Magyar Tudomány A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítás éve: 1840


1998. AUGUSZTUS

Nyelvünk szénája


Bevezetô (K. G.) ......................................................... 901
Andrássy György: Nyelvi többség, nyelvi kisebbség - nyelvi jogok ......... 901
Tolcsvai Nagy Gábor: A magyar nyelvközösség története .................... 915
Kiss Jenô: A magyar dialektológia s újabb feladatai az ezredfordulón ..... 929
Tóth Pál Péter: Az anyanyelv és az otthon használt nyelv ................. 936

Magyar medicina

Galamb Vilmos: Nemzeti gyógyszerkutatás-fejlesztés - merre tovább? ....... 947

Technológiapolitika

Mosoniné Fried Judit: Külföldi mûködô tôke, belföldi innováció ........... 960

Fogalmak-értelmezések

Köpeczi Béla: A felvilágosodás és ellenzôi ............................... 968
Szlávik János: ,,A fenntarthatóság'' ökológiai és ökonómiai nézôpontból .. 974

A hónap kérdése

Mit súghat még a Föld mélye? Válaszol: Jankovich B. Dénes ................ 985

Tudományos mûhely

Zolnai László-Gácsi Zoltán: Mérünk, de mit? .............................. 988
Verô József: Összehasonlíthatók-e egyes tudományterületek? ............... 994

Megemlékezés

Tüdôs Ferenc (Tôke László) .............................................. 1002

A tudomány történetébôl

Terplán Zénó: Egy nagy magyar gépészmérnök .............................. 1004

Könyvszemle

A magyar bányászat évezredes története I-II. (Gergely Ernô) ............. 1011
Benkô Loránd: Név és történelem (Kiss Jenô) ............................. 1016
Vekerdi László: A Tudománynak háza vagyon (Berényi Dénes) ............... 1018
Nyelvészet és pszichológia (Büky László) ................................ 1020
Scitovsky Tibor: Egy ,,büszke magyar'' emlékiratai (Mátyás Antal) ....... 1022


<-- Vissza a Magyar Tudomány honlapra
[Információk] [Tartalom] [Tartalmi kivonatok] [Akadémiai Kiadó]