Magyar Tudomány A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítás éve: 1840


1999. JÚLIUS

Nagy Miklós: Geopolitika és hadtudomány ....................................................... 769
Hamza Gábor: A ,,Harmadik Birodalom'' eszméje a német filozófiai
és politikai gondolkodásban ............................................................................... 779
Czigler István - Winkler István: Kognitív pszichofiziológia .............................. 788
Kálmán Béla: Az elmúlt napciklus tanulságai ................................................... 797
Sebestyén Gyula: Világcsúcsok az építményekben ............................................ 808

Beszámoló az MTA 1999. évi, májusi közgyûlésérôl (Szabados László) ................ 821

A hónap kérdése

Mit tart legfontosabb teendôinek az MTA új fôtitkára? (válaszol:
Kroó Norbert, az MTA r. tagja, az Akadémia fôtitkára) ........................................ 827

Jegyzet

A társadalomkutatás és politika (Enyedi György) ............................................. 831
A ,,legújabb kutatások'' és a fekete leves (Lesi Mária) ........................................ 834

Magyar medicina

Halmos Tamás: Az elhízás epidémiája ............................................................ 839

Szakmagyar

Hogy oda ne rohanjunk... (Szikszainé Nagy Irma) ........................................ 848

Kutatás és környezet

Cartagena de Indias, ahol sem a biodiverzitásról, sem a környezetünkrôl
nem esett szó (Balázs Ervin) ................................................................................ 850

Technológiapolitika

Mosonyiné Fried J. - Andrási Zoltán: A Mecenatúra pályázati rendszer
értékelése ......................................................................................................... 854

Megemlékezés

Szôkefalvi-Nagy Béla (Kérchy László) ............................................................ 862

Tudománytörténet

Márton József: Egy elfelejtett tudós, Nagy Károly reformtörekvései .................... 866

Könyvszemle

Forrás az utódvilágnak (Németh G. Béla) .................................................. 871
A tömeglélektan megújhodása (Somlai Péter) .................................................. 873
,,Egy új helyzet új megfontolásokat kíván'' (Orosz Éva) .............................. 876
Fesztelen filológia (Hernádi Miklós) ............................................................ 880
Egy új tudomány születése (Nánay Bence) .................................................. 882
Közgazdaságtan és pszichológia határán (Magyari Beck István) ......................... 885
Egy radikális hang (Bencze Gyula) ................................................................... 888
Mikrobiológiai módszertan - nemcsak kutatóknak (Szegi József) ......................... 890

Utóhang

Reflexió (Balla László) ..................................................................................... 892


<-- Vissza a Magyar Tudomány honlapra
[Információk] [Tartalom] [Tartalmi kivonatok] [Akadémiai Kiadó]