.93 • WEBCÍM

Gottlieb, Peter A. – Berrios, J. P. – Mariani, G. et al. (1990): Autoimmune Destruction of Islets Transplanted into RT6-Depleted Diabetes-resistant BB/wor Rats. Diabetes. 39, 643–645. DOI:10.2337/diab.39.5.643 • WEBCÍM

Gruessner, Angelika C. (2011): 2011 Update on Pancreas Transplantation: Comprehensive Trend Analysis of 25 000 Cases Followed up Over the Course of Twenty-four Years at the International Pancreas Transplant Registry (IPTR). Rev Diabet Stud. 8, 6–16.  DOI: 10.1900/RDS.2011.8.6 • WEBCÍM

Kelly, William D. – Lillehei, R. C. , – Merkel, F. K. et al. (1966): Allotransplantaton of the Pancreas and Duodenum along with the Kidney in Diabetic Nephropathy. Surgery. 1, 827–837.

Li, Rongying – Lee, J. – Kim, M. S. et al. (2015): PD-L1-Driven Tolerance Protects Neurogenin3-induced Islet Neogenesis to Reverse Established Type 1 Diabetes in NOD Mice. Diabetes. 64, 529–540. DOI: 10.2337/db13-1737

Lim, Franklin – Sun, Anthony M. (1980): Microencapsulated Islets as a Bioarteficial Pancreas. Science. 201, 980–990. DOI:10.1126/science.6776628

O’Shea, Geraldine M. – Sun, Anthony M. (1986): Encapsulation of Rat Islets of Langerhans Prolongs Xenograft Survival in Diabetic Mice. Diabetes. 5, 943–946. DOI:10.2337/diab.35.8.943 • WEBCÍM

Pagliuca, Felicia W. – Millman, J. R. – Gürtler, M. et al. (2014). Generation of Functional Human Pancreatic ß Cells In Vitro. Cell. 159, 428–439. DOI: 10.1016/j.cell.2014.09.040 • WEBCÍM

Prowse, Stephen J. – Bellgrau, D. – Lafferty, K. (1986): Islet Allografts Are Destroyed by Disease Occurence in the Spontaneously Diabetic BB Rat. Diabetes. 35, 110–114. DOI:10.2337/diab.35.1.110

Scharp, David W. – Lacy, P. E. – Santiago, J. V et al. (1990): Insulin Independence after Islet Transplantation into a Type 1 Diabetic Patient. Diabetes. 39, 515–518. DOI:10.2337/diab.39.4.515 • WEBCÍM

Schrezenmeir, Jürgen – Kirchgessner, J. – Gerő, L. et al. (1994): Relation between Secretory Function and Oxygen Supply in Isolated Islet Organs. Transplantation. 57, 1–6.

Schrezenmeir, Jürgen – Gerő, L. – Laue, Ch. – Kirchgessner, J. et al. (1992): The Role of Oxygen in Islet Transplantation. Transplantation Proceedings. 24, 2925–2929.

Shapiro, James – Lakey, J. R. – Ryan, E. A. et al. (2000): Islet Transplantation in Seven Patients with Type 1 Diabetes Mellitus Using a Glucocorticoid-free Immunosuppressive Regimen. The New England Journal of Medicine. 343, 230–238. DOI: 10.1056/NEJM200007273430401 • WEBCÍM

Shapiro, James – Ricordi, C. – Hering, B. J. (2006): International Trial of the Edmonton Protocol for Islet Transplantation. The New England Journal of Medicine. 355, 1318–1330. DOI: 10.1056/NEJMoa 061267 • WEBCÍM

Soon-Shiong, Patrick – Heintz, R. E. – Merideth, N. et al. (1994): Insulin Independence in a Type 1 Diabetic Patient after Encapsulated Islet Transplantation. The Lancet. 343, 950–951.

Tuch, Bernard E. – Szymanska, B. – Yao, M. et al. (2003): Function of Genetically Modified Human Liver Cell Line That Stores, Processes and Secretes Insulin. Gene Therapy. 10, 490–503. DOI:10.1038/sj.gt.3301911 • WEBCÍM

Uher, Ferenc (2013): A szöveti őssejtek programozott átalakulásai – lehetséges-e a transzdifferenciáció? Magyar Tudomány. 174, 6, 670–677. • WEBCÍM

 

 

  

pankreász-transzplantáció Langerhans-sziget-transzplantáció

nagy műtét számos szövődménnyel

kis beavatkozás minimális szövődményekkel

súlyos betegen nem végezhető

súlyos betegen is elvégezhető

donorhiány

jelentős szigetbank? sejttenyészet?

graft-előkezelés nem végezhető

graft-előkezelés (az antigenitás csökkentésére) elvben végezhető

immunbarrier nem alkalmazható

immunbarrier (enkapszuláció) alkalmazható


1. táblázat • A teljes pankreász sebészi beültetése és a Langerhans-sziget-transzplantáció

előnyeinek és hátrányainak összevetése <
 

1. ábra • Sertés Langerhans-szigetek alginát kapszulában (gyengébb és erősebb nagyításban) <
  

éh C-peptid (3 hó) éh C-peptid (6 hó) PP C-peptid (3 hó) PP C-peptid (6 hó)
2,4±0,3 ng/ml 2,5±0,2 ng/ml 5,7±0,9 ng/ml 5,7±0,6 ng/ml

vércukorszint- ingadozás a transzplantáció

előtt az első Tx után a második Tx után
11,1±1,8 mM/L 6,7±2,1 mM/L 2,8±1,7 mM/L


2. táblázat • Az első edmontoni eredmények: a C-peptid-szintek változása a sziget-transzplantáció (Tx)

(és az inzulinmentesség elérése) után, illetve 3 és 6 hónappal később. A vércukorszint fluktuációjának változása (mM/L) az első és második Tx után. <
 


2. ábra • Retranszplantáció az edmontoni protokoll alkalmazása során.

A hét beteg összesen tizenöt sziget-transzplantációban részesült (tizenhat donortól) <
 


 

a faktor rövid neve a faktor csoportja a faktor szerepe

FoxA-1 és A-2

forkhead box

endodermális lemez kifejlődése

HB9 faktorok

 

pankreász „bud” kialakulása

*PDX-1 és

homeobox faktorok

ventrális és dorzális „bud” fúziója

PBX-1 és PBX-2

homeobox faktorok

a korai pankreász sejtjeinek differenciálódása

Neurog3 és Hes1

helix-loop-helix faktorok

endokrin és exokrin pankreász differenciálódása, az α-, ß-, δ- és PP-sejtek elkülönülése

NeuroD-1

transzkripciós faktor

endokrin sejtek megőrzése, stabilizálása

Nkx2.2

 

ß-sejtek végleges kialakulása

**MafA

leucin zipper

ß-sejtek működésének megtartása

Pax6 és Pax4

páros homeobox faktorok

α- és ß-sejtek differenciálódása


3. táblázat • A pankreász, illetve a ß-sejtek kialakulásához szükséges transzkripciós faktorok

és szerepük a ß-sejtek kifejlődésében • *aktiválásában a HNF-3ß, HNF-1α és az SP1/3 faktorok is

részt vesznek; **a PDX-1 és a NeuroD1 faktorokkal együtt (Gerace et al., 2015 alapján) <
 
3. ábra • Az újdonnan képződött szigetek hisztokémiai vizsgálata: a legtöbb inzulin- és C-peptid-pozitív

sejt abban a csoportban volt, amelyik mind a három faktort kapta (Ngn3+Btc+PD-L1) <