Magyar Tudomány A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítás éve: 1840


1998. JÚNIUS

Vajda György: Energiaforrások ............................................ 645
Hargittai István - Hargittai Magdolna: A szimmetriák szépsége ............ 676
Gyáni Gábor: Fin de siecle történetírás .................................. 687

Fogalmak-értelmezések

Marosi Sándor: A talaj mint a földrajzi környezet eleme .................. 699

Viták-vélemények

Beck Mihály: Javaslat a Tudományetikai Kódex alapelveire ................. 708
Ritoók Zsigmond: Lehet-e jó etikai kódexet alkotni? ...................... 713
Molnár László: Egy tudományetikai kódex alapelveirôl ..................... 716
Farkas János: Etikai vagy erkölcsi kódex? ................................ 720

A tudományos mûhely problémái

Baranyai András: Iparszerû oktatás felsôfokon ............................ 723

Jegyzet

A természettudományos ismeretterjesztés fontossága (Szarka László) ....... 732
Régen élt tudós szerzô mûvének mai szabados felhasználása (Pásztor Emil) . 735

A hónap kérdése

Mi a helyes elosztás? Válaszol: Lipták András, Pritz Pál ................. 737

Szakmagyar

A metafora szerepe a számítógépes szaknyelvben (ifj. Könözsy László) ..... 741

Szellemi értékek hasznosítása

Bendzsel Miklós: A hazai tudásipar iparjogvédelmi támogatása ............. 743
Jedlik Ányos-díjak - 1998 ................................................ 752

Könyvszemle

Rákosi Mátyás: Visszaemlékezések (Somlyai Magda) ......................... 753
Fodor I. - Walker, G.P.: Environmental Policy and Practice in Eastern
and Western Europe (Molnár Katalin) ...................................... 756
Lanstyák István - Szabómihály Gizella: Magyar nyelvhasználat - iskola -
kétnyelvûség (Kontra Miklós) ............................................. 759
Fried István kelet-közép-európai irodalmi tanulmányai (Niederhauser Emil) . 762
Rétháti László: Alapozás kedvezôtlen talajokon (Scharle Péter) ........... 763
Írás tegnap és holnap (Bánkeszi Katalin) ................................. 766
Az MTA Világgazdasági Kutatóintézetének mûhelytanulmányai (V.F.) ......... 767

Fanyar Tudomány .......................................................... 772


<-- Vissza a Magyar Tudomány honlapra
[Információk] [Tartalom] [Tartalmi kivonatok] [Akadémiai Kiadó]