Magyar Tudomány, 1998/7

Egy majdnem tematikus szám elé


A Magyar Tudomány rendszeres olvasói megszokhatták már, hogy évente 3-4 alkalommal profilszámot vehetnek a kezükbe. Ebben az évben például az informatikával és az 1848-as forradalommal foglalkozó tematikus számok jelentek már meg. A mostanit nem ilyennek tervezte a szerkesztôség, a véletlen mint segédszerkesztô mégis azzá formálta, mégpedig természettudományi - azon belül is fôképpen fizikai - témájú cikkek halmozódásával. Eötvös Loránd születésének 150. évfordulójáról való megemlékezésünket jóelôre ebbe a számba terveztük, hogy mire a tényleges évforduló -- július 27-e - bekövetkezik, a napi- és hetilapok, valamint az elektronikus média már kellô mennyiségû és színvonalú információból meríthessenek a magyar tudományosság külföldön legelismertebb képviselôjérôl. A magunk részérôl azzal tisztelgünk a Magyar Tudományos Akadémia elnöki tisztét az elôzô századforduló idején több mint másfél évtizeden át betöltô tudós emléke elôtt, hogy hagyományos tudománytörténeti megemlékezés helyett négy tanulmányban méltatjuk Eötvös Loránd életmûvét: az elsô három cikkben a történetiség mellett fontos szerepet kapnak a fizikai és geofizikai szaktudományi részletek (mechanika, gravimetria, földmágnesség) is - ezért is került az évfordulós megemlékezés-csokor a tudománytörténeti rovatból kiemelve a szám elejére. A véletlen úgy hozta, hogy az elmúlt hónapokban több olyan kéziratot kaptunk, amelyek szerzôi többnyire fizikusok vagy a fizikával rokon területen dolgoznak. Az írások színvonala és aktualitása alapján a szerkesztôség feljogosítva érezte magát arra, hogy ez alkalommal ne próbáljon mesterségesen egyensúlyt teremteni a természettudományi és társadalomtudományi témák között. Az általunk vállalt egyoldalúság úgy is felfogható, hogy - Eötvös emlékét továbbvive - a természettudományok 20. század végi színes kaleidoszkópjának néhány mozaikját villantjuk fel.

Szabados László


<-- Vissza a 98/7 szám tartalomjegyzékére
<-- Vissza a Magyar Tudomány honlapra
[Információk] [Tartalom] [Tartalmi kivonatok] [Akadémiai Kiadó]