Magyar Tudomány A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítás éve: 1840


1998. DECEMBER

Hámori Balázs: Férjhez adná-e a lányát a Homo oeconomicushoz? ............. 1413
Boros Gábor: Mire kötelez a szabadság? .................................... 1427
Bartal Csaba: A sztambuli kapcsolat ....................................... 1438
Palló Gábor: A kívülállás metodológiája: Szilárd Leó ...................... 1449

Kutatás és környezet

Götz Gusztáv: A légkör dinamikája: rend és káosz .......................... 1462

Kitekintés

Bencze Gyula: Posztmodern panoptikum ...................................... 1468

Magyar medicina

Genom-instabilitás és emberi patológia (Kosztolányi György - Méhes Károly) ........................................................................... 1475

A hónap kérdése

Mik a hatalmi ágak a mai magyar demokráciában? (Válaszol: Csizmadia
Ervin
)..................................................................... 1478

Tudománypolitika

Nyíri Pál: Keletre megy-e a tudomány? ..................................... 1481
Tóth Pál Péter: A demográfia hazai állapotáról ............................ 1493
Berényi Dénes: A külföldi magyar tudományosság bekapcsolása az egyetemes
magyar tudományosságba .................................................... 1498

A tudományos mûhely problémái

Ötvös László: Hogyan élünk a Wistar-intézetben? ........................... 1504

Viták-vélemények

Nyílt levél egy el(fel)ejtett nemzedék dolgában (B. Lôrinczy Éva) ......... 1510
Magyar nyelvtan magyarul? (Gulya János - É. Kiss Katalin) ................. 1514
Alapkutatás és társadalmi szükségletek (Kertész János) .................... 1516

Szakmagyar

Jól magyarul és jól ,,reklámul'': nem zárják ki egymást! (Agócs Ágnes) .... 1519

Megemlékezés

Udvardy Miklós (Kádár Zoltán) ............................................. 1521

A tudomány történetébôl

Andorka Rudolf, a magyar társadalomtudomány nagy alakja (Mészáros Tamás) .. 1524

Könyvszemle

A tanatológia és szakirodalma Magyarországon (Buda Béla) .................. 1527
Szûcs Jenô: A magyar nemzeti tudat kialakulásáról (Niederhauser Emil) ..... 1530
Ajánlott olvasmány (Makara B. Gábor) ...................................... 1532
Arccal a természetes ellenállóképesség felé (Király Zoltán) ............... 1534
Új 19. századi egyetemes történet magyarul (Niederhauser Emil) ............ 1536

Fanyar Tudomány ........................................................... 1538


<-- Vissza a Magyar Tudomány honlapra
[Információk] [Tartalom] [Tartalmi kivonatok] [Akadémiai Kiadó]