A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 

 2016. március • TARTALOM – CONTENTS • March 2016

XGeorge Boole és Claude A. Shannon üzenete a mának
Message for the Present from Boole and Shannon
 
   
Vendégszerkesztő • Guest Editor: Vámos Tibor

Vámos Tibor: Bevezető • Introduction

258

Krámli András: Csiszár Imre Shannonról és a magyar információelméleti iskoláról
Imre Csiszár on Shannon and Research on Information Theory in Hungary

259

Ferenczi Miklós: 200 éve született George Boole • George Boole’s Bicentenary

Györfi László: Claude E. Shannon (1916–2001) • Claude E. Shannon (1916–2001)

268

Vajda István: A modern kriptográfia paradigmái • Paradigms of Modern Cryptography

282

Dömölki Bálint: Gondolatok egy „pragmatikus információelméletről”
Thoughts on a “Pragmatic Information Theory”

291

Vámos Tibor: Az elméleti gondolkodás gyönyörűsége és haszna – Boole és Shannon példáján
Beauty and Benefit of Theoretical Thinking – Exemplified by Boole and Shannon

303

Tanulmány • Study  

 

Holl András: Tudományos kommunikáció a XXI. században – Open Science
Modern Scholarly Communication – Open Science

307

Szécsi Gábor: Tudományos kommunikáció az információ korában
Science Communication in the Information Age

317

Kelemen János: Teológia és tudomány Gánóczy Sándor gondolkodásában
Theology and Science in Alexandre Ganoczy’s Thought

326

Forrai Judit: Szifilisz hexameterekben. Modern megelőző pedagógiai módszer a századfordulón
Syphilis in Hexameters. A Modern Preventive Teaching Method at the Turn of the 20th Century

332

Kárpáti László: Intelligenciamodellek történeti áttekintése
Models of Intelligence: A Historical Approach

340

A jövő tudósai • Scientists of the Future  

 

 

Bevezető • Introduction (Kiss Rita)

357

Nézd más szemmel a világot
See the World from an Other Viewpoint. (Cziráki Szabina – Szendrő Péter)

357

Kitekintés • Outlook (Gimes Júlia gondozásában) 364

Könyvszemle • Book Review (Sipos Júlia gondozásában)  

A Keynes–Hayek-vita gazdaságpolitikai alapvonalai (Bíró Gábor István)

387

Titkosírás a kora újkori Magyarországon (Tokai Gábor)

370

Pszichológia és társadalom (Somlai Péter)

373

A humán társadalom elmélete – multistrukturális modell alapján (Lükő István)

376

A művészet eredete. Kultúra, evolúció, kogníció (Csordás Hédi Virág)

378

Nők a tudományban (Ferge Zsuzsa)

381