Magyar Tudomány A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítás éve: 1840


1998. ÁPRILIS

Király Tibor: A büntetôeljárási jog reformja .............................. 389
Szabó Katalin: Közgazdasági kísérletek .................................... 397
Tóth Imre: Fényes üstökösök 1996-1997-ben ................................. 411
Simai Mihály: Az ENSZ Egyetem ............................................. 425
Beszámoló az MTA 1997. decemberi közgyûlésérôl (Szabados László) .......... 439

Interjú

A Bolyai-kép új színei. Beszélgetés Kiss Elemér egyetemi
tanárral (Staar Gyula) .................................................... 450

Viták-vélemények

Hozzászólások a Doktori Tanácsról folyó vitához (Stier Miklós,
Balogh Tibor
) ............................................................. 464
Megjegyzések a filozófia nyelvéhez (Rathmann János) ....................... 472
Az akadémiai tagválasztás problémái és hatásai az agrártudományban
(Cselôtei László) ......................................................... 474
Még egyszer a tudomány természetérôl (Kiss Dezsô) ......................... 476

Kitekintés

A kutatás a véletlenekbôl él, a fejlesztés a tudatos célból (Ágoston Hugó);
Mi ez a nagy cirkusz? (Bencze Gyula);
A szemcsés anyagok különös világa (Jéki László)
(Összeállította: Szentgyörgyi Zsuzsa) ..................................... 479

Szakmagyar

Nyelvhelyesség és számítógépes szövegírás (Prószéky Gábor) ................ 491

A hónap kérdése

Milyen következtetésekre jutott a Pugwash-konferencia a tudomány
és az erkölcs kérdésében? Válaszol: Berényi Dénes ......................... 494

A tudomány történetébôl

Demeter Katalin: A századelô két filozófusa Madách tragédiájának
Kepler-alakjáról .......................................................... 497

Könyvszemle

Elôtérben a tudományfilozófia (Berényi Dénes) ............................. 502
Oktatás/nevelés? (Köpeczi Béla) ........................................... 504
Ács Tibor: Bolyai János a bécsi Császári-Királyi Mérnökakadémián
1818-1823 (Végh Ferenc) ................................................... 509
Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza (Kôszegfalvi György) .......... 511
Czére Béla: Magyarország közlekedése a 19. században (Szabadváry Ferenc) .. 513


<-- Vissza a Magyar Tudomány honlapra
[Információk] [Tartalom] [Tartalmi kivonatok] [Akadémiai Kiadó]