A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 

 2016. április • TARTALOM – CONTENTS • April 2016

XTudás és szabadság
Knowledge and Freedom
 
   
Vendégszerkesztő • Guest Editor: Ludassy Mária

Ludassy Mária: Bevezető • Introduction 386

386

Steiger Kornél: Az antik filozófus belső szabadsága • The Inner Freedom of the Ancient Philosopher

387

Borbély Gábor: A filozófia szabadsága és az egyetemi autonómia a középkorban
Philosophy and Academic Freedom in Medieval Universities

392

Boros Gábor: Vallás, politika és a filozofálás szabadsága – esettanulmány a 17. századból
Politics, and the Liberty of Philosophizing – A Case Study from the 17th Century

403

Vajda Mihály: A fakultások vitája • Conflict of the Faculties

410

Erdélyi Ágnes: A tanítás mint hivatás. Kísérlet egy megíratlan Weber-tanulmány rekonstrukciójára
Teaching as a Vocation

417

Schwendtner Tibor: Egyetemi autonómia versus német küldetés. Megjegyzések Heidegger
’33–34-es egyetempolitikai tevékenységéhez
• University Autonomy versus German Mission. Some Notes on Heidegger’s Activity in University Policy-making 1933–1934 425

425

Krokovay Zsolt: A tudomány szabadsága és a társadalmi szerződés gondolata
Academic Freedom and the Idea of Social Contract

432

Tanulmány • Study  

 

Kereszty Éva Margit – Julesz Máté: Migránsok Magyarországon – néhány jogi és közegészségügyi megfontolás • Migrants in Hungary – Some Legal and Public Health Aspects

438

Surányi Dezső: A klímaváltozás lehetséges hatásai: új gyümölcsfajok a termesztésben
The Potential Impact of Climate Change: New Fruit Species in Cultivation

452

Koncz Katalin: A mainstream nőpolitika zsákutca?! • Is Gender Politics a Dead End?

461

Trócsányi Zoltán: Hogyan tegyük láthatóvá a láthatatlant? • How to Make the Invisible Visible?

478

Balázs Géza: Az álom nyelvészeti kutatása • Linguistic Research of Dreams

488

Tudós fórum • Academy Affairs  

Kitüntetések • Awards

499

Kitekintés • Outlook (Gimes Júlia gondozásában) 504

Könyvszemle • Book Review (Sipos Júlia gondozásában)  

Gyógyítók egészsége (Csörsz Ilona)

508