Magyar Tudomány A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítás éve: 1840


1999. FEBRUÁR

Vannak-e természetes jogok?

Bevezetô (Ludassy Mária) ..................................................... 129
Erdô Péter: Vannak-e természetes jogok az emberi jogok mögött? ............... 129
Földesi Tamás: Aktuálisak-e az emberi jogok? ................................. 133
Halmai Gábor: Igazságosság és morális jogok .................................. 138
Kardos Gábor: A pozitivizmuson innen és túl .................................. 145
Kelemen János: Válasz Ludassy Mária körkérdésére ............................. 148
Nagy Boldizsár: A fûzfa és a kultúra árnyéka ................................. 152
Vajda Mihály: Vannak-e emberi jogaink? ....................................... 156

Laky Teréz: A foglalkoztatás növelése Nyugat-Európában ....................... 159
Rézler Gyula: Arbitrálás az Egyesült Államokban .............................. 169

Magyar medicina

Ötvös László: A génrendszer ôrzôangyala ...................................... 179

Tudományos mûhely

Beszámoló az MTA 1998. decemberi közgyûlésérôl (Szabados László) ............. 185

Kitekintés

Realizmus és utópia (Sperlágh Sándor); SUSY, a fantasztikus (Jéki László);
Egy szokatlan vizsgálat szánalmas eredménye (Bencze Gyula);
A román tudomány a forradalom utáni korszakban (Sz. Zs.);
(Összeállította: Szentgyörgyi Zsuzsa) ....................................... 189

Szakmagyar

Pusztai Ferenc: Magyar szókincstár .......................................... 197

Viták-vélemények

Grüner György: Válasz ....................................................... 200
Nagy József: Hierarchikus multidiszciplínák? ................................ 204
Kucsman Árpád: Aki méltatlanul kimaradt ..................................... 206

Jegyzet

Jéki László: Végtelen vákuumenergia - ismét ................................. 211
Braun Tibor: Rabul ejtés a kémiában ......................................... 213

A tudomány történetébôl

Endrei Walter: Magyar természettudósok és mûszaki alkotók külföldi
enciklopédiákban ............................................................ 216
Demeter Zsófia: III. Béla király és feleségének sírja ....................... 220
Vágás István: A Szeged városát 1879-ben romba döntô árvíz ................... 230

Könyvszemle

Veszélyforrások és társadalmi hatások az energetikában (Szentgyörgyi Zsuzsa) ............................................................................. 238
Rendszerváltás a jog segítségével (Harmathy Attila) ......................... 241
Másfél évszázad agrárátalakulásai (Pölöskei Ferenc) ......................... 244
A Közép-Európa kérdés szintézise (Bolváry-Takács Gábor) ..................... 246
Természeti értékeink leltára (Molnár Katalin) ............................... 247
A könyvkultúra kezdetei Magyarországon (Rácz Miklós) ........................ 249

Fanyar Tudomány

Karinthy Frigyes: Heuréka ................................................... 252
Aforizmák ................................................................... 254


<-- Vissza a Magyar Tudomány honlapra
[Információk] [Tartalom] [Tartalmi kivonatok] [Akadémiai Kiadó]