A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 

 2016. november • TARTALOM – CONTENTS • November 2016

XSzámítógép az irodalomtudományban

C
omputer in Literary Studies
 
   

Vendégszerkesztő / Guest Editor • Kiss Margit

Kiss Margit – Mészáros Tamás: Bevezető • Introduction 1282

1282

Almási Zsolt: Szöveg az olvasónak: kvantitatív módszerek és digitális Shakespeare-filológia
A Text for a Reader: Quantitative Methods and Shakespeare Philology

1286

Bodrogi Ferenc Máté: Elektronikus kritikai kiadások a klasszikus magyar irodalomban
Electronic Critical Editions in Hungarian Classical Literature

1292

Dömötör Adrienne – Novák Attila: Főurak levelei, boszorkányok perei és egy újonnan épült adatbázis: A Történeti magánéleti korpusz • Letters of Noblemen, Court Records of Witch Trials—and a New Database: A Historical Corpus of Hungarian ‘Private’ Language Use

1397

Kiss Margit: Egy XVIII. századi írói korpusz modern feldolgozása
Analysis of an 18th Century Writer’s Corpus

1305

Mészáros Tamás: Mit nyújthat a modern informatika az irodalomtudomány számára?
How Could Modern Informatics Improve Literary Research?

1310

Palkó Gábor: Mit jelent a digitális filológia a szemantikus web korában? A Digiphil projektről
What Does Digital Philology Mean in the Age of the Semantic Web? 1316

1316

Péter Róbert: A Big Data kihívás és lehetőség a bölcsészettudományokban: digitális szövegek
és metaadatok távoli olvasása
• Big Data Challenges and Possibilities in the Humanities:
Distant Reading of Digital Texts and Metadata

1323

Seláf Levente: Digitális versrepertóriumok fejlesztése és összekapcsolása:
kutatástörténet és kilátások
• Developing and Interlinking Digital Poetical Repertories

1331


Tours-i Szent Márton

St. Martin of Tours
 
   

Pálffy Géza: A pozsonyi Szent Márton-koronázótemplom: a Magyar Királyság egyik legfontosabb temetkezőhelye • The St. Martin’s Coronation Church in Pozsony: One of the Most Important
Burial Places of the Kingdom of Hungary

1337

Tóth Ferenc: Sabaria patria Sancti Martini, Utazók, katonák, diplomaták a szombathelyi
Szent Márton-kultuszról
• Sabaria Patria Sancti Martini. Writings of Travelers, Soldiers
and Diplomats on Saint Martin’s Cult in Szombathely

1349

Váncsa István: Lúdhúst enni • The Goose Hangs High

1359

Tanulmány • Study  

 

Tamás Pál: Digitális munkásság a 2020-as években • Digital Workforce in the 2020s

1365

Dobos Imre – Michalkó Gábor – Nováky Erzsébet: Miért nincs királyi út a habilitáció
publikációs követelményeinek meghatározására?
• Why There Is No Royal Road
for Quantification of Publication Requirements in Habilitation Processes?

1379

Vélemény, vita • Discussion  

 

Hadas Miklós: Az MTA és a férfiuralom • The MTA and Masculine Domination

1391

Tudós fórum • Academy Affairs  

Az MTA új levelező tagjainak bemutatása • Introduction of the New Members of the MTA

Dunai László

1395

Frank András

1397

Kitekintés • Outlook (Gimes Júlia gondozásában) 1399

Könyvszemle • Book Review (Sipos Júlia gondozásában)  

Két partiumi monográfia (Balázs Géza)

1403

Hűlt nyomokon (Ablonczy Balázs)

1406