A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM    KERESÉS


 KITÜNTETÉSEK

X

 

Nemzeti ünnepünk, augusztus 20. alkalmából Áder János, Magyarország Köztársasági Elnöke magas kitüntetéseket adományozott.


Magyar Érdemrend Középkereszt a csillaggal kitüntetést vehetett át
 

Korinek László Dezső, az MTA rendes tagja, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kriminológiai és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszékének egyetemi tanára,

Perner Ferenc, Széchenyi-díjas sebész, az orvostudomány doktora, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Transzplantációs és Sebészeti Klinikájának professor emeritusa.


Magyar Érdemrend Középkeresztje

kitüntetésben részesült

 

Beke Dezső, a fizikai tudomány doktora, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Fizikai Intézet Szilárdtest Fizikai Tanszékének egyetemi tanára,

Dóczi Tamás Péter, az MTA rendes tagja, a Pécsi Tudományegyetem Idegsebészeti Klinika egyetemi tanára,

Dulácska Endre, Széchenyi-díjas építészmérnök, a műszaki tudomány doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék professor emeritusa,

Kálmán Alajos, Széchenyi-díjas kémikus, az MTA rendes tagja, a Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont Szerves Kémiai Intézetének nyugalmazott tudományos osztályvezetője,

Orosz István, az MTA rendes tagja, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelmi Intézetének professor emeritusa,

Poór Gyula, az MTA doktora, az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet főigazgatója, a Semmelweis Egyetem egyetemi tanára, a Marosvásárhelyi Orvostudományi és Gyógyszerészeti Egyetem Orvostovábbképző Karának professzora,

Somfai László, Széchenyi-díjas és Erkel Ferenc-díjas zenetörténész, az MTA rendes tagja, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézet és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem professor emeritusa,

Taxner-Tóth Ernő, Széchenyi-díjas irodalomtör-ténész, az irodalomtudomány doktora, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének professor emeritusa.


Magyar Érdemrend Tisztikereszt

polgári tagozat kitüntetést kapott

 

Adriányi Gábor Frigyes, az MTA Bölcsészettudo-mányi Kutatóközpont tudományos tanácsadója, professor emeritus,

Bakó Gyula, az orvostudomány doktora, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Általános Orvostudományi Kar Belgyógyászati Intézet Geriátriai Nem Önálló Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára,

Csath Magdolna, a közgazdaság-tudomány doktora, a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézetének professor emeritája, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi magántanára,

Dezső Tamás, az Eötvös Loránd Tudományegye-tem Bölcsészettudományi Kar volt dékánja, egyetemi docens,

Faragó István, az MTA doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Matematikai Intézet Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára,

Forró Lajos történész, újságíró, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karának oktatója, a TiszapART kulturális televízió főszerkesztője, a Délvidék Kutató Központ alelnöke, a Magyar–Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság Magyar Tagozatának tagja,

Gabler Dénes Jenő, az MTA doktora, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézetének nyugalmazott tudományos tanácsadója,

Gácsi Zoltán, az MTA doktora, a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karának intézetigazgatója, egyetemi tanár,

Gergely Pál Széchenyi-díjas biokémikus, az MTA rendes tagja, a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Orvosi Vegytani Intézetének egyetemi tanára,

Hadjiev Janaki Stanislavov, a Kaposvári Egyetem egyetemi docense, a Kaposvári Egyetem Egészségügyi Centrum Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézetének onkoradiológiai működéséért felelős szakmai alelnöke,

Náhlik András, a Nyugat-magyarországi Egyetem rektorhelyettese, egyetemi tanár,

Nyakas Csaba, az orvostudomány doktora, a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Sporttudományi Kutatóintézetének professor emeritusa,

Oláh Attila, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológiai Intézet Személyiség- és Egészségpszichológai Tanszékének egyetemi tanára,

Pálffy Géza, az MTA doktora, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének tudományos tanácsadója, kutatócsoport-vezetője,

Szabó Béla, a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Jogtörténeti Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára,

Wacha Imre, az MTA Nyelvtudományi Intézetének volt munkatársa.


 

 

 

Magyar Érdemrend Lovagkereszt
polgári tagozat
kitüntetést vehetett át

 

Bognár Béla, az ohiói Wright State University Departments of Social Work professor emeritusa,

Érsek Tibor, a mezőgazdasági tudomány doktora, a Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazda-ság- és Élelmiszertudományi Kar Növénytermesztési Intézet Növényvédelmi Intézeti Tanszékének professor emeritusa,

Fazekas István, a Magyar Országos Levéltár Bécsi Magyar Levéltári Kirendeltségének volt főlevéltárosa, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézetének egyetemi docense,

Hopp Béla, az MTA doktora, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Fizikus Tanszékcsoport Optikai és Kvantumelektronikai Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára,

Hős Csaba, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hidrodinamikai Rendszerek Tanszékének egyetemi docense,

Juhász Gábor, az MTA doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Biológiai Intézet Proteomikai Csoportjának tudományos tanácsadója,

Kullmann László, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Hidrodinamikai Rendszerek Tanszékének címzetes egyetemi tanára,

Lengyel Imre, az MTA doktora, a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézetének vezetője, egyetemi tanár,

Molnár Katalin, a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Társadalom-, Szociális és Kommunikációtudományok Intézetének intézetigazgatója, a Szociálpedagógia Tanszék egyetemi docense,

Molnár Lajos, az MTA doktora, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Matematikai Intézet Analízis Tanszékének egyetemi tanára,

N. Szabó József, a Nyíregyházi Főiskola Társadalom- és Kultúratudományi Intézet Nemzetközi Kapcsolatok Intézeti Tanszékének professor emeritusa,

Reisinger Péter, a Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Növénytermesztési Intézet Növényvédelmi Intézeti Tanszékének egyetemi tanára,

Scholz László, az Eötvös Loránd Tudományegye-tem Bölcsészettudományi Kar Spanyol Nyelvi és Irodalmi Tanszékének egyetemi tanára,

Simon János, a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum tudományos tanácsadója, a Kodolányi János Főiskola Nemzetközi Tanulmányok és Történelem Intézeti Tanszékének egyetemi tanára,

Sudár Balázs, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének tudományos főmunkatársa,

Szabolcs Éva, az Eötvös Loránd Tudományegye-tem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézetének egyetemi tanára,

Szabóné Révész Piroska, az MTA doktora, a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudo-mányi Kar Gyógyszertechnológiai Intézetének vezetője, egyetemi tanár,

Szalay Tibor, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Gyártástudomány és -technológia Tanszéké-nek tanszékvezető egyetemi docense,

Somfai László Széchenyi-díjas és Erkel Ferenc-díjas zenetörténész,

Szentmártoni Szabó Géza irodalomtörténész, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészet-tudományi Karának egyetemi oktatója,

Szepessy Tibor, az Eötvös Loránd Tudomány-egyetem Bölcsészettudományi Karának nyugalmazott professzora,

Szörényiné Kukorelli Irén, az MTA doktora, az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézetének tudományos tanácsadója, a Széchenyi István Egyetem egyetemi tanára,

Tamás János, az MTA doktora, a Debreceni Egyetem Agrártudományi Központ Mezőgazda-ság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálko-dási Kar Víz- és Környezetgazdálkodási Intézetének vezetője, egyetemi tanár,

Tóth Gábor, a kémiai tudomány doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem nyugalmazott egyetemi tanára, a Semmelweis Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem címzetes egyetemi tanára,

Tóth Imre, az MTA doktora, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Kémiai Intézet Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszékének egyetemi tanára,

Tóthné Szita Klára, a Miskolci Egyetem egyetemi tanára,

Vámos Ágnes, az Eötvös Loránd Tudományegye-tem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézetének egyetemi tanára,

Vásáry István, az MTA levelező tagja, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Orientalisztikai Intézet Török Filológiai Tanszékének professor emeritusa.


Magyar Arany Érdemkereszt
polgári tagozat
kitüntetésben részesült

 

Bényei Attila Csaba, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Fizikai Kémiai Tanszékének egyetemi docense, a Debreceni Egyetem Kémia Intézet Röntgen-diffrakciós Szerkezetvizsgáló Laboratóriumának vezetője,

Gulácsi Katalin, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Szerves Kémiai Tanszékének egyetemi adjunktusa,

Juhász Lajos, a Debreceni Egyetem Mezőgazda-ság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdál-kodási Kar Természetvédelmi Állattani és Vadgazdálkodási Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense,

Kovács Éva, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének tudományos főmunkatársa,

Szivák Judit, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézetének egyetemi docense,

Varga Pál, a Budapesti Műszaki és Gazdaság-tudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Távközlési és Médiainformatikai Tanszékének egyetemi docense,

Varga Zsuzsanna, a Szegedi Tudományegyetem Elméleti Fizikai Tanszékének egyetemi docense.