A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM    KERESÉS


 A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE 2015

X

 

1825. november 3-án Széchenyi István birtokainak egyévi jövedelmét ajánlotta fel a Magyar Tudós Társaság megalapítására, és ezzel lehetővé tette a Magyar Tudományos Akadémia létrejöttét. A 2003. évi XCIII. törvény ezért ezt a napot a magyar tudomány ünnepének nyilvánította.

Immár tizenkét éve hagyományosan ekkor indul az a programsorozat, amely bemutatja a hazai kutatóhelyeket és eredményeiket. A 2015. évi Magyar Tudomány Ünnepe A tudomány evolúciója: a valós és a virtuális világok címmel a tudományt mint a jövő alakításának meghatározó eszközét kívánta bemutatni az érdeklődőknek. A 2015. évi MTÜ rendezvénysorozat kitüntetett célja volt, hogy rámutasson: a mindennapjainkat megtöltő információáradatban egyre nehezebb eligazodni, és megkülönböztetni a hiteles forrásból származó információkat a megbízhatatlan vélekedésektől, s hogy ennek következményeként könnyen összemosódik a valóság és a képzelet által teremtett világ. Ezért a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvényei azt hirdették: a tudomány a hiteles ismeretszerzés eszköze. A digitális korszak küszöbén a tudomány arra hivatott, hogy a megbízható tudás határait kijelölje, valamint a robbanásszerű technológiai fejlődés eredményeit megismertesse, és „barátságossá” tegye azt a különböző generációk számára.

 

 

2015-ben Szegeden nyitotta meg Lovász László, az MTA elnöke a Magyar Tudomány Ünnepét. Az előadások után tudományos és szakmai díjakat adtak át.

 

Kimagasló kutatói életműve elismeréseként hét tudós vehette át az MTA Elnöksége által adományozott EÖTVÖS JÓZSEF-KOSZORÚT

Bernáth Árpád, az MTA doktora, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Germán Filológiai Intézetének professor emeritusa,

Gáspár László, a közlekedéstudomány doktora, a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutatója, a Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Közlekedésépítési Tanszék professor emeritusa,

Geszti Tamás Béla, a fizikai tudomány doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Fizikai Intézete professor emeritusa,

Hegyi Klára, az MTA doktora, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének kutató professor emeritája,

Jeney András Iván, az orvostudomány doktora, a Semmelweis Egyetem I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet professor emeritusa,

Ovádi Judit, a biológiai tudomány doktora, az MTA Természettudományi Kutatóközpont tudományos tanácsadója, egyetemi tanár,

Szépvölgyi János, az MTA doktora, az MTA Természettudományi Kutatóközpont főigazgató-helyettese.

 

Az MTA elnöke által az igazgatási és kutatásszervezési feladatok során kiváló munkát végző személyek elismerésére alapított SZILY KÁLMÁN-DÍJAT idén Hay Diana, az Akadémiai Levéltár osztályvezetője kapta.

 

 

Az Oláh György-díj kuratóriuma által odaítélt OLÁH GYÖRGY-DÍJAT Soós Tibor, az MTA Természettudományi Kutatóközpont kutatócsoport-vezetője vehette át.

A MVM Paksi Atomerőmű Zrt. és a Wigner Jenő-díj kuratóriuma WIGNER JENŐ-DÍJÁT Rónaky József, az Országos Atomenergia Hivatal volt főigazgatója, valamint Török Szabina, az MTA doktora kapta.

A Richter Gedeon Nyrt. és az MTA által alapított BRUCKNER GYŐZŐ-DÍJAT Kéri Györgynek, a biológiai tudomány doktorának, a Semmelweis Egyetem egyetemi tanárának, a Vichem Kft. tudományos igazgatójának, a negyven éven aluli kutatóknak adományozott Bruckner Győző-díjat pedig Mándity Istvánnak, a Szegedi Tudományegyetem adjunktusának ítélte oda a díj kuratóriuma.

A PUNGOR ERNŐ-DÍJAT Kónya Zoltán, az MTA doktora, a Szegedi Tudományegyetem egyetemi tanára vehette át.

A MOL TUDOMÁNYOS DÍJAT megosztva Geiger Andrásnak, a MOL Nyrt. termékfejlesztő mérnökének és Puskás Sándornak, a MOL GROUP kutatás-fejlesztés vezető szakértőjének, továbbá Bozóki Zoltánnak, az MTA doktorának, az MTA–Szegedi Tudományegyetem Fotoakusztikus Kutatócsoport tudományos tanácsadójának, Szabó Gábornak, az MTA rendes tagjának, az MTA– Szegedi Tudományegyetem Fotoakusztikus Kutatócsoport vezetőjének, Mohácsi Árpádnak, az MTA– Szegedi Tudományegyetem Fotoakusztikus Kutatócsoport tudományos főmunkatársának,Varga Attilának, a Hobré Laser Technology Kft. szoftverfejlesztő egysége vezetőjének és Gulyás Gábornak, a Hilase Fejlesztő, Gyártó, Szolgáltató Kft. munkatársának ítélték oda.

A MIKÓ IMRE-DÍJAT, valamint a Magyar Közlekedési Közművelődésért Alapítvány Mikó Imre-emlékplakettjét az aktív szakember kategóriában megosztva kapta Kirilly Kálmán, a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletág Biztosítóberendezési Osztály osztályvezetője és Szabó András, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszék szakcsoportvezető egyetemi docense. Életmű kategóriában a kuratórium Vincze Tamás okleveles közlekedésmérnöknek, szakmérnöknek, a Vasúti Tudományos Kutató Intézet nyugalmazott igazgatójának ítélte oda a díjat.

Az MTA tudományos osztályainak képviselőiből és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala díjbizott-ságának tagjaiból álló kuratórium AKADÉMIAI SZABADALMI NÍVÓDÍJBAN részesítette Bozóki Zoltánt, az MTA doktorát, az MTA–Szegedi Tudományegyetem Fotoakusztikus Kutatócsoport tudományos tanácsadóját és Iván Bélát, az MTA levelező tagját, az MTA Természettudományi Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Intézetének kutatóprofesszorát.

Az MTA Szegedi Akadémiai Bizottsága és a Tudomány Támogatásáért a Dél-Alföldön Alapítvány a SZAB IFJÚSÁGI DÍJAT Hegedus Ioan Andreinek adományozta.