A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 

 2017. augusztus • TARTALOM – CONTENTS • August 2017

X


Lukács György
György Lukács
 
   

Heller Ágnes: Ami Lukács Györgyből maradandó
All that Remains Alive from the Work of György Lukács

898

Kelemen János: Lukács György öröksége: nemzetközi konferencia Budapesten
The Legacy of György Lukács: An International Conference in Budapest

905

Monok István: Az emlékezet közgyűjteményi megőrzése Lukács György hagyatéka kapcsán
Preservation of Memory through Public Collections. Á Propos of the Manuscript Legacy
of György Lukács

910

A virtualitás mint harmadik létszféra:
a virtuális világok és a forradalom a filozófia szemszögéből
Virtuality as a Third Sphere of Being: Philosophical Perspectives
on Virtual Worlds and teh Information Revolution
 
   
Vendégszerkesztő / Guest Editor • Benedek András

Benedek András: Bevezető • Introduction

914

Ropolyi László: Virtualitás mint harmadik létszféra • Virtuality as a Third Sphere of Being

918

Kondor Zsuzsanna: A virtualitás szerepe a kognitív folyamatokban
Virtuality in Cognitive Processes

929

Golden Dániel: A virtualitás kettős természetéről • On the Dual Nature of Virtuality

937

Benedek András: A valós és virtuális világoktól az integrált tudásarchitektúrák felé –
eggyé válnak, vagy mindig is egyek voltak
? • Actual and Virtual Worlds Turning
into Integrated Knowledge Architectures – Are They Going to Integrate,
or Were Never Considered Apart?

944

Székely László: A virtuális világok és a „nooszféra”: az információtechnológiai forradalom Teilhard de Chardin kozmológiájának kontextusában • Virtual Worlds and the “Noosphere”: The Information Technology Revolution in the Context of Teilhard de Chardin’s Cosmology

959

Békés Vera: Háló vagy labirintus? A világhálón függők (potenciális) térélménye
Network or Labyrinth? The (Potential) Space Experience of Network Dependents

968

Tanulmány • Study  

 

 

Szilágyi István: Portugália és az 1956-os forradalom magyar menekültjei
Portugal and the Hungarian Refugees of the 1956 Revolution

971

Fabó Edit: A tudományos világkép könyvtári alapozása a bölcsészettudományok területén
Libraries as Foundations in Scientific World-Conception in the Field of Humanities

981

Vinkler Péter: A magyar tudományos publikációk száma és hatása nemzetközi összehasonlításban
Measure and Impact of Hungarian Scientific Publications in International Comparison

991

N. Szabó József: A Kossuth-díj létrehozása • Founding of the Kossuth Prize

1001

Vajda Ágnes – Kasza Gyula: Élelmiszer eredetű megbetegedések költségei
és társadalmi terhe – módszertani áttekintés
• Costs and Social Burden
of Foodborne Diseases. Methodological Review

1007

Kitekintés • Outlook (Gimes Júlia gondozásában) 1013

Könyvszemle • Book Review (Sipos Júlia gondozásában)  

Az én molekulám (Balázs Ervin)

1016

Pályák és képek (Martin József)

1017

Okos és jó városok (Pók Attila)

1020