Magyar Tudomány A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítás éve: 1840


1998. NOVEMBER

Információs társadalom .................................................... 1285
Nyíri Kristóf: Globális társadalom és lokális kultúra
a hálózottság korában ..................................................... 1286
Magyar Gábor: A telematika és a fenntartható társadalom ................... 1298
Kelen András: Az információs társadalom fejlôdése és/vagy
a polgári szabadságjogok .................................................. 1311
Tóth József: Információs társadalom - hogyan tovább a gépiparban? ......... 1320
Javaslatom az MTA Könyvtárának fejlesztésére (Vinkler Péter) .............. 1325

Magyar medicina

Halász Béla - Gerendai Ida - Kiss József: Újabb felismerések a neuroendokrin
rendszert szabályozó struktúrák szervezôdésérôl ........................... 1331

Kutatás és környezet

Izsák Éva: A természeti és társadalmi környezet hatása a városfejlôdésre
Budapest példáján ......................................................... 1337

A tudományos mûhely problémái

Gondolatok a hazai gyógyszerkutatásról egy ankét kapcsán (Hollósi Miklós) . 1345

Szellemi értékek hasznosítása

Beszélgetés Bedô Zoltánnal, a Jedlik Ányos-díjjal kitüntetett elsô
növénynemesítôvel (F. Tóth Tibor) ......................................... 1349

Áthatások

Gyenes György: Kosztolányi és Babits sugárkezelése ........................ 1354

Szakmagyar

Tegyük vissza méltó helyére a kiûzött lelket! (Molnos Angéla) ............. 1367

A hónap kérdése

,,Ha Hongkongban megfázik a tôzsde, Magyarországon miért tüsszentenek tôle?''
(Matolcsy György) ......................................................... 1370

Interjú

,,Lenyûgöz a világ tájainak, lakóinak változatossága...''
Beszélgetés Benedek Dezsôvel (Hernádi Miklós) ............................. 1373

A tudomány történetébôl

Vécsey Tamás - egy nagy magyar jogász portréja (Hamza Gábor) .............. 1379

Megemlékezés

Polinszky Károly (Benedek Pál) ............................................ 1384

Könyvszemle

Új magyar nyelvtan (Kenesei István) ....................................... 1386
Az élet segédtudományai (Szabados László) ................................. 1391
Veres Péter és a társadalmi igazságkeresés (Tóth Pál Péter) ............... 1394
Az európai kultúra ôsi pillére (Dömötör László) ........................... 1396
Értelmes sokszínûség - debreceniség (Vekerdi László) ...................... 1400
Sikerült életrajz Schulek Elemérrôl (Móra László) ......................... 1406
Magyar iparjogvédelmi dokumentumok a régmúltból (F. Tóth Tibor) ........... 1408

Fanyar tudomány ........................................................... 1409


<-- Vissza a Magyar Tudomány honlapra
[Információk] [Tartalom] [Tartalmi kivonatok] [Akadémiai Kiadó]