A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM    KERESÉS


 A KLÍMAVÁLTOZÁS LEHETSÉGES HATÁSAI:

    ÚJ GYÜMÖLCSFAJOK A TERMESZTÉSBEN

X

Surányi Dezső

az MTA doktora, c. egyetemi tanár, NAIK Gyümölcstermesztési Kutatóintézet

 

A Klíma–21 64. füzete (2011, URL1) a klímaváltozás gyümölcstermesztésre gyakorolt hatásának vizsgálatával foglalkozott, a 21 tanulmány több oldalról mutatta be a problémakört. Nem volt előzmények nélküli a program, e periodikákban, például az Agro–21 45. füzetben (2005), a Klíma–21 53. (2008) és 61. füzetben (2010, URL2) is tág teret kapott. Korábban a virágzási és termésérési anomáliák sajátos eseteit értékeltük történeti források alapján (Surányi, 2006), amelyek Réthly Antal (1962, 1970, 1998–1999) munkáira épültek, vagyis enyhébb formában évszázadokkal korábban is volt hasonló periódus. Az előbb említett kiadványokban a szerzők a mostani globális felmelegedést prognosztizálták, így – okkal – a felvázolt trendek alapján a XXI. sz. végi valószínűsíthető klimatikus helyzetet és az ökológiai változó viszonyokat figyelembe véve, a gyümölcsfajok sokféleségének, sőt bővülésének lehetőségével is számolnak.

Bartholy Judit és Pongrácz Rita (2008) a Kárpát-medence térségében, a XX. század második felének hőmérsékleti és csapadék-extremitásait vizsgálták. Számításba véve az egyre pontosabb és gyorsabb műszeres mérések lehetőségeit, a Kárpát-medence térségében a melegedésre és az évszakos csapadékeloszlás változására lehet felfigyelni. Nagytájunk időjárását alapvetően az Atlanti-óceán felőli (Ny-i irányból), illetve a Földközi-tenger felől (DNy-ról) érkező ciklonok határozzák meg.

A Földközi-tenger térségéből induló ciklonok gyakoriságában és intenzitásában jelentős mértékű változás figyelhető meg. A legnagyobb gyakorisági értékek a Genovai-öböl térségében figyelhetők meg, a másik két ciklonkeletkezési központ az Adriai-tenger déli részétől és az Ibériai-félsziget keleti partvidékétől indul (Bartholy – Pongrácz 2008) A szerzők megfigyelték az 1957–2002 közötti periódusban, hogy az Adriai-tenger feletti ciklonpályák fokozatosan kettéválnak, megrajzolva a ciklongenezisek gyakoriságát, s belőlük egy körív formálódik ki.

A XIX. század második felétől fokozatos felmelegedés figyelhető meg Magyarország térségében, ez most 0,7 oC-ot jelent, viszont máris vannak ökológiai és társadalmi hatásai az egyes rendszerekben. A hőmérsékleti változásoknak bizonyos értelemben a hullámzása is megfigyelhető; a szerzők a ’70-es évekig a hűlési tendenciákat ide sorolták, viszont 2015 forró napjai hasonló hullámzást mutattak.

A Kárpát-medence ökológiai és természetföldrajzi jövőjét nagyban módosíthatják és befolyásolják a csapadék mennyiségi és eloszlási változásai. Mind a hőmérsékleti, mind a csapadékbeli trendek az elmúlt századok trendjétől nagyon eltérően alakultak. Az ország egész területére érvényes, a 20 mm és felette való csapadékmennyiséget hozó időjárású napok száma egyértelműen megemelkedett. 2015 őszén két nap alatt 125 mm csapadék hullott. Főleg nyáron az özönvízszerű felhőszakadások és pusztító jégesők; másutt meg télidőben a hatalmas „hószakadások” okoznak gondot. A szimulációk alapjául szolgáló adatok a téli csapadékmennyiség növekedését és a vegetációban a csapadék eloszlásának hektikus voltát, s leginkább annak hiányát jelzik (Bartholy – Pongrácz, 2008).

Mindez az élővilágra, a kultúrflórára és -faunára, ugyanúgy súlyos következményekkel jár, mint magára az emberi civilizációra. A szerzők a Kárpát-medence reprezentációját – és a 2100 körüli szcenáriókat is – a 45,25°– 49,25° É és 13,75°–26,50° által határolt térségre dolgozták ki. Várhatóan a nyári melegedés mindkét változatban a legnagyobb (4,5–5,1 °C, illetve 3,7–4,2 °C), a tavaszi a legkisebb (2,9–3,2 °C, illetve 2,4–2,7 °C) lesz. A hőmérséklet-emelkedés majd nyáron északról dél felé, télen és tavasszal nyugatról kelet felé növekszik. Bartholy és Pongrácz (2008) számítása szerint 2071–2100 között a melegedés min. 2,5 és max. 4,8 °C-ot érhet el. 2005-ben meghatározták az 1 °C-os globális melegedéshez tartozó regionális hőmérséklet- és csapadékváltozásokat Európára, így hazánkra is.

Átlaghőmérsékletben 1,1–1,7 °C, míg a csapadékmennyiségben a nyári -8,2%-os hiánnyal szemben a tél +9,0%-os többlettel járhat. A tanulmányunk kijelöli évszázados előretekintéssel azokat a változásokat, amelyek a kultúrflóra meghatározott részén, faji, fajta és termesztési aránybeli korlátokat állíthatnak a gyümölcstermesztésben, de akár új lehetőségeket is teremthetnek.

Az elkészült tanulmány prognózisa alapján (Bartholy – Pongrácz, 2008) a hazai gyümölcstermesztés faji sokféleségének növelését legalább annyira fontosnak tekintjük a klímaváltozással összefüggésben, mint a történeti termesztésben megmaradt pomológiai értékeink megőrzését (vö. Surányi, 2002). Kocsis László és munkatársai (2015) prognózist adtak az egyes kertészeti növénycsoportokban várható változásokra. Egy korábbi vizsgálatunk alapján már bemutattuk a potenciálisan új gyümölcsfajokat az Agrofórum 2015-i extra számában (Surányi, 2015).


Termeszthető fajok (jelenleg is)


A japán egres (kopasz kivi) tű- és lomblevelű erdőkben, csoportosan, főleg vízfolyások környezetében fordul elő. A téli hideget kevésbé tűri, mint a mandzsu egres, de fagytűrése mégis nagyobb, mint a kínai egresnek. Mindhárom faj liánszerű, kétlakiak (tehát az Actinidia deliciosa és Actinidia kolomikta is), a mozgó talajvizet kedvelik. Mohácsy Mátyás és id. Porpáczy Aladár már 1951-ben ajánlották a hazai termesztésüket. A mandzsu egresnek nemcsak kétlaki, hanem egylaki fajtái is ismertek; a téli hideget ez tűri a legjobban. Az Amur és Usszuri folyók mentén, Szahalin szigetén honos; Koreában, Japánban és Kínában régóta termesztik (Mohácsy – Porpáczy, id., 1951; Szabó,. 2004).

A briançoni kajszi alig ismert, pedig Európában – a Cotti-Alpokban – endemikus faj, ezért a magashegyi környezeti tényezőket jól elviseli. Viszonylag kis területen termesztik, de nem a terméshúsáért, hanem magolajáért ültetik, helyettesítve az itt nem termeszthető olajfát. Termesztéskultúrája kevéssé ismert (Surányi, 2004). Az arónia (fekete berkenye) Észak-Amerikából, Kanada déli részéről származik. Cserje termetű faj, sikerrel honosították meg hazánkban; a fertődi és az országos tapasztalatok is kedvezőek. A hideget -35 °C-ig jól tűri (Porpáczy, ifj., 2004). Ugyancsak újvilági az indián banán (papau), amely New Yorktól Floridáig, valamint Nebraska és Texas államban is honos. Kistermetű fa, simakérgű, lényegében inkább többtörzsű cserje. Gyümölcse a zöldessárgára vagy rózsaszínűre érő bogyók, 20–40 dkg-osak, rostosak, mint az éretlen banán, s kissé fanyarak. Télen a mínusz 27–31°C-ot is elviseli (Dassler – Heitmann, 1986), mutatkozik érdeklődés iránta nálunk, de a vállalkozási kedv hiányzik.

A kínai álcseresznye lombhullató cserje vagy fácska, Kína középső részén honos, 600 m-ig vadon is megél a hegyekben (Hszientől keletre és délre). Termesztik, kerti házaknál gyakran ültetik kultúralakjait, frissen vagy feldolgozva fogyasztják. A cseresznyének azonban nem versenytársa, talán inkább alanynak való (saját tapasztalatok). A téli hideget viszont jól tűri. A mellbogyó – a kínai álcseresznyéhez hasonlóan – máris termeszthető lenne. Közép- és Kelet-Ázsiában honos és termesztik, évi 150 mm csapadék elégséges számára. Asszír szilvának is nevezik, egylaki, kis koronát nevel. Kocsonyás húsú bogyóját fogyasztják, bár egyes fajtái toxikus anyagot is tartalmazhatnak; műanyag zacskóban, hűtve jól tárolható.

Ma sincs akadálya a törökmogyoró termesztésének. Hazája Kisázsia, a Kaukázus vidéke és a Balkán (az Al-Duna vidékén is honos). A levantei mogyoróként ismert fajt eddig nálunk csak sorfának, illetve a közönséges mogyoró alanyaként használták. Viszont feltűnően sok idős fája ismert az országban. Magbele finom, és magas olajtartalmú (Rapaics, 1940). A közönséges bükköt (Rapaics, 1940) díszfának is ültetik, de héjas gyümölcsűként is termeszthető, a termése megpörkölve fogyasztható (Rapaics, 1934).

Régóta vita van a nemes füge Kárpát-medencében való honosságáról, illetve honosításáról (kelta, római, török hatás?). Előázsiai eredetű faj, termésképzése nagyon sajátos, hímnős ugyan, de nálunk, amíg a fügedarázs nem honosodott meg, csak partenokarp (önmegtermékenyítő) termést hozott. A szmirnai típusú (lila gyümölcsű) fajták a leginkább fagyérzékenyek; az ún. adriai típus jobban elviseli teleinket (a sárgászöld termésűek) (De Candolle, 1894). Nálunk gyakran visszafagy a bokra, de a balatonedericsi út mellett, Tihanyban, Keszthelyen, Pécsett és a budai kertekben takarás nélkül is bírja a téli hideget (Rapaics 1940, Jeszenszky – Kárpáti I. 1963). A Fővárosi Állatkertben és a Magyar Rádió belső udvarában pedig jól termő fügefák élnek (nem publikált adataink).

A ginkgo is potenciális gyümölcsfaj, természetesen a magja révén. Általában hatalmas fát nevel, lombhullató, átmenet a nyitva- és zárvatermők között; a terméshúsa „sárga színű barack” – ti. a ginkyo ezt jelenti, nagyon kellemetlen szagú, de „magja” fogyasztható és kedvelt (Soó, 1966). Legszebb példányai az ELTE Illés utcai Botanikus Kertjében láthatók. Minden eddigi fajnál problémásabb a fekete dió, az USA keleti és délkeleti államaiban endemikus, hatalmas fát nevel. Termős virágaiban a tollas bibéje általában lilás színű. Termése gömbölyded, magbele fehér, kissé kesernyés (de vannak édes változatai is) (Csapody et al., 1966). Jelenleg „csak” dióalany, illetve erdészeti haszonfa, viszont könnyen elvadul, és kereszteződik a nemes dióval.

A kék mézbogyó a Távol-Keleten őshonos cserje, gyümölcséért termesztik Kínában és Eurázsia északi területein. 1–2 m magas, bogyótermése rendkívül korán beérik. Termesztési tapasztalatok nálunk még nincsenek. Jó télálló, 2 cm-es kék bogyói C- és B-vitaminban gazdagok. Frissen vagy befőzve is fogyasztható. Talajban nem válogat, házikertben és dézsás növényként is jól nevelhető. Az oregoni szőlő örökzöld, mérsékelt övi cserje, ehető; bogyós gyümölcsű fajként termesztik az USA-ban, ugyancsak fagytűrő, mint a kék mézbogyó. Az oregoni szőlő bogyóját frissen alig fogyasztják, inkább szörpöt készítenek belőle (Gardner et al., 1952).

Az egyik legkorábban kultúrába vont gyümölcs, a fehér (selyem) eperfa Kínából származik, elsődleges hasznosításában a levele volt fontos, a selyemlepke takarmányozására használták. Gyümölcséért is termesztik, bár az alacsony savtartalma miatt inkább pálinkafőzés nyersanyagának szolgál (Surányi, 2002); könnyen elvadul. Kissé fagyérzékeny, az egy-kétéves vesszők elpusztulhatnak. A fekete (savanyú) eperfa fajnak a hazája Nyugat-Ázsia, Irán. Középnagy koronát nevel, gyümölcse 3 cm hosszú, kellemesen savanykás ízű, ezért Romániában, a Balkánon át Közé-Ázsiáig gyümölcséért ültetik (Nousszisz, 1987). Nálunk elhanyagolt, még az ország középső részén is, ahol az ’50-es években gyümölcstermő faként hasznosították (Surányi, 1985).

A kései meggy Észak-Amerikából származik, ma nálunk özönnövénynek minősül, a telepített erdeinkben, főleg bolygatott homoktalajokon nagy tömegben jelentkezik. Faanyagát nálunk alig értékelik, gyümölcse kevésbé ízletes. Viszont az egyik rokonfaja (P. capuli) jó pomológiai értékű (lekvár, dzsem, lé, likőr, süteménytöltelék) (Csapody et al., 1966); alanyként nem vált be.

A perui földicseresznye az Andok szubtrópusi részein honos. 1–2 m magas, egyéves faj, májusban kiültethető, közepes a vízigénye (Dassler – Heitmann, 1986). A felfúvódott, összenőtt csészelevelek védik az esőtől, harmattól a sárga, lilás vagy a két színtől csíkos terméseit. Kristó Attila foglalkozik a honosításával, elvadulása nem ismert

 

 

(Kristó Attila vizsgálatai, szóbeli közlés). Flóránkra szintén nem jelent veszélyt a tövises citrom (vadcitrom vagy télálló citrom néven árulják a kertészetek). Kínából származik, hármas összetett levelei és ágtövisei teszik könnyen felismerhetővé, a mínusz 20–22 fokot is elviseli (De Candolle, 1894; Szabó, 2004). Inkább alanynak használják (Nousszisz, 1987). Jól bírja a hazai klímát, a Kecskeméti Főiskola belső kertjében évek óta elég jól terem.

Az amerikai szilvafajok közül néhány kultúralakjai talán nagyobb szerepet kaphatnak a jövő szilvatermesztésében. Ezek a következők (az 1. táblázatban szerepel az areájuk kiterjedése): amerikai szilva, hortulan szilva, tengerparti szilva, vadlúd szilva és kanadai (fekete) szilva. Ázsiából három fontosabb szilvafaj származik, így a japán szilva, a kínai szilva és az usszuri szilva (Hedrick et al., 1911; Surányi, 2006).

Két olyan tölgyfaj ismert, amelyeknek régen fogyasztották a termését. A magyar tölgy mészkedvelő, melegigényes faj, hazai flóraelem is, számos értékes növénytársulás karakterfaja. Makktermése pörkölve fogyasztható (Rapaics, 1934), szerepet kaphatna a reformtáplálkozásban, akárcsak a molyhos tölgy. A magyar flóra fontos faja társulásalkotó, löszön és mészkő alapkőzeten fordul elő. A legeltető pásztorok gyűjtötték termését, és megpörkölve fogyasztották (Rapaics, 1934).

Újabban a Corvinus Egyetem Gyümölcstermő növények Tanszékén foglalkoznak a nasi és a gyümölcsrózsák termeszthetőségével. A japán körte (nasi) Japán középső szigetein honos. A nasi kínai alfaja és változatai inkább fagyérzékenyek, mint az areabeli alapfaj. Eddig a honosításban szereplő fajták (Hosui, Nijisseiki) elég jól bírták a hazai teleket, s a ceglédi tapasztalataink is kedvezőek. Az almarózsa a mérsékelt övben honos, így klímánkat jól tűri; valószínűleg a Rosa villosából alakult, vagy abból nemesítették ki. Nagy áltermése gyümölcsként, de inkább feldolgozva hasznosítható. A kezdeti termesztési tapasztalatok kedvezőnek mondhatók. Fontos a japán rózsa is, amely Japánból származik, nagy, liláspiros virágú. A nálunk ritka téli hidegeket jól bírja, termése nagy-igen nagy, lapított, iparilag jól feldolgozható (Porpáczy, ifj., 2004).

A házi berkenye a Dunántúlon és a Magyar-középhegységben honos faj, bár a középkortól termesztették is (Surányi, 2002), ennek ellenére a hagyományos termesztése is csak szőlőtermő vidékeken maradt fenn (a Balaton környékén, a Budai-hegység szélén, Eger és Tokaj szőlőiben). Szinte feledésbe merült, pedig Angyal Dezső már 1925-ben szorgalmazta a termesztését: újabban mintha ismét kezdenének foglalkozni vele (Surányi, 1985). A sulyom alighanem a lassúbb folyású vizeink szabályozása, illetve a nagyobb folyóink árterében s a természetes tavakban történt változások miatt ment feledésbe. Fél évszázada még gyűjtötték, fogyasztották. A középkorban több hazai tó (pl. a tápi) vizében termesztették is. A korszerű táplálkozás hasznos csemegéje is lehetne, nálunk egy másik fajából, a kétlaki sulyomból készült kínai konzervet árulják vízigesztenye néven (vö. Rapaics, 1934); a Tisza-tónál csapásként élik meg a sulymos mezőt, pedig az 50-es években a bajai, csongrádi és szolnoki piac standjain gőzölgött télidőben a főtt sulyom… (Bellon, 2003, és saját gyűjtési adatok). – Újabban megismert gyümölcsfaj a kínai datolya (jujuba). A kínai és indiai géncentrumból (mediterrán övezet) származik, ennek ellenére télen max. -15–17 °C-ot képes elviselni, a nyári forróságot (akár a 40 °C-ot is) jól bírja. Aszalható, s aszalványként Kínában sütemények édes töltelékének használják (Nousszisz, 1987; Szabó, 2004; Porpáczy, ifj., 2004). Magyarországon egyre többen termesztik, például egy ceglédi kertben évek óta kiválóan képes teremni.


Próbatermesztésre ajánlott fajok


Sem ökológiai igényeikben, sem közgazdasági vonatkozásaikban nem egységes csoport, csak kockázataiban tér el az előző csoporttól. Közöttük találunk olyan fajokat is, amelyek termeszthetők lehetnének, mert az areájukhoz hasonlóak a hazai ökológiai adottságok.

A kínai egres, elterjedt nevén (szőrös) kivi, Nyugat- és Közép-Kínában, a hegyvidéki folyóvölgyekben él, termesztik is. Nálunk az 50-es években felvetették a kipróbálását, de sokáig feledésbe merült (Mohácsy – id. Porpáczy, 1951). Az elmúlt évtizedekben Új-Zélandból elindulva, a mediterrán – szemi-mediterrán területeken nagyban termesztik, nálunk szerte az országban, házikertekben, sőt Zalában üzemi arányokban foglalkoznak vele.

A görög szamócafa inkább mediterrán jellegű és szárazságtűrőbb, mint a nyugati szamócafa, ami Írországban is megterem. Örökzöld, a mínusz 15 fokot is elviseli, virágzás idején gyakran hó lepi a fácskákat, de ez nem zavarja meg a gyümölcsfejlődést a botanikus kertjeinkben. A szárazságot jól tűri. 10–12 mm-es, 1 cm átmérőjű gyümölcse narancspiros, főleg lekvár- és likőrkészítéshez használják (Krüssmann, 1976; Nousszisz, 1987).

A pekándió a Mississippi dolináiban, s Mexikó területén honos; a hikoridió vadon terem az USA északi és keleti részén – a Sziklás-hegység kivételével. A termés hengeres, illetve kerekded, fájuk hatalmasra nő. A nálunk élő diónál sokkal érzékenyebbek, bár télen rövid, nagy lehűlést képesek elviselni. Mind a hikori, mind a pekán egyes szívósabb fajtáit már próbálták nálunk termesztésbe vonni – kevés sikerrel. A pontuszi mogyoró a nálunk honos közönséges mogyoró legközelebbi rokona; DK-Európában, Kisázsiában és a Kaukázus vidékén honos. Nagy terméseiben igen édes magbelet nevel (Nousszisz, 1987), egyes termesztett fajtáját nálunk is érdemes lenne honosítani. Az óriás mogyoró klimatikusan elég érzékeny, a csőrös mogyoró mint díszfa termesztése is bizonytalannak tűnik (Surányi, 1985).
Mediterrán és ázsiai eredetű galagonyák termesztése ugyancsak lehetséges. Az azaroló (olasz galagonya) a legkevésbé fagytűrő közülük, jelenleg a mediterrán régiókban termesztik, keresett gyümölcs az arab világban. Ritkán ültették a történelmi Magyarországon (Fiume környékén), nálunk lekvárja és szörpje volt kedvelt (Angyal, 1925). Sokkal szívósabbak azok a galagonyafajok, melyeket a Szent István Egyetem Budai Botanikus Kertjében vizsgálnak. A keleti galagonyát a nagyon szigorú telek megviselik. Ennek ellenére Törökországban és a Kaukázus montán vidékein is honos (Krüssmann, 1976). Viszont a kínai (szárnyaltlevelű) galagonya, mely ÉK-Kínában honos, az Amur vidékén vadon terem, a hideget nagyon jól tűri, különösen a mongol és koreai fajták.
Világszerte több Diospyros fajt is termesztenek. Az ébenszilva (fekete datolya) K-Mexikóban és Közép-Amerikában honos, örökzöld, 20–25 m magas fát nevel; ökológiai igényei nem akadályoznák termesztését (De Candolle, 1894; Nousszisz, 1987). Jobban ismert nálunk az ázsiai datolya vagy hurma (kakiszilva), hazája a Himalája déli lejtői és Indokina, lombhullató; hazai botanikus kertek fagytűrésüket igazolják. Nálunk is folyik már egy olasz fajtasor kipróbálása és így próbatermesztése (Szabó, 2004; Nousszisz, 1987; saját adatok). A perszimon (amerikai vagy virginiai datolya) a hűvös szubtrópus és a trópusi felföldek gyümölcsfája, Japánban és Kínában ősidők óta termesztik, gyakran aszalják. Az állandóan nedves talajt nem kedveli, ezért Kínában és Japánban a rizsföldek gátjára ültetik. Számos fajtája ismert, aszalják sokfelé (Szabó, 2004; Nousszisz, 1987).

A kumkquat (törpe mandarin) örökzöld, eltérően a többi Citrus-fajtól, a héja (flavedo) édes, kellemes ízű és fogyasztható. 2–4 m magas fácskáit dézsába is lehet ültetni, kissé fagyérzékeny (-8 °C-ig elviseli), a szárazságot nehezen bírja, akárcsak a narancs, öntözni szükséges a kritikus időkben (Dassler – Heitmann, 1986; saját megfigyelések).

A gránátalma hazája Közép-és Elő-Ázsia. Mínusz 4–5 fokos hidegek ellen öntözéssel vagy fóliázással védeni kell. Díszváltozata (teltvirágú, var. plena) és a törpe alakja (var. nana) jobban bírja a nálunk szokásos téli időjárást (Szabó, 2004). A mediterrán vidékeken, s főleg a Közel- és Közép-Keleten, továbbá Kaliforniában termesztik. Nálunk egyre jobban elviseli a teleinket, Budán és Pécsett több helyen is beérik a termése (saját megfigyelések). A kedvelt tojásdinnye vagy pepinó Dél-Amerikából származik, 1 m magas félcserje, karózás nélkül a szára heverő. Genetikailag igen változékony; termése tojásalakú, héja sárgásbarnás lilás csíkozással, de léteznek teljesen lila fajták is. Többnyire dugványról szaporítják, egy tő két-három évig szépen díszlik a termesztőházban, télikertben; cserépbe is ültetik, így szobanövény is (Szabó, 2004).
 Kulcsszavak: klímaváltozás, új gyümölcsfajok meghonosítása, biodiverzitás növelése
 


 

IRODALOM

Angyal Dezső (1925): Gyümölcstermesztés I–II. Pátria Rt., Budapest

Bartholy Judit – Pongrácz Rita (2008): Regionális éghajlatváltozás elemzése a Kárpát-medence térségére. In: Harnos Zsolt – Csete László (szerk.) Klímaváltozás: környezet – kockázat – társadalom. Szaktudás Kiadó Ház, Budapest, 15–54.

Csapody István – Csapody V. – Rott F. (1966): Erdei fák és cserjék. Országos Erdészeti Főigazgatóság, Budapest

De Candolle, Alphonse  (1894): Termesztett növényeink eredete. KMTT, Budapest

Dassler, Ernst – Heitmann, Gisela (1986): Obst ung Gemüse. Eine Warenkunde. Verl. Paul Parey, Berlin–Hamburg

Faust Miklós – Surányi Dezső (1998): Origin and Dissemination of Plums. In: Janick, Jules (ed.): Horticultural Reviews 23. Wiley, 179–231. • WEBCÍM

Gardner, Victor Ray – Bradford, F. Ch. – Hooker, H. D. (1952): The Fundamentals Fruit Production. McGraw-Hill Book Co., New York–Toronto–London

Hedrick, Ulysses  Prentiss  – Wellington, R. – Taylor, O. M. – Alderman, W. H. – Dorsey, M. J. (1911): The Plums of New York. Report of the New York State Agricultural Experiment Station for the Year 1910. Vol. 3, Part 2. State of New York Dept. of Agriculture, Albany, 1–616. • WEBCÍM

Jeszenszky Árpád – Kárpáti István et al. (1963): A füge, Ficus carica L. Akadémiai, Budapest

Kocsis László – Horváthné Baracsi É. – Kocsisné Molnár G. – Kovács J. – Cseh E. (2015): Változó klíma, változó fajtahasználat a kertészetben. Magyar Tudomány. 176, 5, 539–545. • WEBCÍM

Krüssmann, Gerd (1976): Handbuch der Laubgehölze Band I–III. Verl. Paul Parey, Berlin–Hamburg

Mohácsy Mátyás – Porpáczy Aladár, id. (1951): Bogyósgyümölcsűek. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest

Nousszisz, Joannisz K. (1987): Ε νεα δενδρκομια (E nea dendrokomia) Tομοσ/Tomos B. Athina

Porpáczy Aladár, ifj. (2004): Különleges gyümölcsök. in: Papp János (szerk.): A gyümölcsök termesztése. Mezőgazda, Budapest, 487–512.

Rapaics Raymund (1934): A kenyér és táplálékot szolgáltató növényeink története. KMTT, Budapest

Rapaics Raymund (1940): A magyar gyümölcs. KMTT, Budapest

Réthly Antal (1962–1999): Időjárási események és elemi csapások Magyarországon I–IV. Akadémiai–Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest

Soó Rezső (1966): A magyar flóra és vegetáció rendszertani-növényföldrajzi kézikönyve II. köt. Akadémiai, Budapest.

Surányi Dezső (1985): Kerti növények regénye. Mezőgazdasági, Budapest

Surányi Dezső (2002): Gyümölcsöző sokféleség. CGYKFI Kft.–Mezőgazda, Cegléd– Budapest, 30–40.

Surányi Dezső (2004): A kajszi botanikai leírása. In: Pénzes Béla – Szalay László (szerk.): Kajszi. Mezőgazda, Budapest, 30–40.

Surányi Dezső (2006) (szerk.): Szilva. Mezőgazda, Budapest

Surányi Dezső (2015): Új gyümölcsfajok lehetséges térnyerése a Kárpát-medencében. Agrofórum 58 Extra. 35–41.

Szabó Lajos (2004): Déligyümölcsök. in: PAPP J. (szerk.) A gyümölcsök termesztése. Mezőgazda Kiadó, Budapest. p. 513-540.  

 


 

gyümölcsfaj area a termesztés valószínűsége (%)

Termeszthető fajok (jelenleg is)

Actinidia arguta, japán egres (kopasz kivi)

D-Japán

70

Actinidia kolomikta, mandzsu egres

Mandzsúria

80

Armeniaca brigantina, briançoni kajszi

Francia–olasz (Cotti-) Alpok

90

Aronia melanocarpa, fekete berkenye

É-Amerika K-i partvidéke

100

Asimina triloba, indián banán (papau, pawpaw)

USA K-i partvidéke

100

Cerasus pseudocerasus, kínai álcseresznye

Kína K-i partmente

90

Cordia myxa, mellbogyó

Afganisztán, Mianmar (Burma) hegyei

100

Fagus sylvatica, közönséges bükk

holarktikus (Közép-Európa)

100

Ficus carica, nemes füge

Földközi-tenger vidéke, Közel-Kelet

80

Ginkgo biloba, ginkgo

Kína középső része (Szecsuán)

90

Juglans nigra, fekete dió

É-Amerika keleti része

100

Lonicera coerulea, kék mézbogyó

É-Amerika, Szibéria

100

Mahonia nervosa, oregoni szőlő

ÉNy-USA, Brit-Kolumbia

90

Morus alba, fehér eperfa

Kína

90

Morus nigra, fekete eperfa

Irán

100

Padus serotina, kései meggy

Peru, Kolumbia

100

Poncirus trifoliata, tövises citrom

É-Kína, Korea

80

Prunus americana, amerikai szilva

USA keleti része

90

Prunus hortulana, hortulan szilva

USA középső vidéke

100

Prunus maritima, tengermelléki szilva

USA ÉK-i része

100

Prunus munsoniana, vadlúd szilva

USA középső vidéke

100

Prunus nigra, kanadai szilva

Kanada, USA É-i fele

100

Prunus salicina, japán szilva

Kína középső mediterrán vidéke

70

Prunus simonii, kínai szilva

Kína középső része

80

Prunus ussuriensis, usszuri szilva

Belső-Ázsia (Usszuri mente)

100

Pyrus pyrifolia, japán körte, nasi

K-Ázsia (Kína, Korea, Japán)

80

Quercus farnetto, magyar tölgy

Európa DK-i része, D-Olaszország

90

Quercus pubescens, molyhos tölgy

a Szajnától a Kaukázusig, keskeny sáv

100

Rosa pomifera, almarózsa

Eurázsia északi része

100

Rosa rugosa, japán rózsa

Eurázsia északi része

100

Sorbus domestica, házi berkenye

D-Európától DNy-Ázsiáig

100

Trapa natans, sulyom

Eurázsia, Afrika

100

Zizyphus jujuba, jujuba

India, Kína mediterrán területe

90

Próbatermesztésre ajánlott fajok

Actinidia chinensis, kínai egres, (szőrös) kivi

Kína (Jangce-völgye)

50

Arbutus andrache, görög szamócafa

Mediterráneum, Ny-Ázsia

70

Arbutus unedo, nyugati szamócafa

Földközi-tenger keleti partvidéke

80

Carya illinoinensis, pekán

É-Amerika (Texas)

 

Carya ovata, hikori

Mexikó, USA déli része

 

Corylus colurna, törökmogyoró

DK-Európától Kaukázusig

100

Corylus cornuta, csőrös mogyoró

USA É-i fele, D-Kanada

 

Corylus maxima, óriás mogyoró

DK-Európától DNy-Ázsiáig

80

Corylus pontica, pontuszi mogyoró

Kis-Ázsia (Fekete-tenger D-i partvidéke)

70

Crataegus azarolus, azaroló

Mediterráneum

70

Crataegus orientalis, keleti galagonya

Mediterráneum, Kaukázus vidéke

80

Crataegus pinnatifida, kínai galagonya

É-Kína

80

Diospyros ebenaster, ébenszilva

K-Mexikó, Közép-Amerika

70

Diospyros kaki, ázsiai datolya, hurma

DK-Kína

80

Diospyros virginiana, perszimon

Long Islandtől Kansasig

70

Fortunella marginata, kumquat

Kína középső része

70

Padus capuli, amerikai meggy

D-Amerika

80

Physalis peruviana, földicseresznye

D-Amerika

80

Punica granatum, gránátalma

Földközi-tenger keleti partvidéke

60

Solanum muricatum, tojásdinnye

D-Amerika

70


1. táblázat • A potenciális gyümölcsfajták areája és termeszthetősége

(Megj.: termeszthetőség = fagytűrés (40%) + betegség-ellenállóság (30%) + ökológiai tűrés (30%)) <