A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM    KERESÉS


 SOMOGYI PÉTER AKADÉMIKUS JAVASLATÁHOZ

X

Falus András

az MTA rendes tagja • falus.andras(kukac)med.semmelweis-univ.hu

 

Hozzászólásommal támogatni szeretném akadémikustársam, dr. Somogyi Péter eszmei, és ennek megvalósítására vonatkozó logisztikai javaslatát az akadémikusok között a nők arányának radikális emelésére.

Mindnyájan érezzük, hogy a jelenlegi nő:férfi arány Akadémiánkon igazságtalanul alulreprezentált nőtársaink tudományos életben betöltött szerepéhez mérve. A pozitív diszkrimináció, amelyet megoldásként Somogyi Péter javasol (50%-on felüli szavazati aránynál automatikus közgyűlési jelölés), pár választási ciklus után a kívántnál lassabban, de elindítaná a nők akadémiai jelenlétének lassú javulását. Ez pár évtized után közelítene a nemzetközi összehasonlításban is releváns arányokhoz. Remélem, hogy a jelen gyakorlatot hagyománynak csúfoló patriarkális szemléletet egyikünk sem tekinti hungarikumnak.

A körülöttünk élő nők igazolt tudományos aktivitásának méltányos tisztelete mellett szól még egy tényező. Mi, férfiak sokszor tapasztaltuk már a való világban, hogy a nők kulturális, humánantropológiai, pszichológiai, döntéshozatali stratégiája, empatikus képessége az élet kiélezett, feszült helyzeteiben sok esetben mennyivel

 

 

szerencsésebb a mienkénél, vagy legalábbis mekkora segítséget jelent számunkra, férfiak számára is.

Aki eljut az MTA osztályain addig, hogy neve tagjelöltként felvetődik, jelentős eredményeket ért el tudománya művelésében. Ismerve a nőknek a családok egybetartásában, a gyermeknevelésben játszott tagadhatatlanul domináns szerepét és erre fordított hatalmas energiáit, a karrierépítés óhatatlan időbeli elcsúszását, hamis érvelés feminizmusról, a nők számára érdemtelen előnyökről beszélni.

A javaslat teljesen egybeesik az Európai Unió működéséről szóló szerződés 157. cikkelyének szellemével, amely szerint jogszerűen alkalmazható pozitív diszkrimináció a nők emancipációja érdekében. Bízom benne, hogy a társadalmi emancipációt követően az MTA elnöksége és tagsága is elfogadja az egyenlőtlenség csökkentésére vonatkozó érvelést.

Ismétlem, teljes meggyőződésemmel javaslom Somogyi Péter javaslatának befogadását, elnökségi, majd közgyűlési szinten történő tárgyalását és a megfelelő lebonyolítási szabályok bevezetését már a legközelebbi akadémiai választásokon.