A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 

 2016. július • TARTALOM – CONTENTS • July 2016

XA nyelvtudomány technikai evolúciója
The Technological Evolution of Linguistics
 
   
Vendégszerkesztő • Guest Editor: Kenesei István

Kenesei István: Bevezetés • Introduction

770

Gráczi Tekla Etelka: A beszédkutatás technikai alapú fejlődése
Technically Based Development of Phonetic Sciences

773

Káldi Tamás: A szemmozgáskövetés szerepe a nyelvi megértés
mentális folyamatainak vizsgálatában
• Methodology of Eye-Tracking
and Its Role in the Study of Spoken Language Comprehension

781

Pintér Lilla: A kísérletes módszertan térnyerése az elméleti nyelvészetben
Experimental Methods Gaining Ground in Theoretical Linguistics

790

Sass Bálint: Nyelvészeti szövegkeresők, nemzeti korpuszportál
Linguistic Search Tools and the National Corpus Portal

798

Simon László: A digitális korszak vívmányainak hasznosulása a lexikográfiában: a nagyszótári projekt informatikai fejlesztéseiről • Utilization of Digital Age Achievements in Lexicography:
The IT Developments of the Comprehensive Hungarian Dictionary Project

809

Tanulmány • Study  

 

Hermann Róbert: Görgei Artúr (1818–1916) • Artúr Görgei (1818–1916)

816

Kovács László: Száz éve halt meg Zemplén Győző, a modern fizika hazai úttörője
Győző Zemplén, Hungarian Pioneer of Modern Physics Died a 100 Years Ago

829

Reményi Károly: Egyszerű módszerek a légköri szén-dioxid-koncentrációváltozás
hatásának elemzésére
• Simple Methods Impact Analysis of the Changes
in Atmospheric Carbon Dioxide Concentration

842

Kovács Eszter – Dinnyés András – Kobolák Julianna: Az idegrendszert érintő
neurodegeneratív betegségek modellezése Petri-csészében

Modelling of Neurodegenerative Diseases in a Petri-Dish

851

Tudós fórum • Academy Affairs  

Alkalmasak-e magyar nők a Magyar Tudományos Akadémia tagságára? • Are Hungarian Women Qualified for Membership of the Hungarian Academy of Sciences? (Somogyi Péter)

862

Korlátozott pozitív diszkrimináció • Limited positive discrimination (Hargittai Magdolna)

865

Nők az Akadémián • Women and the Academy (Kamarás Katalin)

866

Nők az Akadémián • Women and the Academy (Lamm Vanda)

867

Az MTA új levelező tagjainak bemutatása • Introduction of the New Members of the MTA

Kenesei István

869

Miklósi Ádám

871

Interjú • Interview  
   

Forradalmunk és a nagyvilág • Várkonyi Benedek beszélgetései Borhi Lászlóval, Stefano Bottinival és Kecskés D. Gusztávval • Our Revolution and the World • Benedek Várkonyi's Interviews with László Borhi, Stefano Bottini and Gusztáv Kecskés D.

873

Megemlékezés • Obituary  
   

Takács Lajos • 1924–2015 (Prékopa András)

879

Kitekintés • Outlook (Gimes Júlia gondozásában) 883

Könyvszemle • Book Review (Sipos Júlia gondozásában)  

Modernitás és globalizáció (Hideg Éva)

887

Jel-Kép (Andok Mónika)

892