Magyar Tudomány A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítás éve: 1840


1998. FEBRUÁR

A virtuális világ realitásai - a 21. század szép új világa

Szentgyörgyi Zsuzsa: Tizenöt év múltán - elôretekintés a múltba ..... 125
Vámos Tibor: Információs társadalom - mire készülünk? ............... 132

Technika és alkalmazás

Gyulai József: Anyagtudományi és mikro-nanotechnológiai fejlôdés .... 141
Havass Miklós: Informatikai trendek és kilátások .................... 155
Holl András: A világot átfogó háló: a WWW ........................... 168
Nyiri Lajos: ,,Mennykôhárítóval falak között'' ...................... 173

Társadalmi impakt

Tamás Pál: Az üvegszálas polisz felé? ............................... 181
Gyertyánfy Péter: Jogharmonizáció az információs társadalomban ...... 196
Erdôsi Ferenc: Telematika és területfejlôdés ........................ 212
Marx György: Világkép és információ ................................. 221
Mérô László: Virtuális valóság és a psziché ......................... 230

Esettanulmányok

Krén Emil: Képzômûvészeti gyûjtemények a világhálón ................. 239
Várszegi Asztrik: Hitvilág és információs társadalom ................ 254

Fanyar Tudomány ..................................................... 260


<-- Vissza a Magyar Tudomány honlapra
[Információk] [Tartalom] [Tartalmi kivonatok] [Akadémiai Kiadó]