A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM    KERESÉS


 KITÜNTETÉSEK

X

 

Áder János köztársasági elnök az 1848–49-es szabadságharc évfordulója alkalmából 2016. március 15-én az Országház Kupolatermében magas kitüntetéseket adományozott.


SZÉCHENYI-DÍJAT vehetett át

 

Bálint Csanád régész, az MTA rendes tagja,
az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet professor emeritusa,

Balla György csecsemő- és gyermekgyógyász,
az MTA levelező tagja, a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Gyermekgyógyászati Intézet vezetője, egyetemi tanár,

Bárány Imre matematikus, az MTA levelező tagja, az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet kutatóprofesszora, 

Erdő Péter bíboros, prímás, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye érseke, az MTA rendes tagja, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi Posztgraduális Intézet Alkotmányjogi Tanszék professor emeritusa,

Imre László irodalomtörténész, az MTA rendes tagja, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Irodalom-
és Kultúratudományi Intézet professor emeritusa,

Kapitány Ágnes szociológus, az MTA doktora,
az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet tudományos tanácsadója,
a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem egyetemi tanára,

Kapitány Gábor szociológus, az MTA doktora,
az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontja Szociológiai Intézet nyugalmazott tudományos tanácsadója, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem egyetemi magántanára,

Maróth Miklós klasszika-filológus, orientalista,
az MTA rendes tagja, az Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézetének igazgatója, 

Martonyi János jogász, volt külügyminiszter,
a Szegedi Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara Nemzetközi Magánjogi Tanszék volt tanszékvezetője, egyetemi tanár,

Monostori László villamosmérnök, az MTA levelező tagja, az MTA Számítástechnikai
és Automatizálási Kutatóintézet igazgatója,
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kara Gyártástudomány és -technológia Tanszék egyetemi tanára,

Oláh Edit molekuláris genetikus, rákkutató, az MTA rendes tagja, az Országos Onkológiai Intézet Molekuláris Genetikai Osztály vezetője,

Paksa Katalin népzenekutató, az MTA doktora,
az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézet Népzene- és Néptánckutató Osztály és Archívum professor emeritája,

Pósfai Mihály geológus, az MTA levelező tagja,
a Pannon Egyetem Mérnöki Kar Környezettudományi Intézet Föld- és Környezettudományi Intézeti Tanszék egyetemi tanára,

Szakolczay Lajos József Attila-díjas irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő,

Tél Tamás, a fizikai tudomány doktora, az ELTE Természettudományi Kar Fizikai Intézet Elméleti Fizikai Tanszék egyetemi tanára, az MTA–ELTE Elméleti Fizikai Kutatócsoport vezetője,

Tóth Miklós biológus, az MTA levelező tagja,
az MTA Agrártudományi Kutatóközpont Növényvédelmi Intézet Állattani Osztály kutatóprofesszora,

Vörös József közgazdász, az MTA levelező tagja, a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Gazdaság-módszertani Intézet Termelés-menedzsment
és Döntéstudományi Tanszék egyetemi tanára.


A MAGYAR ÉRDEMRND KÖZÉPKERESZTJE

(polgári tagozat) kitüntetést kapta

 

Bálint Géza, az MTA doktora, az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet nyugalmazott főigazgatója, főorvos,

Lozsádi Károly, az orvostudomány doktora,
az Országos Kardiológiai Intézet volt főigazgatója, a Semmelweis Egyetem
professor emeritusa,

Merkely Béla, az MTA doktora, a Semmelweis Egyetem Klinikai Központ elnöke, a Semmelweis Egyetem klinikai rektorhelyettese, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika igazgatója,
az Általános Orvostudományi Kar Kardiológiai Központ Kardiológiai Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára,

Penke Botond Széchenyi-díjas kémikus, az MTA rendes tagja, a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Orvosi Vegytan Intézet egyetemi tanára,

Prugberger Tamás, az állam- és jogtudomány doktora, a Miskolci Egyetem Állam-
és Jogtudományi Kar Munka- és Agrárjogi Tanszék professor emeritusa,

Szakály Sándor, az MTA doktora, a VERITAS Történetkutató Intézet főigazgatója,

Szél Ágoston, a biológiai tudomány doktora,
a Semmelweis Egyetem rektora és az Általános Orvostudományi Kar Anatómiai, Szövet-
és Fejlődéstani Intézet igazgatója,

Szepesi Kálmán, az orvostudomány doktora,
a Debreceni Egyetem Orvos-
és Egészségtudományi Centrum Általános Orvostudományi Kar Ortopédiai Klinika ortopéd szakorvosa, professor emeritus,

Totik Vilmos Széchenyi-díjas matematikus,
az MTA rendes tagja, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi
és Informatikai Kar Bolyai Intézet Halmazelmélet és Matematikai Logika Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára,

Varga Attila, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Jogtudományi Kar egyetemi docense.

 Áder János, Magyarország köztársasági elnöke megbízásából Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere március 11-én kitüntetéseket adott át a Pesti Vigadóban.


MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZT

(polgári tagozat)kitüntetést vehetett át

 

Bognár László, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Idegsebészeti Klinika igazgatója, egyetemi tanár, az Idegsebészeti Szakmai Kollégium elnöke,

Czédli Gábor, a matematikai tudomány doktora,
a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar egyetemi tanára, az egyetem Matematika-
és Számítástudományok Doktori Iskolájának vezetője,

Ertl Tibor, az MTA doktora, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Klinikai Központ Szülészeti
és Nőgyógyászati Klinika egyetemi tanára, gyermekgyógyász és neonatológus szakorvos,

Fodor István, a Magyar Nemzeti Múzeum címzetes főigazgatója, régész-muzeológus,
Hüttl Kálmán, a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Képalkotó Diagnosztikai Részleg vezetője, egyetemi tanár,

Király Miklós, az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar dékánja, a Nemzetközi Magánjogi
és Európai Gazdasági Jogi Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára,

Kollár Lajos, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Klinikai Központ Érsebészeti Klinika egyetemi tanára,
a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
volt főigazgatója,

Molnár Dénes, az MTA doktora, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika volt igazgatója, egyetemi tanár,

Őze Sándor, az MTA doktora, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Történettudományi Intézet vezető egyetemi tanára,

Petró Bálint, a műszaki tudomány doktora,
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék
professor emeritusa,

Reusz György, az MTA doktora, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika részlegvezető egyetemi tanára, csecsemő-
és gyermekgyógyász,

Zoltán András, az MTA doktora, az ELTE Bölcsészettudományi Kar Szláv és Balti Filológiai Intézet professor emeritusa.


 

 

 

MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZT

(polgári tagozat) kitüntetést kapott

 

Buda Attila irodalomtörténész, bibliográfus,
az ELTE Bölcsészettudományi Kar Magyar Irodalom és Kultúratudományi Intézet Toldy Ferenc Könyvtárának vezetője,

Charaf Hassan, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék tanszékvezető egyetemi docense,

Cs. Varga István, irodalomtörténész, író, szerkesztő, az ELTE Bölcsészettudományi Kar Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszék nyugalmazott egyetemi tanára,

Dúll Andrea Magdolna, az ELTE Pedagógiai
és Pszichológiai Kar Pszichológiai Intézet Gazdaság- és Környezetpszichológia Tanszék vezetője, egyetemi docens,

Nagy Gyula, a SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Kar Építőmérnöki Intézet főiskolai tanára,
a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok volt főszerkesztője,

Vajda Zsolt, a Kaposvári Egyetem c. egyetemi tanára, az egyetem Egészségügyi Központjának igazgatóhelyettese, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Idegsebészeti Klinika c. egyetemi docense.

 


MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat) kitüntetést vehetett át

 

Budai László, az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola professor emeritusa,

Cservenyák László etnográfus, a mátészalkai Szatmári Múzeum igazgatója,

Oláh Anna fizikus, Bolyai-kutató, nyugalmazott tanár,

Tamás Lajos, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi Tanszék egyetemi tanára.
 Orbán Viktor miniszterelnök javaslatára Áder János, Magyarország köztársasági elnöke állami kitüntetéseket adományozott, melyeket megbízásából Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter adott át a Várkert Bazár Rendezvénytermében.


A MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE

(polgári tagozat) kitüntetést kapott

 

Bakró-Nagy Marianne, az MTA doktora, az MTA Nyelvtudományi Intézet Finnugor és Nyelvtörténeti Osztálya vezetője, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvi
és Irodalmi Intézet Finnugor Nyelvtudományi Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára,

Buka Ágnes Anna, a fizikai tudomány doktora,
az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont főigazgató-helyettese, a Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet igazgatója, tudományos tanácsadó,

Fülöp Zsolt, az MTA doktora, az MTA Atommagkutató Intézet tudományos tanácsadója, volt igazgatója,

Kövér Ákos, az MTA doktora, az MTA Atommagkutató Intézet Atomfizikai Főosztály vezetője, kutató professor emeritus,

Oberfrank Ferenc, az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet ügyvezető igazgatója, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar és a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar címzetes egyetemi docense,

Radnóczi György, az MTA doktora, az MTA Energiatudományi Kutatóközpont tudományos tanácsadója,

Rajkai Kálmán László, az MTA doktora, az MTA Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet Talajtani Osztály vezetője, tudományos tanácsadó,

Rédei Károly, az MTA doktora, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Erdészeti Tudományos Intézet tudományos tanácsadója,
a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Természetvédelmi Állattani és Vadgazdálkodási Tanszék egyetemi tanára,

Richter Pál, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézet igazgatója és tudományos főmunkatársa, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszék tanszékvezető egyetemi docense.

 


A MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE

(polgári tagozat) kitüntetést vehette át

 

Dujmovics Ferenc, a Vajdasági Klinikai Központ nyugalmazott igazgatóhelyettese, az Újvidéki Egyetem Orvostudományi Kar Kórélettan Tanszék volt tanszékvezető egyetemi tanára,

Oborni Teréz, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet tudományos főmunkatársa,

Szabó Csaba, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Kőzettani és Geokémiai Tanszék egyetemi docense.
 

 

A MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat) kitüntetésben részesült
 

Balázs Zoltán, az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontja Politikatudományi Intézet tudományos főmunkatársa,

Kohut Erzsébet, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola docense,

Ködmönné dr. Bondár Mária, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet tudományos főmunkatársa,

Tóth Attila Lajos, az MTA Energiatudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet tudományos főmunkatársa.


Minden díjazottnak gratulál
a Szerkesztőség