A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 

   ›  A 2015. ÉV TELJES TARTALOMJEGYZÉKE

X


Tematikus számok, összeállítások

 

A 21. század etológiája: a kutya mint példa

 

 

Vendégszerkesztő • Miklósi Ádám

Miklósi Ádám: Bevezető

1 2

Miklósi Ádám: Az etológia színeváltozásai: az extravaganciától a tudomány fősodrába

1 4

Gácsi Márta – Korondi Péter – Kovács Szilveszter: Szociális robotok viselkedésének programozása etológiai megközelítéssel: a kutya mint kötődési modell

1 11

Andics Attila – Gácsi Márta – Faragó Tamás:
Funkcionális képalkotásos vizsgálatok kutyán

1 20

Gerencsér Linda – Vásárhelyi Gábor: Kutyák és kütyük,
avagy a viselkedés megfigyelésének automatizálása

1 28

Faragó Tamás – Pongrácz Péter: A kutya–ember vokális kommunikáció
etológiai vizsgálata

1 35

Gergely Anna – Miklósi Ádám: Robot–állat interakció mint új kutatási módszer

1 44

Kubinyi Enikő – Bence Melinda – Rónai Zsolt – Sasvári-Székely Mária:
Az oxitocinrendszer és a szociális viselkedés kapcsolata

1 51

 

   
A tudásalapú társadalom és a különböző tudományterületek szerepe    
Vendégszerkesztők: Simai Mihály és Hunyady György    

Simai Mihály – Hunyady György: Bevezető

2 130

Simai Mihály: A tudásalapú társadalom tudománya felé

2 132

Charaf Hassan: Az infoszféra tudást közvetítő szerepe a mai társadalomban

2 141

Pálné Kovács Ilona: Helyi tudás, helyi kormányzás, helyi fejlesztés

2 150

Hörcher Ferenc: A bölcsészettudományok hasznáról a mai Magyarországon

2 159

Frank Tibor: Érték és értékteremtés a humán tudományokban

2 167

Tolcsvai Nagy Gábor: A nyelvtudomány szerepe
a tudás és a közösségi lét megalapozásában

2 172

Kulcsár Szabó Ernő: „Ami szép – mint mondják –, nehéz”,
avagy: jól értjük-e a humán tudás igazságát?

2 178

Katona Tamás János: Nukleáris biztonság és társadalom Fukusima után –
nukleáris biztonság, társadalmi érdek és a jog

2 186

Szenes Zoltán: Tudomány és a korszerű haderő

2 194

A kopernikuszi fordulat fél évezred távlatában

Kutrovátz Gábor: Miért helyezte Kopernikusz a Napot a középpontba?

3 258

Farkas Gábor Farkas: A könyv, amelyet senki nem olvasott.
Adalékok a heliocentrikus modellről folytatott vitához

3 238
Kitaibel és Tomcsányi az 1810 évi földrengésről szóló könyvének bicentenáriuma
Vendégszerkesztő: Varga Péter

Varga Péter: Bevezető

3 275

Varga Péter: A magyar tudomány történetének büszkesége: 200 éve jelent meg
Kitaibel Pál és Tomcsányi Ádám könyve az 1810. évi móri földrengésről

3 276

Tímár Gábor: Kitaibel és Tomcsányi 1810-es móri földrengéstérképének
topográfiai alapja és georeferálása

3 289

Kiszely Márta: A Vértes földrengései: mi történik a lábunk alatt?

3 298
Tudomány és könyv a 21. században
Vendégszerkesztő: Hunyady György

Hunyady György: Bevezető

4 386

Frank Tibor: „Európa nyelve a fordítás”. Javaslat az Európai Uniónak

4 388

Solymosi László: Az akadémiai könyv- és folyóirat-kiadás

4 392

Fábri György: Maradhat-e a könyvtár az egyetemi tudás központja?

4 399

Szegedy-Maszák Mihály: Folyóirat vagy könyv: mérlegen a tudományos teljesítmény

4 404

Zsoldos Attila: A tudományos könyv és a tudományos teljesítmény mérése

4 410

Vizkelety András: A könyv kialakulása, használata, gyűjtése, terjesztése

4 416

Prószéky Gábor: Gutenbergtől a Google Booksig.
(Hány fokos a digitális fordulat a könyvek világában?)

4 421

Zólyomi Gábor: Digitális ókor: az asszíriológia és az internet

4 425

Madas Edit: Kódexkutatás a digitális korban

4 430
Festetics – genetika

Szabó T. Attila: Megjegyzések Robert J. Wood Festetics Imréről szóló cikke elé

4 435

Roger J. Wood: Festetics Imre és a természet genetikai törvényei a véren keresztüli öröklődés korabeli uralkodó elképzelésének fényében

4 439

Raskó István: Humángenetika a laboratóriumtól a betegágyig

4 453
Időjárási szélsőségek hatása a természeti és gazdasági rendszerekre
és a társadalomra
Vendégszerkesztők: Géczi János és Gelencsér András

Bevezető

5 514

Gelencsér András: Az emberiség mint éghajlat-alakító tényező

5 515

Elekes Andrea – Halmai Péter: Éghajlatváltozás és gazdasági növekedés. Alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság vs. gazdasági növekedés – kibékíthetetlen ellentét?

5 522

Géczi János – Kamarás István: Habituális válaszok az éghajlatváltozásra

5 532

Kocsis László – Horváthné Baracsi Éva – Kocsisné Molnár Gitta – Kovács János –
Cseh Eszter: Változó klíma, változó fajtahasználat a kertészetben

5 539

Liker András: Az éghajlatváltozás és az urbanizáció együttes ökológiai hatásai

5 546

Nagy Szabolcs Tamás – Pál László – Bercsényi Miklós – Farkas Valéria –
Husvéth Ferenc: Az éghajlatváltozás hatása gazdasági állatainkra

5 553

Padisák Judit – Stenger-Kovács Csilla – Lázár Diána – Hubai Katalin Eszter –
Yvonne Němcová – Magyar Donát – Vass Máté – Trájer Attila János –
Tánczos Balázs – Hammer Tamás – Lengyel Edina: A kisvizes ökoszisztémák
prediktív értéke a klímaváltozás hatásainak megértésében és jelentőségük
a biodiverzitás megőrzésében

5 559

Veisz Ottó – Varga Balázs: A növény szerepe a víztakarékos szántóföldi gazdálkodásban

5 568
Emlékezés Szilárd Leóra

Klein György: Személyes emlékeim Szilárd Leóról

5 578

Sükösd Csaba: H. G. Wells, jövünk! Szilárd Leó és az atomenergia

5 583
Száz éves az általános relativitáselmélet
Vendégszerkesztő: Szabados László

Patkós András: Egy klasszikus tökéletességű természettörvény centenáriuma

6 642

Illy József: Az általános relativitáselmélet megszületése

6 646

Szabados B. László: Száz éves az általános relativitáselmélet

6 660
A Társadalom és oktatás könyvsorozat negyedszázada
Vendégszerkesztő: Nagy Péter Tibor

Nagy Péter Tibor: Bevezető

7 770

Forrai R. Katalin: Kutatások a cigányság iskolázásáról

7 771

Hrubos Ildikó: A gazdálkodó egyetem karrierje

7 776

Karády Viktor: A napóleoni „Francia Egyetem” és utóélete

7 781

Kelemen Elemér: Hagyomány és korszerűség? Reflexiók napjaink oktatáspolitikájára

7 787

Kozma Tamás: Kié az iskola? Huszonöt év múlva

7 790

Ladányi János: Rétegződés és szelekció a felsőoktatásban – három évtized távlatából

7 795

Nagy Péter Tibor: A lexikonelitek szelektálódása (a zsidók esete)

7 800

Péteri Gábor: Hosszú tanulási folyamat a közoktatásban

7 807

Polónyi István: A papírgyárakról másfél évtized után

7 813

Sáska Géza: Az elmúlt két évtized pedagógusképzési reformküzdelmei,
kreditekben elbeszélve

7 819

Számok, tények, adatok a Társadalom és oktatás sorozatról (NPT)

7 828
Tudományetika
Vendégszerkesztők: Kakuk Péter, Bodnár János Kristóf

Kakuk Péter: A tudományos integritás kortárs dilemmái az orvos- és élettudományokban

8 898

Bodnár János Kristóf – Gajdos Ágoston – Kakuk Péter:
A Hvang-botrány következményei és tanulságai

8 905

Falus András: A tudományos kutatás és a gyógyszercégek hálószobatitkai –
ki kit csal meg?

8 917

Mario Biagioli: A szerzőség instabilitása:
érdem és felelősség a kortárs orvostudományban

8 921

A tudományos élet egyetlen „valutája” Kakuk Péter interjúja
Kovács József bioetikus professzorral

8 943
Magyarország csatlakozott az Európai Űrügynökséghez
Vendégszerkesztő: Both Előd

Tari Fruzsina: Hogyan lehet sikeres a csatlakozás?

9 1026

Hirn Attila: Tudományos mérések a 67P/Churyumov–Gerasimenko-üstökös felszínén

9 1030

Apáthy István – Földvári József: Magyar közreműködéssel végrehajtott dozimetriai mérések a Nemzetközi Űrállomáson

9 1037

Balázs László – Barkaszi Irén – Czigler István – Takács Endre:
Agyműködés súlytalanságban: kísérlet a Nemzetközi Űrállomáson

9 1045

Ábrahám Péter – Kiss Csaba: Az ESA infravörös csillagászati küldetései
és a magyar részvétel

9 1052

Gránásy László – Pusztai Tamás – Podmaniczky Frigyes – Korbuly Bálint:
Anyagtudomány a világűrben: kutatások az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpontban

9 1058

Földváry Lóránt – Tóth Gyula – Kiss Annamária – Kemény Márton:
GOCE műhold: Eötvös-inga-mérések Föld körüli pályán

9 1063

Zábori Balázs: Magyar diákok az Európai Űrügynökség rakéta- és ballonprogramjában

9 1070

Horváth Gyula: CubeSatok az Európai Űrügynökség jövőképében

9 1075

Solymosi János: Űrtávközlés

9 1080

A Fény Nemzetközi Éve
Vendégszerkesztők: Kroó Norbert, Szabados László

Kroó Norbert: Bevezető

10 1154

Gyürky György: Csillagok, az Univerzum fényforrásai

10 1155

Kiss L. László: Csillagászati képalkotás optikai interferometriával

10 1162

Kozma Péter – Janosov Milán – Petrik Péter: Optikai bioérzékelés

10 1171

Krasznahorkay Attila: Atommagfizika fénnyel

10 1180

Dombi Péter – Csete Mária: Fény és nanorendszerek ultragyors kölcsönhatása

10 1191

Horváth Zoltán György: Mitől lézer a lézer?

10 1198

Csáji Attila: A leonardói álom. A teljesség megkísértése a művészet és tudomány
sajátos összefonódása által a fényművészetben

10 1209

Honyek Gyula: Fizikaórák fényfoltjai – Tanári emlékmorzsák

10 1219
Nem konvencionális szénhidrogének – magyarországi lehetőségek
Vendégszerkesztő: Ádám József

Ádám József – Pápay József: Bevezető

11 1282

Pápay József: Konvencionális és nem konvencionális kőolaj- és földgázkitermelő eljárások és várható szerepük az energiaellátásban

11 1285

Kovács Zsolt – Fancsik Tamás: A nem konvencionális szénhidrogének
hazai kutatásának és termelésének potenciálja

11 1295

Kiss Károly: Nem hagyományos szénhidrogének kutatása –
Hazai lehetőségek, jelenlegi valamint várható eredmények,
gyakorlati tapasztalatok a MOL Nyrt. érdekeltségű kutatási és termelési területeken

11 1304

Szabó György: Hazai lehetőségek, jelenlegi és várható eredmények
a Falcon társaság kutatási és termelési területén

11 1314

Papp Katalin – Parragh Dénes: Magyarországi palagáz-forradalom az USA-beli
sikerek nyomán? A környezetvédelmi felvetések mérlegelése és vizsgálata

11 1322

 

 

 

Tanulmányok

 

 

 

Bakonyi Imre: Néhány javaslat az MTMT lehetőségeinek hatékonyabb kihasználására

6 703

Bán Miklós: A biodiverzitási információk gyűjtéséről és megosztásáról

3 335

Bogoly József Ágoston:  Irodalom- és kultúratudomány, média- és stíluskommunikáció. Hibridizációs jelenségek és alkalmazások

2 210

Boros Gábor: Értékek, erények, nevelés

11 1349

Csabai István: Adatintenzív megközelítés a modern természettudományokban

11 1330

Csernicskó István: A (nyelvi) béke esélyei Ukrajnában (2015. június)

10 1253

Demény Attila: Lézerspektroszkópia:
új technika a hidrológiai és paleoklíma-kutatás területén

4 462

Dessewffy Tibor – Láng László: Egyetem 2.0? Felsőoktatás az információs korban

5 597

E. Kovács Péter: Dózsa György 1514 – 2014.
Beszélgetés C. Tóth Norberttel és Pálosfalvi Tamással

1 63

Erdősi Ferenc: A keleti nyitás logisztikai adottságai

6 710

Fabó Edit – André Folloni: A tudományok jövőbeni felelőssége és érvényessége

5 616

Falus András: Mit öröklünk, és mit nem? Perspektíva és realitás.

6 674

Fazekas Károly: Mérnökök legyünk vagy filozófusok?

3 322

Fedor Anna: Kétes eredmények a pszichológiában?

11 1373

Galántai Zoltán: A földönkívüliek, a tudomány és az ufológia

8 983

Gánóczy Sándor: Spinoza, a történeti-kritikai írásmagyarázat úttörője

3 356

Gerő László: Langerhans-sziget-transzplantáció,
mesterséges ß-sejt-transzplantáció 1-es típusú diabéteszben

7 864

Gyulai József: Gondolatok a kutatásról, innovációról

7 832

Hajnal Béla – R. Fedor Anita: A kínai demográfiai folyamatok néhány sajátossága

9 1103

Halmos Tamás – Suba Ilona: Az izommunka során keletkező hormonhatású anyagok szerepe az anyagcserében és az inaktivitási betegségek megelőzésében

4 470

Hamza Gábor: Száz évvel ezelőtt, 1915. augusztus 16-án hunyt el Széll Kálmán, a Magyar Tudományos Akadémia igazgatósági tagja

10 1236

Harangi Szabolcs: Egy vulkán, amely megrengette a világot – 200 éve tört ki a Tambora

7 875

Hárdi István: A falfirkától az utcai művészetig (a graffiti pszichológiájáról)

7 837

Hazai Kinga: Mégis, kinek a filmje?

7 855

Holl András: Szövegbányászat, adatbányászat, ismeretfeltárás.
Új lehetőségek a tudományos kommunikációban

6 680

Honti László: Quo vadis, schola hungarica? Tények vagy blöffök képezik-e a tananyagot?

2 202

Istvánovics Vera: Felszíni vizek kutatása Magyarországon – helyzetkép és javaslatok

7 843

Kapronczay Károly: Az MTA Orvostörténeti Bizottságának története

6 686

Karátson Dávid – Ralf Gertisser: A Jáva-szigeti Merapi 2010-es kitörése.
Természet és társadalom kapcsolata a Föld legnépesebb vulkánszigetén

3 311

Király László: Szociokulturális szempontok vizsgálata
egy kelet és nyugat határán létrehozott gyermek-szívközpont kapcsán

8 974

Koltay Tibor: A kutatási adatok megosztása

4 488

Kordos László: Rudapithecus hungaricus: egy nemzetközi érték ötven éve

10 1226

Kordos László: Tízmillió év a sztyeppe útján: klíma, környezet, vándorlás és népvándorlás

1 57

Kovács Kármen: A hivatkozás teljesítményértékelést befolyásoló implicit tényezőiről

8 964

Kovács Nikoletta: A hazai versenyképesség fokozásának egyik lehetősége –
együtt könnyebb

10 1242

Kovács Örs – Vasa László – Cserny Anikó – Rákóczi Katalin – Urbányi Béla:
Hogyan alakult ki a K+F statisztikai gondolkodás?

4 478

N. Szabó József: A közgazdaság-tudományi elit a rendszerváltásban
és a tudományos élet átalakításában (1945–1946)

11 1339

Perecz László: Négy kísérlet a magyar filozófia elmaradottságának diskurzusáról

1 87

Reményi Károly: A szén-dioxid-adó torzító hatása az energetikában

6 694

Reményi Károly: Energiaátalakulások a légkörben

11 1365

Sándor István: A bizalmi vagyonkezelés létjogosultsága és funkciói a magyar jogban

9 1096

Sperber, Dan – Mercier, Hugo: A következtetés mint társas készség

2 219

Száz János: A PKK-szindróma napjainkban.
Széljegyzetek Kornai János legújabb gyűjteményes kötetéhez

1 75

Tamás Pál: Nemzetközi mintakövetés a közép-európai akadémiai kapitalizmusban

8 950

Tófalvy Tamás: A kritikai technológiakutatásról 

1 96

Tóth János: Szekularizáció és szociológia: mit tölthetünk a régi tömlőkbe?

3 347

Trenka Magdolna: Demokratikus deficit, avagy öröklődő férfi homogenitás
a társadalmi alrendszerek vezetői pozícióiban

8 992

Vágási I. Csongor – Vincze Orsolya – Pap Péter László – Barta Zoltán:
Öregedés és oxidatív stressz madaraknál

5 608

Varga Attila – Erdős Katalin: A magyar idegtudomány nemzetközi beágyazottsága

6 721

Venetianer Pál: Isten mégis szerencsejátékos? (A véletlen a biológiában)

9 1087

Vinkler Péter: Tudománymetriai értékelés a leghatásosabb közlemények mutatószámaival

11 1355


 

Tudós fórum

2015 • A fény nemzetközi éve

1 103

A Magyar Tudomány Ünnepe • Barnabás Beáta,
az MTA főtitkárhelyettese ünnepi köszöntője

11 1386

Csaba László – Szentes Tamás – Zalai Ernő: Mégis, kinek az Akadémiája?

8 1113

Egy különleges akadémiai dokumentum ismertetése  (Láng István)

11 1384

Gábor Dénes-díj

8 1138

Kitüntetések az MTA 186. Közgyűlésén

6 741

Kitüntetések Március 15. alkalmából

4 495

Kitüntetések

10 1261

Közgyűlés • Lovász László elnöki megnyitó beszéde

6 738

Lovász László elnöki beszámolója

6 743

SYLFF, egy sikertörténet múltja, jelene és jövője.
Fejezetek a Fiatal Vezetők Ösztöndíj Alapítvány hazai történetéből

2 235

Török Ádám: 2014 derekas év volt. Beszámoló az MTA kutatóhálózatának teljesítményéről

6 750
   

 


 

Interjú

A tudomány megrendelői • Egyed László beszélgetése Bojár Gáborral

1 105

A nemzet megírása • Sipos Júlia beszélgetése Frank Tiborral

11 1377

„Steve” és a maiak • Somogyi Péterrel, a Kuffler Kutatási Alapítvány alapítójával
Sipos Júlia beszélget

6 732

Kis gyorsítók, nagy eredmények Debrecenben. Hatvanéves az Atomki
Egyed László beszélgetése Lovas Rezsővel

2 242
     

 

Vélemény, vita

 

 

 

Maksay Gábor: Quo vadis, tudományos megismerés?

9 1139

 

 

 


 

Megemlékezés

Farkas József (Halász Anna)

1

109

Jermy Tibor (Szentesi Árpád – Tóth Miklós)

1 111

Poszler György (Perecz László)

10 1265

R. Várkonyi Ágnes (Fodor Pál)

3 366

Szépfalusy Péter (Kondor Imre)

3 369

 


 

 

 

A jövő tudósai

(Csermely Péter gondozásában)

 

 

 

Bevezető (Kiss Rita)

8 1003

Előtérben. Lányok Napja és a Nők a Tudományban Egyesület (NaTE)
kapcsolt programjai.
(Kovács Szilvia)

8 1003

Bevezető (Kiss Rita)

11 1387

A Kelet-európai Utógondozottakért és Lakóotthonokban Lakókért Alapítvány szerepe
a tehetséggondozásban
(Bohoczki Judit)

11 1387
     

 

 

 

Kitekintés

(Gimes Júlia gondozásában)

 

 

 

113 (1), 248 (2), 371 (3), 499 (4), 625 (5), 752 (6),
884 (7), 109 (8), 1146 (9), 1268 (10), 1395 (11)

 

 

 


 

 

 

Könyvszemle

(Sipos Júlia gondozásában)

 

 

 

A dzsihád és a félelem gazdaságtana (Bárd Petra)

4 510

A közvetítő szervezetek rögös útján (Hrubos Ildikó)

6 760

A kultúra rejtelmei  (Cseh Szilvia)

1 117

A modern büntetés-végrehajtás alapvetése Európában (Gönczöl Katalin)

11 1399

A nyelvészet kognitív módja (Pléh Csaba)

5 631

A nyelvhasználat és a kognitív működés öszefüggései (Berán Eszter)

3 376

A római jogi tankönyv aktualitása (Sándor István)

4 502

A Szegedi Egyetemi Tudástárról (Solymosi Frigyes)

8 1012

A társalgás pszichológiája (Kárpáti László)

1 122

A területi egyenlőtlenségek tudománya és politikája (Jankó Ferenc)

8 1022

Az öregedés. Tények és elméletek (Venetianer Pál)

3 375

Egy kutató küzdelmei a szocializmusban és a demokráciában (Csernay László)

1 123

Életkörülmények eltérő adottságú térségekben (Horváth Gyula)

7 893

Elveszett genomok nyomában (Venetianer Pál)

2 253

Ember – méltóság – filozófia (Farkas Szilárd)

4 508

Emberi játszmák – egy bestseller hiánypótló szaklektorálása (Grünczeisz Kata)

9 1149

Erdély és a Székelyföld kutatója (Restás Attila)

1 119

Fenntartható gazdálkodás (Csete Mária)

1 250

Határok és dialogicitás (Somogyvári Lajos)

8 1019

Hommage à Szentágothai János (Balázs Ervin)

11 1407

Jogtudomány és filozófia – egy tudományos emlékmű (Jakab András)

8 1017

Kisebbségi magyar nyelvtantanítás (Kontra Miklós)

5 637

Krízis és növekedés az Európai Unióban (Bod Péter Ákos)

10 1275

Levél a szerkesztőnek Kende Péter könyvéről (Gombár Csaba)

10 1277

Marx lábnyomai (Rathmann János)

6 765

„Megvagyunk mi egymás mellett…” (Turai Tünde)

7 887

Minek nekünk gazdaságpszichológia? (Szabó Katalin)

11 1401

Mit nyújt ma egy magyar város? (Pénzes Ferenc)

10 1272

Munkaszolgálat és halálmenet (Gyáni Gábor)

4 505

Műfajok metszetében – a hatalomról (Fazekas Csaba)

3 381

„Nagyító üveghez kell folyamodni” (Minárovits János)

7 890

Nyelvtudományi elméletek és nézetek a 20. században (Kárpáti László)

8 1016

Pszicholingvisztika I–II. (Forgács Bálint)

6 763

Talentumok az „intelligens hálóban” (Péntek János)

6 755

Tényregény – élménytár (Tibori Tímea)

3 379

Tíz évvel később – magyar nagyvállalkozók európai környezetben (Győrffy Dóra)

5 628

Túl a komparatisztikán (Perecz László)

5 634

Változatok az emlékezésre (Perecz László)

6 757

Vatikáni kútfők a magyar történelemről (Rada János)

1 125
     

 


 


Tagajánlás 2015teljes decemberi lapszámunk