A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 

 2016. szeptember • TARTALOM – CONTENTS • September 2016

XSzigetvár 1566. évi ostroma, Zrínyi Miklós és Szulejmán szultán halála
450 év távlatában
• The Siege of Szigetvár in 1566 and the Death
of Miklós Zrínyi/Nikola Zrinski and Suleiman the Magnificent
as Seen 450 Years after the Event
 
   

Vendégszerkesztők • Guest Editors: Hóvári János, Fodor Pál és F. Tóth Tibor

Hóvári János – Fodor Pál: Bevezetés • Introduction

1026

Varga Szabolcs: Devictus vincit. A Magyar Királyság sorsfordulói
a közép- és kora újkor határán (1439–1566)
• Devictus Vincit.
Turns of Fate of the Kingdom of Hungary on the Brink of the Early Modern Age

1030

Fodor Pál: Szigetvár 1566. évi ostroma: az előzményektől a következményekig
The Siege of Szigetvár in 1566: from Antecedents to Consequences

1041

Pálffy Géza: Közép-Európa közös hőse. A szigetvári Zrínyi Miklós a Magyar–Horvát Királyság
és a Habsburg monarchia elitjében
• Common Hero of Central Europe: Miklós Zrínyi
in the Elite of the Hungarian-Croatian Kingdom and the Habsburg Monarchy

1048

Fodor Pál – Pap Norbert: Szulejmán szultán szigetvári sírkápolnája nyomában
In Search for the Lost Tomb of Sultan Suleiman in Szigetvár

1057

Hóvári János: Mohácstól Szigetvárig 1526–1566. Gyász és megdicsőülés a magyar történetírásban és nemzeti emlékezetben • From Mohács to Szigetvár, 1526–1566: Mourning and Glorification
in Hungarian Historiography and National Remembrance

1067

Tanulmány • Study  

 

Kárpáti László: A nemi szerepek változása és társadalmi hatásai a 21. században
Changes of Gender Roles and their Social Effects in the 21st Century

1074

Vámos Tibor: A rendszerek közös tudományáról • On Common Science of Systems

1083

Biernaczky Szilárd: Torday Emil recepciója itthon és világszerte. Előzetes megjegyzések
egy készülő monográfiához
• Reception of Emil Torday in Hungary and Worldwide
(Preliminary Notes to a Monography in Progress)

1090

Halmos Tamás – Suba Ilona: A bélbaktériumok szerepe egészségben és betegségben
Role of Gut Microbiota in Health and Disease 1099

1099

Kovács Nikoletta: Költségek, minőség és idő jelentősége a gazdasági folyamatokban
Importance of Costs, Quality and Time in Economic Processes

1108

Varga Károly: Spiritualitás és migráció • Spirituality and Migration

1118

Vélemény, vita • Discussion  

 

Soltész Iván: Nők a Magyar Tudományos Akadémián
Women in the Hungarian Academy of Sciences

1130

Pléh Csaba: Szakmák és nők • Professions and Women

1131

Tudós fórum • Academy Affairs  

Az MTA új levelező tagjainak bemutatása • Introduction of the New Members of the MTA

Haas János

1134

Szendrő Zsolt

1136

Tallián Tibor

1138

Megemlékezés • Obituary  
   

Szegedy-Maszák Mihály • 1943–2016 (Ritoók Zsigmond)

1140

Kitekintés • Outlook (Gimes Júlia gondozásában) 1143

Könyvszemle • Book Review (Sipos Júlia gondozásában)  

Torday Emil a Néprajzi Múzeumban (Biernaczky Szilárd)

1146

Gümőkór az állatorvos szemével (Bertók Lóránd)

1148

Antropikus tudatosság (E. Kövér Katalin)

1149