A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 

 2017. január • TARTALOM – CONTENTS • January 2017

X


Tagállami integrációs modellek. A gazdasági kormányzás új dimenziói
az Európai Unióban
• Models of Member State’s Integration.
New Dimensions of Economic Governance in the European Union
 
   
Vendégszerkesztő / Guest Editor • Halmai Péter

Palánkai Tibor: Bevezető gondolatok • Introductory Thoughts

2

Halmai Péter: Új geometria: „teljes” gazdasági és monetáris unió? A gazdasági kormányzás új dimenziói az Európai Unióban • New Geometry: “Whole” Economic and Monetary Union? New Dimensions of Economic Governance in the European Union

6

Kutasi Gábor: Külső egyensúlytalanság az euróövezetben. Megoldás-e a többszintű kormányzás? • External Imbalance in the Euro Zone. Is the Multi-level Governance
a Solution?

18

Győrffy Dóra: Görögország a monetáris unióban: a kilépés hiábavalósága
Greece in the Monetary Union: The Futility of Exit

24

Palánkai Tibor: Gondolatok a 21. századi kapitalizmusról és a „szociális államról”
Thomas Piketty A tőke a 21. században című könyvének inspirációja alapján

Reflections on the 21st Century Capitalism and the “Social State”
Inspired by Thomas Pikkety’s Capital in the 21st Century

34


Tanulmány • Study  

 

Szabó Gábor: A kvantumelmélet és a huzat logikája
Logics of Quantum Theory and Draught of Air

44

Erdélyi István: A történelmi Dentumoger, avagy dontövi Magyarország?
The Real Dentumoger?

48

Hazai Kinga: Mégis, kinek a gondolata? • Whose Thought Is It Anyway?

51

Kővári Zsolt: Mérföldkő a csillagfelszíni struktúrák kutatásában
Cornerstone in Studying Stellar Surface Structures

58

Kázmér Miklós – Papp Gábor: Kárpáti ásványok egy tizennyolcadik századi angliai gyűjteményben • Carpathian Minerals in an 18th Century Collection in England

66

Kovács Kármen: A nyílt hozzáférésű (Open Access) publikálás néhány bizonytalan következménye • Some Uncertain Consequences of Open Access Publishing

71

Sasvári Péter – Nemeslaki András: Tudományos folyóiratok méltányos rangsorolása
az MTA gazdasági és jogi osztályában: mit mutatnak az adatok?

The Issue of Fair Ranking of Scientific Journals in the Department of Economics and Law
in the Hungarian Academy of Sciences: What Empirical Data Tell Us

80

Csomós György: A vállalati tudományos publikálás okai, avagy nem mindig az innováció szabadalmaztatása a cél • Why Corporations Publish Scientific Papers,
Or It Is Not Always the Goal to Patent an Innovation

92

Interjú • Interview  
   

Óegyiptom titkai – a magyar egyiptológia • Sipos Júlia beszélgetése Bács Tamással
Secrets of Ancient Egypt – Hungarian Egyptology
Júlia Sipos' interview with Tamás Bács

100

A jövő tudósai • Scientists of the Future  

 

 

Bevezető • Introduction (Kiss Rita)

103

Törődés talentumainkkal – a BME Tehetségsegítő Tanácsának munkájáról
Caring for Our Talents – Talent Support Council
at the Budapest University of Technology and Economics (Szilágyi Brigitta)

103

Tudós fórum • Academy Affairs  

Az MTA új levelező tagjainak bemutatása
Introduction of the New Corresponding Members of the MTA

Kiss György

109

Kövér György

111

Rajkai Kálmán

113


Kitekintés • Outlook (Gimes Júlia gondozásában) 115

Könyvszemle • Book Review (Sipos Júlia gondozásában)  

Információs eszközök és tanulás a kognitív pszichológiai kutatásokban (Markója Ádám)

119

Corvina Augusta – hatalmi reprezentációra ítélve (Bíró Csilla)

122

Földek és emberek (Varga Zsuzsanna)

124