Magyar Tudomány A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítás éve: 1840


A januári szám tartalmából

Az új esztendô elsô száma két igen aktuális természettudományi témájú tanulmányt közöl. Vicsek Tamás a fizika és a biológia egyre szorosabbá váló kapcsolatát mutatja be a saját kutatási területén (statisztikus fizika) elért eredmények közérthetô ismertetésével. A klónozástól visszhangzó ismeretterjesztô irodalom irányította a figyelmet az állattenyésztés területén folyó kutatások felé. Fésüs László áttekintô cikke az állattenyésztésben kidolgozott új genetikai módszert ismertet. A tanulmány megértésének könnyítésére szolgál a cikkhez csatlakozó minilexikon.

A két nagyobb lélegzetû társadalomtudományi tanulmány közül Hideg Éva és Nováky Erzsébet a magyar társadalom egyes rétegeinek, csoportjainak a jövôhöz való viszonyát ismerteti statisztikai vizsgálatok eredményeire alapozva, míg Bodi László, az MTA külsô tagjának székfoglalója az osztrák identitástudat kialakulását mutatja be a nemzeti önidentifikáció példájaként.

Minden bizonnyal élénk érdeklôdést vált ki és további vitára ösztönöz a Doktori Tanács átalakítására vonatkozó javaslat, de a Viták-vélemények rovat egyéb témákat (az OTKA-pályázatok tervezésénél megszabott pénzügyi korlátok; az akadémiai tagválasztás) is felölel.

A Szakmagyar rovat az idegen nyelvû szakkifejezések magyarosításának gondjaival foglalkozik - várhatóan nem utoljára.

A hónap kérdésére adott válaszból egyebek között kiderül, hogy milyen tervei vannak az Akadémiai Kiadó Rt. tudományos és szótárszerkesztôségeinek.

A Szellemi értékek hasznosítása rovatban a Jedlik Ányos-díjjal újonnan jutalmazott mûszaki és iparjogi szakemberekkel: Hermecz Istvánnal, Szabó Zoltánnal és Tajnafôi Józseffel készített interjú a hazai feltalálói tevékenységgel kapcsolatos kérdésekrôl szól.

Ismét jelentkezik a Kitekintés és a Könyvszemle rovat, és fájdalmas kötelességként a lap megemlékezik a közelmúltban elhunyt Hanák Péter és Zólyomi Bálint akadémikusokról.

A januári számot az Országos Kiemelésû Társadalomtudományi Kutatások Közalapítvány (OKTK) prioritási témajegyzéke zárja.


<-- Vissza a Magyar Tudomány honlapra
[Információk] [Tartalom] [Tartalmi kivonatok] [Akadémiai Kiadó]