A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 

 2016. május • TARTALOM – CONTENTS • May 2016

XKiégett fűtőelemek és radiaktív hulladékok kezelése és elhelyezése
Management and Disposal of Spent Nuclear Fuel and Radioactive Waste
 
   
Vendégszerkesztő • Guest Editor: Ádám József

Ádám József – Gadó János – Horváth Ákos: Bevezető • Introduction

514

Kereki Ferenc: Radioaktív hulladékok magyarországi kezelése és elhelyezése
Management and Disposal of Radioactive Waste in Hungary

518

Nős Bálint: A kiégett üzemanyag kezelésének nemzeti programja
Hungarian National Program for the Management of Spent Nuclear Fuel

527

Hózer Zoltán: A kiégett üzemanyag jellemzői és feldolgozása
Main Characteristics and Reprocessing of Spent Nuclear Fuel

534

Szieberth Máté: A nukleárisüzemanyag-ciklus zárásának lehetőségei
Options of the Closed Nuclear Fuel Cycle

541

Gadó János: Gyorsreaktorok az üzemanyagciklusban • Fast Reactors in the Nuclear Fuel Cycle

552

Aszódi Attila: Nukleárisüzemanyag-ciklus – az energiapolitikai perspektíva
Nuclear Fuel Cycle – Perspective from Energy Policy

560

Tanulmány • Study  

 

Szabó István – Lévai Péter: Európa tízéves tudományos útiterve. Az ESFRI Roadmap 2016
és magyar kapcsolódásai
• Europe’s Ten Years Scientific Roadmap. The ESFRI Roadmap 2016 and Its Hungarian Connections

563

Penke Botond – Hortobágyi Tibor – Fülöp Lívia: Az öregedés és az Alzheimer-kór
Ageing and Alzheimer’s Disease

573

Hazai Kinga: Mégis, kinek a kincse? A restitúció kérdései
Whose Treasure Is It Anyway? Questions about Restitution

584

Farkas Ákos: Kétszázhúsz év az oktatásért, tudományért és kultúráért: a Huxley család
Two Hundred and Twenty Years in the Service of Education, Science, and Culture:
The Huxley Family

594

Venetianer Pál: A 21. század tipikus tudóshőse: Feng Zhang
A Typical Hero of 21st Century Science: Feng Zhang

602

Kapronczay Károly: A magyar medicina a két világháború között
Hungarian Medicine between the World Wars

608

A jövő tudósai • Scientists of the Future  

 

 

Bevezető • Introduction (Kiss Rita)

616

Hátrányos helyzetű gyerekek formális és informális tanítása
Teaching Underprivileged Children in a Formal and Informal Way (Lakó István)

616

Kitekintés • Outlook (Gimes Júlia gondozásában) 625

Könyvszemle • Book Review (Sipos Júlia gondozásában)  

Egy tudós gimnáziumi tanár önéletírása (Vékás Lajos)

629

Kosáry Domokos, az Agrártudományi Egyetem
tudományszervező könyvtárigazgatója
(Ormos Mária)

631

Középkori hadtörténet új megközelítésben (Pozsár Dániel)

634

Metaforák metaforája (Forgács Bálint)

636

Fővárosi utcák és terek a településmorfológia szemüvegén keresztül (Balogh András)

639