A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM    KERESÉS


 EGYEDI SEJTEK 3D-S KÉPALKOTÁSÁNAK JAVÍTÁSA

    INDIREKT OPTIKAI SEJTMANIPULÁCIÓVAL

X

Búzás András

MSc, tudományos ügyintéző, MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont • buzas.andras@brc.mta.hu

Badri L. Aekbote

MSc, tudományos ügyintéző, MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont

Fekete Tamás

BSc, MSc-hallgató

Grexa István

BSc-hallgató, MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont

Vizsnyicai Gaszton

MSc, posztdoktor tudományos munkatárs, La Sapienza Egyetem, Róma

Ormos Pál

az MTA rendes tagja, tudományos tanácsadó, MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont

Kelemen Lóránd

PhD, tudományos munkatárs, MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont

 

Az optikai csipesz igen széles körben elterjedt az élettudományok területén, mivel segítségével akár egyedi sejtek is vizsgálhatók. A módszer alapja egy nagy numerikus apertúrájú fókuszált lézernyaláb, amely képes mikronméretű objektumokat három dimenzióban csapdázni (Grier, 2003). Optikai csipesz alkalmazásával többnyire csak a sejtek helyzete manipulálható. Komplex vizsgálatok elvégzése során azonban gyakran nem elegendő csupán a helyzetüket kontrollálni, orientációjukat is irányítani kell. A sejtek direkt csapdázása során ez korlátozottan vagy egyáltalán nem lehetséges. Ráadásul direkt csapdázás során erős sugárzás éri a sejteket, ami a károsodásukhoz, elpusztulásukhoz vezethet. Kísérleteink célja, hogy optikai csipesz segítségével a sejteket az eltoláson túl forgatással (6 szabadsági fokkal) is tudjuk manipulálni, úgy, hogy a sérülésüket is elkerüljük. Az említett problémáknak általunk megvalósított megoldása a sejtek indirekt manipulációja. Ennek során egy speciálisan kialakított mikroeszközhöz rögzítjük a sejteket, majd a mikroeszközt optikai csipesszel csapdázva indirekt módon mozgathatók.

A feladat megvalósításának első lépésében kétfotonos polimerizációval előállítottuk a mikroeszközt. A fotopolimerizáció során lézerfényt fókuszáltunk SU8 fotopolimerbe, és a fókuszt három dimenzióban mozgattuk. Utólagos hő- és kémiai kezelés hatására csak azok a tartományok maradtak meg, amelyeket előzőleg megvilágítottunk (Vizsnyiczai, 2014). Az így előállított sejtmanipulátorról elektronmikroszkópos felvétel látható az 1.a ábrán. A struktúrák előállítását követően mind a sejtek (K562 sejtvonal), mind a mikromanipulátorok felületét biokémiai úton kezeltük. A mikroeszköz felületét sztreptavidinnel, a sejtek felületét biotinnal vontuk be. Ez az eljárás tette lehetővé, hogy a manipulátorok és a sejtek nagy hatékonysággal összeragadjanak, ahogy az 1.b ábrán megfigyelhető.

 

 

1. ábra • a – elektronmikroszkópos felvétel

a fotopolimerizációval előállított manipulátorról;

b – az összeragadt sejt és struktúra optikai mikroszkópos képe

 

A 6 szabadsági fokú mozgatás megköveteli, hogy legalább három ponton egymástól függetlenül mozgatni tudjuk a mikromanipulátort. Ezt hagyományos, egy csapdával működő optikai csipesszel nem lehet megvalósítani, ezért holografikus eljárást alkalmaztunk. A holografikus optikai csipesz a hagyományos technika kiterjesztése, melynek során tetszőleges számú (jellemzően néhányszor tíz) pontra tudjuk a fényt egyidejűleg fókuszálni, és ezeket egymástól függetlenül tudjuk irányítani. A több nyalábot speciális eszköz – térbeli fénymodulátor (SLM) – segítségével állítjuk elő, melynek aktív felületén megjelenő fáziskép vagy hologram határozza meg a

 

 

csapdák számát és helyzetét. Holografikus optikai csipesz alkalmazásával meg tudtuk valósítani a 6 szabadsági fokú mozgatást (Vizsnyiczai, 2013).

A forgatással kiterjesztett manipuláció lehetőségeinek bemutatására fluoreszcensen jelölt egyedi sejtek háromdimenziós szerkezetét határoztuk meg úgy, hogy a feloldás minden irányban a laterális feloldással legyen azonos. Általánosságban igaz, hogy a mikroszkópok feloldása az optikai tengely (a megfigyelés iránya) mentén sokkal rosszabb, mint laterálisan. Azonban, ha különböző irányú felvételeket össze tudunk illeszteni, akkor ez a probléma megszüntethető. A sejtek háromdimenziós leképezését úgy valósítottuk meg, hogy a mikromanipulátor segítségével a sejtet az optikai tengely mentén lépésekben mozgattuk, és minden lépésben egy felvételt készítettünk. Egy sorozat elkészítése után a sejtet elforgattuk (itt kihasználtuk, hogy tetszőlegesen tudjuk orientálni a sejteket), majd újabb felvételsorozatot készítettünk. A különböző irányból kapott adatokat számítógépes algoritmussal összeillesztettük. A 2.a ábrán jól megfigyelhető az optikai tengely mentén fellépő elnyújtottság. A 2.b ábrán látható, hogy a különböző irányú felvételek egyesítése után a struktúra megnyújtottsága megszűnt, a feloldás az optikai tengely mentén megegyezik a laterális irányú feloldással.

 

 

2. ábra • K562 sejtvonal felvételsorozatokból:

a – az eredeti; b – különböző irányú felvételek összeillesztésével kapott háromdimenziós kép.

Az optikai tengely a függőleges irányba mutat.

 

Összegezve, a fotopolimerizációval előállított sejtmanipulátorhoz sikeresen rögzítettük a sejteket, majd holografikus optikai csipesz alkalmazásával sikerült megvalósítani 6 szabadsági fokú indirekt sejtmanipulációt. A manipuláció lehetőségeinek bemutatására egyedi sejtek olyan háromdimenziós képét állítottuk elő, ahol a feloldás minden irányban megegyezett a mikroszkóp laterális feloldásával.
 Kulcsszavak: optikai csipesz, fotopolimerizáció, sejtmanipuláció, 3D-képalkotás
 


 

IRODALOM

Grier, David G. (2003): A Revolution in Optical Manipulation. Nature. 424, 810–816. DOI:10.1038/nature01935

Vizsnyiczai Gaszton – Kelemen L. – Aekbote, B. (2013): Indirect Optical Manipulation of Live Cells with Functio-nalized Polymer Microtools. European Biophysics Journal with Biophysics Letters. 42, S114-S114. • WEBCÍM

Vizsnyiczai Gaszton – Kelemen L. – Ormos P. (2014): Holographic Multi-focus 3D Two-photon Polymerization with Real-time Calculated Holograms. Optics Express. 22, 20, 24217-24223; DOI: 10.1364/OE.22.024217 • WEBCÍM