A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 

 2015. július  • TARTALOM – CONTENTS • July 2015

XA Társadalom és oktatás könyvsorozat negyedszázada
25 Years of the ‟Society and Education” Book Series
 
   
Vendégszerkesztő • Guest Editor: Nagy Péter Tibor

Nagy Péter Tibor: Bevezető • Introduction 770

770

Forrai R. Katalin: Kutatások a cigányság iskolázásáról
Research Findings on Roma Students in Hungary

771

Hrubos Ildikó: A gazdálkodó egyetem karrierje • Career of the Managerial University

776

Karády Viktor: A napóleoni „Francia Egyetem” és utóélete
The French Historic ‘Université’ and Its Afterlife

781

Kelemen Elemér: Hagyomány és korszerűség? Reflexiók napjaink oktatáspolitikájára.
Tradition and Modernity? Reflections on the Educational Policy of the 2010s

787

Kozma Tamás: Kié az iskola? Huszonöt év múlva. • Who Runs the School? Twenty Years After.

790

Ladányi János: Rétegződés és szelekció a felsőoktatásban – három évtized távlatából
Stratification and Selection of the Hungarian Higher Education

795

Nagy Péter Tibor: A lexikonelitek szelektálódása (a zsidók esete)
The Recruitment of Elites of Encyclopedias. The Case of Hungarian Jews

800

Péteri Gábor: Hosszú tanulási folyamat a közoktatásban
Prolonged Learning Process in Public Education

807

Polónyi István: A papírgyárakról másfél évtized után
On Diploma Factories After a Decade and a Half

813

Sáska Géza: Az elmúlt két évtized pedagógusképzési reformküzdelmei, kreditekben elbeszélve
Struggles for Reforms in Teachers’ Training over the Past 20 Years as Explained by Credits

819

Számok, tények, adatok a Társadalom és oktatás sorozatról (NPT)
Figures, Facts and Data about the Book Series Society and Education (PTN)

828

Tanulmány • Study  

 

Gyulai József: Gondolatok a kutatásról, innovációról • On Research and Innovation

832

Hárdi István: A falfirkától az utcai művészetig (a graffiti pszichológiájáról)
From Tags to Street Art

837

Istvánovics Vera: Felszíni vizek kutatása Magyarországon – helyzetkép és javaslatok
Surface Water Research in Hungary: Overview and Outlook

843

Hazai Kinga: Mégis, kinek a filmje? • Whose Film Is It Anyway?

855

Gerő László: Langerhans-sziget-transzplantáció, mesterséges ß-sejt-transzplantáció 1-es típusú diabéteszben • Transplantation of Islets of Langerhans and Artificial ß-cells in Type 1 Diabetes

864

Harangi Szabolcs: Egy vulkán, amely megrengette a világot – 200 éve tört ki a Tambora
Volcanic Eruption That Shook the World – Tambora Erupted 200 Years Ago

875

Kitekintés • Outlook (Gimes Júlia gondozásában) 884

Könyvszemle • Book Review (Sipos Júlia gondozásában)  

„Megvagyunk mi egymás mellett…” (Turai Tünde)

887

„Nagyító üveghez kell folyamodni” (Minárovits János)

890

Életkörülmények eltérő adottságú térségekben (Horváth Gyula)

893