A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 

 2017. február • TARTALOM – CONTENTS • February 2017

X


Többszemközt az evolúcióval • Multi-faceted Evolution
 
   
Vendégszerkesztő / Guest Editor • Varga Zoltán

Varga Zoltán: Bevezető gondolatok • Introductory Address

130

Holló Gábor: Egyszerű szimmetria • Simple Symmetry

134

Gertheis Zsófia N. – Szöllősi Gergely J.: Fajok és gének történetének nyomában
Reconstructing Species Trees with Gene Trees

141

Podani János: „Fában gondolkodás” a biológiában, avagy nem minden fa, ami annak látszik
“Thinking in Trees” in Biology – True and False Trees

148

Varga Zoltán: Evolúció hierarchikus szinteken: populációk, fajok, közösségek
Evolution on Hierarchic Levels—Populations, Species, Communities 

165

Székely Tamás: A felnőttkori ivararány szerepe a párzási és utódgondozási rendszerek evolúciójában • Significance of Adult Sex Ratio for the Evolution of Mating Systems
and Parental Care

176

Barta Zoltán: Az egyedi sokszínűség hatásai a kooperáció evolúciójára
The Effect of Individual Variation on Evolution of Cooperation

183

Tanulmány • Study  

 

Bódai Tamás – Drótos Gábor – Haszpra Tímea – Herein Mátyás – Márfy János – Tél Tamás:
A párhuzamos földi klímák elmélete • The Theory of Parallel Climates on Earth

188

Hargittai István: Klein György (1925–2016) • George Klein (1925‒2016)

202

Szántó Veronika: Az élet mint természetfilozófiai probléma a nyugati gondolkodásban
Life as a Natural Philosophical Problem in the History of Western Thought

210

Csató László: A harmadik bíráló bosszúja, avagy mire jók az axiómák
Revenge of the Third Reviewer, or the Importance of Axioms

219

Vélemény, vita • Discussion  

Holl András: Beszéljünk nyíltan a nyílt hozzáférésről! • Open Access Needs to be Discussed Openly. Reflections on the Paper by Kármen Kovács

224

Czvikovszky Tibor: Tudomány – hiedelem – hit • Ethology, Homo sapiens, Society

228

Interjú • Interview  
   

Új növénynemesítési eljárások – GMO vagy nem GMO? Egyed László interjúi Dudits Dénessel
és Joachim Schiemann-nal • New Breeding Techniques—Do Regulate Or Do Not Regulate
László Egyed's Interviews with Dénes Dudits and Joachim Schiemann

232

Tudós fórum • Academy Affairs  

Az MTA új levelező tagjainak bemutatása
Introduction of the New Corresponding Members of the MTA

Kecskeméti Gábor

240

Páles Zsolt

242

Simon István

244

Kitekintés • Outlook (Gimes Júlia gondozásában) 246

Könyvszemle • Book Review (Sipos Júlia gondozásában)  

RNA/DNA & Cancer (Ongrádi József – Nagy Károly)

248

Mitől lesz igaz, ami igaz? Kocsis László könyvéről (Tuboly Ádám Tamás)

250

A vallások, az állam és a szólás szabadsága (Kukorelli István)

254