A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 

 2016. augusztus • TARTALOM – CONTENTS • August 2016

XMire képes Magyarország a XXI. században?
Capabilities of Hungary in the 21st Century
 
   
Vendégszerkesztő • Guest Editor: Simai Mihály

Simai Mihály: Bevezető • Introduction

898

Kolosi Tamás: Strukturális torzulások a magyar társadalomban
Structural Distortions in Hungarian Society

902

Kukorelli István: A magyar állam- és kormányforma stabilizátorai és demokráciadeficitjei
Stabilizers and Democracy Deficits of the Hungarian Form of State and Government

908

Bod Péter Ákos: A magyar gazdaság növekedési képességéről
On the Potencial Growth Rate of the Hungarian Economy

913

Rechnitzer János: A jövő terei, a tér jövője • Future of Spaces, Spaces of Future

922


Áltudományok és bizonyítékokon alapuló orvoslás
Pseudosciences and Evidence-Based Medicine
 
   
Vendégszerkesztők • Guest Editors: Kosztolányi György, Poór Gyula

Kosztolányi György – Poór Gyula: Bevezető • Introduction

937

Lovász László: Köszöntő • Welcome Speech

938

Poór Gyula: Tudomány és áltudomány: definíciók és kérdések
Science and Pseudoscience: Definitions and Questions

940

Kosztolányi György: Valós és virtuális egészség(ügy) • Real versus Virtual Health/Health Care

945

Mandl József: Áltudományok az Egészségügyi Tudományos Tanács megítélésében és gyakorlatában • Decisions on Pseudoscientific Research Proposals by the Hungarian Ethical Committees of the Medical Research Council

951

Kovács József: Az „áltudományok” etikai vonatkozásai • Ethical Questions of ‘Pseudosciences’

956

Sótonyi Péter: Nem-konvencionális medicina – áltudomány?
Non Conventional Medicine—Pseudoscience?

968

Falus András: Genetika és geneticizmus, avagy a modern orvosbiológiai kutatás etikai és világnézeti kihívásai • Genetics and Geneticism, or Ethical and  Philosophical Challenges
in Contemporary Medical Research

978

Kriván Gergely: Őssejt-perspektíva és csodavárás
Stem Cells Perspective and Expectation of Miracles

985

Tanulmány • Study  

 

Gaal Gyula – Szalmáné Csete Mária – Török Ádám: Közlekedés és térségfejlesztés. Autópálya mindenek felett? • Transportation and Regional Development – Highways above All?

991

Bakonyi Gábor – Szabó Borbála: Epigenetika, az ökotoxikológia új kihívása
Epigenetics, A New Challenge of Ecotoxicology

997

Tudós fórum • Academy Affairs  

Az MTA új levelező tagjainak bemutatása • Introduction of the New Members of the MTA

Csiba László

1006

Kaptay György

1009

Kitekintés • Outlook (Gimes Júlia gondozásában) 1012

Könyvszemle • Book Review (Sipos Júlia gondozásában)  

Portugália a huszadik században (Domonkos Endre)

1015

A Nobel-díjra érdemes taxisofőr (Orbán Miklós)

1018

Biohidrogén (Gubicza László)

1019

„Istennek kincses tárháza…” (Frauhammer Krisztina)

1020

Egy különleges eszmetörténeti könyvről (Szabó Tibor)

1023