A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 

 2015. augusztus  • TARTALOM – CONTENTS • August 2015

XTudományetika
Ethics of Science
 
   
Vendégszerkesztő • Guest Editor: Kakuk Péter

Kakuk Péter: A tudományos integritás kortárs dilemmái az orvos- és élettudományokban
Contemporary Dilemmas of Scientific Integrity in Medical and Life-sciences

898

Bodnár János Kristóf – Gajdos Ágoston – Kakuk Péter: A Hvang-botrány következményei
és tanulságai
• The Hwang Case: Conclusions and Consequences

905

Falus András: A tudományos kutatás és a gyógyszercégek hálószobatitkai – ki kit csal meg?
Scientific Research and the Bedroom Secrets of Drug Companies: Who Is Cheated by Whom?

917

Mario Biagioli: A szerzőség instabilitása: érdem és felelősség a kortárs orvostudományban
The Instability of Authorship: Credit and Responsibility in Contemporary Biomedicine

921

A tudományos élet egyetlen „valutája” – Kakuk Péter interjúja Kovács József bioetikus professzorral
“The only ‘currency’ in scientific life” – József Kovács, Professor of Bioethics Is Interviewed by Péter Kakuk

943

Tanulmány • Study  

 

Tamás Pál: Nemzetközi mintakövetés a közép-európai akadémiai kapitalizmusban
International Models in the Central-European Academic Capitalism

950

Kovács Kármen: A hivatkozás teljesítményértékelést befolyásoló implicit tényezőiről
About the Implicit Factors of Citation Influencing Scientific Performance Evaluation

964

Király László: Szociokulturális szempontok vizsgálata egy kelet és nyugat határán létrehozott gyermek-szívközpont kapcsán • Establishment of a Pediatric Cardiac Center
at the Meeting Point of the Orient and Occident: Evaluation of the Sociocultural Factors

974

Galántai Zoltán: A földönkívüliek, a tudomány és az ufológia • Extraterrestrials, Science, and Ufology

983

Trenka Magdolna: Demokratikus deficit, avagy öröklődő férfi homogenitás a társadalmi alrendszerek vezetői pozícióiban • Democratic Deficit, Or the Inherited Male Homogenity
of the Upper Floors in Every Social Subsystems

992

A jövő tudósai • Scientists of the Future  

 

 

Bevezető • Introduction (Kiss Rita)

1003

Előtérben. Lányok Napja és a Nők a Tudományban Egyesület (NaTE) kapcsolt programjai.
In the Foreground. Girls’ Day and Connected Programs by the Association
of the Hungarian Women in Science (Kovács Szilvia)

1003

Kitekintés • Outlook (Gimes Júlia gondozásában) 1009

Könyvszemle • Book Review (Sipos Júlia gondozásában)  

A Szegedi Egyetemi Tudástárról (Solymosi Frigyes)

1012

Nyelvtudományi elméletek és nézetek a 20. században (Kárpáti László)

1016

Jogtudomány és filozófia – egy tudományos emlékmű (Jakab András)

1017

Határok és dialogicitás (Somogyvári Lajos)

1019

A területi egyenlőtlenségek tudománya és politikája (Jankó Ferenc)

1022