A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 

 2016. december • TARTALOM – CONTENTS • December 2016

X


Tanulmány • Study  

 

London Gábor: A parányi gépezetek nagy napja – kémiai Nobel-díj 2016
A Big Day for Tiny Machines – The Nobel Prize in Chemistry 2016 1410

1410

Schiller Róbert: Pillantás a hídra. Néhány szó A fizika kultúrtörténeté-ről
Casting a Glance at the Bridge – A Few Remarks on The Cultural History of Physics

1419

Csányi Vilmos: Etológia, ember, társadalom • Ethology, Homo sapiens, Society

1424

Hermann Róbert: I. Ferenc József és a megtorlás • Francis Joseph I. and the Retaliation in Hungary

1435

Haszpra László: Mérföldkövek a légköri szén-dioxid-forgalomban
Milestones of the Atmospheric Carbon Dioxide Budget

1447

Zsoldos Endre: Konkoly Thege Miklós (1842–1916) • Miklós Konkoly Thege (1842–1916)

1455

Vásáry István: Schütz Ödön (1916–1999) emlékezete
Edmond Schütz (1916–1999) – A Commemoration on the 100th Anniversary of His Birth

1463

F. Romhányi Beatrix: Tükör által – homályosan? • Through a Glass, Darkly?

1468

Weisz Boglárka: A király pénze • Royal Revenues

1479

Szekanecz Zoltán: Az ízületi gyulladás mint szív-érrendszeri rizikófaktor
Inflammatory Joint Disease: A Cardiovascular Risk Factor

1485

Szabadfalvi József: Kilencven évvel ezelőtt hunyt el Kunz Jenő, az MTA levelező tagja • Jenő Kunz, Corresponding Member of the Hungarian Academy of Sciences, Passed away Ninety Years Ago

1496

Tudós fórum • Academy Affairs  

A Magyar Tudomány Ünnepe • Elnöki és főtitkárhelyettesi köszöntő / Kitüntetések
Hungarian Science Festival 2016 • Greeting Speeches / Awards

1501

A magyar csillagászat jövőképe a 2010-es évek második felére (az MTA Csillagászati és Űrfizikai Tudományos Bizottsága) • Medium-term Vision for Hungarian Astronomy 1507

1507

Az MTA új levelező tagjainak bemutatása
Introduction of the New Corresponding Members of the MTA

Kollár László

1517

Kovács Zoltán

1519

Vélemény, vita • Discussion  

 Czigány Szabolcs – Fábián Szabolcs Ákos – Ernyes Tamás: Gondolatok a Felszíni vizek kutatása Magyarországon: helyzetkép és javaslatok címmel a Magyar Tudomány 2015. júliusi számában megjelent tanulmány kapcsán • Comments on the Magyar Tudomány July 2015 Article:
Research in Hungary on Surface Waters: General Overview and Suggestions

1521

Buzsáki György: Nők az Akadémián

1527

Kitekintés • Outlook (Gimes Júlia gondozásában) 1528

Könyvszemle • Book Review (Sipos Júlia gondozásában)  

A rózsa: egy növény a hagyományok és jelentések kereszteződésében (Somogyvári Lajos)

1531

Összefüggések a talaj termékenysége és tápanyag-ellátottsága között (Németh Tamás)

1533

A marslakók bölcsessége (Vásárhelyi Mária)

1534