A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 

 2016. június • TARTALOM – CONTENTS • June 2016

XA hatalom
Power
 
   
Vendégszerkesztő • Guest Editor: Hunyady György

Hunyady György: Bevezető • Introduction

642

Pók Attila: A múlt hatalma • The Power of the Past

644

Kontra Miklós: Hatalom és nyelv • Power and Language

651

Fleck Zoltán: A hatalom korlátozása • Limiting Power

660

Bayer József: A hatalom változásai a globális információs korszakban
Changes of Power in the Global Information Age

668

Almási Miklós: A láthatatlan hatalmak • Invisible powers

681

Monok István: Új hatalmi viszonyok a tudományos információk megosztásában
New Power Structure Providing Scientific Information

690

Csepeli György: Szörnyetegek a politikában • Monsters in Politics

697

Tanulmány • Study  

 

Venetianer Pál: „Micsoda őrült hajsza…” – Száz éve született Francis Crick
“What mad pursuit…” 100 Years since the Birth of Francis Crick

705

Simonovits András: Nyugdíjmodellek – belülről • Pension Models from Inside

709

Póczik Szilveszter: Iszlám radikálisok és önkéntes harcosok a Balkánon és Magyarországon
Muslim Radicals and Foreign Fighters from the Balkans and Hungary

722

Hamza Gábor: Emlékezés Schwarz András Bertalanra, a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagjára • Remembering András Bertalan Schwarz, Honorary Member of the Hungarian Academy of Sciences

730

Tudós fórum • Academy Affairs  

Legyenek kiváló kutatók! • Let's Produce Excellent Researchers!
(Lovász László beszéde a 187. Közgyűlés ünnepi ülésén)

736

Díjak, elismerések • Awards

739

Nem riadtunk vissza a vitáktól • We Are Not Afraid of Arguments
(Lovász László elnöki beszámolója)

741

Jelentősen fiatalodott az MTA kutatói állománya • Research Network of the Hungarian Academy
of Sciences Has Become Significantly Younger (Török Ádám főtitkár beszámolója)

748

Nő az Akadémia költségvetése, emelik a kutatói béreket
Academy's Budget Set to Increase, Researcher's Wages to Be Raised

751

Bemutatjuk a Magyar Tudományos Akadémia újonnan megválasztott tagjait
Introduction of the New Members of the MTA

753

Kitekintés • Outlook (Gimes Júlia gondozásában) 755

Könyvszemle • Book Review (Sipos Júlia gondozásában)  

„Komédiámat hívom tanúmul” – Az önreflexió nyelve Danténál (Draskóczy Eszter)

759

Jel-Kép (Andok Mónika)

762

Budapesti séták a tudomány körül (Szász Domokos)

766