Magyar Tudomány A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítás éve: 1840


1999. DECEMBER

Trendek 2000-re

George A. Olah: A szénhidrogének jövôje a 21. században .............................. 1409
Berényi Dénes: A magyar tudomány a világversenyben .................................. 1414
Szentgyörgyi Zsuzsa: Technológiai és tudományos trendek ............................. 1423
Ferencz Csaba: Ûrtevékenységi helyzetkép ....................................................... 1433
Pléh Csaba: A szintézis ígérete a mai pszichológiában ................................... 1447
Mihályi Péter: Egészségügyünk jövôje .............................................................. 1457
Farkas János: Az információs társadalom küszöbén ...................................... 1472
Beck Mihály: A ,,két kultúra'' - ma ................................................................... 1480

A hónap kérdése

Mik a legfrissebb adatok a magyarországi szegénységrôl?
(Válaszol: Tóth István György, a TÁRKI igazgatója) .......................................... 1488

A szellemi értékek hasznosítása

Szarka Ernô: Növényfajták és növények szabadalmazása .................................... 1491

Tudománypolitika

Darányi Sándor: Pillanatkép az észt kutatás helyzetérôl ........................................ 1498

Szakmagyar

Fábián Pál: Új helyesírási szótárunkról ............................................................ 1506

Viták-vélemények

A multidiszciplináris tudományról és finanszírozásáról (Hozzászólás
Garai László cikkéhez) (Huff Endre Béla) ....................................................... 1508

A tudomány történetébôl

A ,,sors bona'' tudója (250 éve született Pierre Simon Laplace)
(Radnai Gyula) ............................................................................................... 1512

Testületi hírek

Az MTA elnökségének ülése (Bertók Krisztina) ............................................. 1516

Utóhang

Adalék a Goethe-évforduló megemlékezéseihez (Faller Gusztáv) .................... 1518
Megjegyzések az MTA Könyvtáráról (Rózsa György) ................................... 1519

Könyvszemle

Újabb munkák a 19-20. századi magyar történetrôl (Niederhauser Emil) .......... 1520
Észrevétlen módosulások (Hernádi Miklós) .................................................... 1525
Adalékok a mezôgazdaság belsô mozgástörvényeihez (Daubner Katalin) .......... 1526
Megismeréstudomány és mesterséges intelligencia (Lehmann Miklós) ............. 1529
Korkép és tudósportré (Beck Mihály) ............................................................... 1530
Átkozott pénz? (Gedeon Péter) ........................................................................ 1531
Szépírói stílustörténet (Büky László) ............................................................... 1533

Fanyar Tudomány ........................................................................................... 1534

Elôfizetési felhívás .......................................................................................... 1536


<-- Vissza a Magyar Tudomány honlapra
[Információk] [Tartalom] [Tartalmi kivonatok] [Akadémiai Kiadó]