A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 

 2017. június • TARTALOM – CONTENTS • June 2017

X


Mi lenne, ha megállna a klímaváltozás? És ha nem?
What Would Happen If Climate Change Stops? And If It Doesn't?
 
   
Vendégszerkesztő / Guest Editor • Szarka László

Csete Mária – Szarka László: Bevezető • Introduction

642

Vida Gábor: Klímahelyzet 2016 • State of Climate 2016

645

Somogyi Zoltán: Az elővigyázatosság elve és az éghajlatváltozás. Mire figyelmeztetnek az erdők?
Precautionary Principle and Climate Change. What Do Forests Warn Us?

652

Zilahy Gyula: Üzlet és klíma – se veled, se nélküled
Climate Change and Business – With or Without

658

Harangi Szabolcs: Vulkánkitörések klímaváltoztató hatása: a kicsi is számít!
Climatic Effect of Volcanic Eruptions: Even the Small Ones Could Have a Role!

664

Gelencsér András: Éghajlatváltozás és emberi tevékenység • Climate Change and Human Activity

674

Szarka László: A mai globális környezeti kihívások függetlenek az éghajlatváltozás éppen aktuális tendenciájától • Global Environmental Challenges Are Alarming Independently
of Actual Climate Change Tendencies

680

Kondor Attila Csaba – Kovács Zoltán: Kibocsátáscsökkentés és urbanizáció: ellentmondások
és párhuzamok
• Emission Decrease and Urbanisation: Contradictions and Parallels

686

Kordos László: Az emberi jelenségekről • On Human Phenomena

691

Antal Z. László: A természet és a társadalom kapcsolata holisztikus megközelítésben
Relation between Society and Environment in Holistic Approach

694

Tanulmány • Study  

 

 

N. Szabó József: A természettudományi elit a fordulat éveiben (1946 ősze – 1948)
The Natural Sciences Elite in the Years of the Political Changes (Autumn 1946–1948)

701

Kenesei István: A mondattól a szóig • From Sentence to Word

708

Fodor István: Honfoglalás kori tarsolylemezeink és keleti párhuzamaik
Ancient Hungarian Sabretache Plates and Their Eastern Analogies

723

Tudós fórum • Academy Affairs  

KÖZGYŰLÉS 2017 • MTA General Assembly 2017

732

Interjú • Interview  
   

Hiszek a gondolkodásmód átörökítésében… Gimes Júlia interjúja Vizi E. Szilveszterrel
Júlia Gimes' Interview with Szilveszter E. Vizi

741

Vélemény, vita • Discussion  

Bakacsi Gyula: Axiómák vagy kritériumok? Replika Csató László A harmadik bíráló bosszúja,
avagy mire jók az axiómák
című cikkére
• Axioms or Criteria. Replicating László Csató’s Article

746

Csató László: Reflexiók Bakacsi Gyula vitairatára
Reflections on the Debate Contribution of Gyula Bakacsi

752

Megemlékezés • Obituary  
   

Dimény Imre 1922 – 2017 (Szendrő Péter – Dimény Judit)

755

Kitekintés • Outlook (Gimes Júlia gondozásában) 759

Könyvszemle • Book Review (Sipos Júlia gondozásában)  

A humor nagyítón keresztül (Mikusová Melinda)

762

Társadalom és gazdaság (Molnár Ágnes)

764