A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 

 2017. március • TARTALOM – CONTENTS • March 2017

X


Társadalom – földrajz • Society – Geography
 
   
Vendégszerkesztő / Guest Editor • Kovács Zoltán

Kovács Zoltán: Bevezetés • Introduction 258

Benedek József – Kocziszky György: Területi polarizáció és konvergencia a visegrádi országokban
Spatial Polarization and Convergence in the Visegrád Countries

261

Kocsis Károly – Nemerkényi Zsombor: Földrajz és térképészet a nemzet- és honismeret szolgálatában: Magyarország nemzeti atlaszának új kiadása
Geography and Cartography in the Service of Awareness of Homeland and Nation

273

Csorba Péter – Csatári Bálint: Tájföldrajz és táji önazonosság
Landscape Geography and Landscape Identity

284

Jankó Ferenc: Az éghajlatváltozás tudás-vitáinak feltérképezése: nézőpontok Magyarországról
Mapping Climate Change Knowledge Controversies: Perspectives from Hungary

293

Kovács Zoltán: Városok és urbanizációs kihívások Magyarországon
Cities and Challenges of Urbanisation in Hungary

302

Pál Viktor: Egészségünk földrajza – területi különbségek a hazai egészségi állapotban
Geography of Our Health – Areal Differences in the National Health Status

311

Tanulmány • Study  

 

Vajda Zsuzsanna: Hosszú haj, rövid ész? Férfiak és nők értelmi képességei
a legújabb kutatások tükrében
• Long on Hair, Short on Brains?

322

Borbély Katalin – Kásler Miklós: Pozitronemissziós tomográfia a XXI. században
Positron Emission Tomography in the 21st Century

337

Hárdi István: Miért festett Winston Churchill? • Why Did Winston Churchill Paint?

343

Szívós Mihály: A rektori vezetési feladatkörök átalakulása az egyetemeken az integráció utáni
másfél évtizedben
• Transformations in the Scopes of Management of University Rectors (Presidents) in the Fifteen Years after Universities’ Integration

348

Vélemény, vita • Discussion  

Csépe Valéria: Túl az üvegplafonon • Beyond the Glass Ceiling

359

Tudós fórum • Academy Affairs  

Az MTA új levelező tagjainak bemutatása
Introduction of the New Corresponding Members of the MTA

Benkő Elek

366

Gáspár Péter

368

Megemlékezés • Obituary  
   

Láng István 1931–2016 (Jolánkai Márton – Németh Tamás – Várallyay György)

370

Kitekintés • Outlook (Gimes Júlia gondozásában) 374

Könyvszemle • Book Review (Sipos Júlia gondozásában)  

Föld- és éggömb – az oktatás eszköze, a lakás dísze (Klinghammer István)

377

Herpesviridae (Kövesdi Valéria)

380

A városi levegő kreatívvá tesz (Csepeli György)

381