Magyar Tudomány A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítás éve: 1840


1999. JÚNIUS

Vámos Tibor: Szabadalmak az információs társadalomban ................................. 641

Kémia az ezredfordulón

Márta Ferenc: A kémia lehetôségei és feladatai ................................................. 651
Szépvölgyi János: Vegyipar - ezredfordulós pillanatfelvétel .............................. 666
Zrínyi Miklós: A szintetikus izom és szabályozott hatóanyag-leadás .................... 682
Biró Zoltán: Kôolajkihozatal-növelô eljárás: a szén-dioxidos mûvelés ................ 692

Fogalmak-értelmezések

Zrínyi Miklós: Intelligens anyagok ........................................................................ 697

Magyar medicina

Schôn István: Mi lesz veled, hazai gyógyszerkutatás? ........................................... 704

A hónap kérdése

Hol gyökereznek a mai balkáni konfliktusok? Válaszol: Niederhauser
Emil
, az MTA r. tagja, történész ........................................................................... 711

Viták-vélemények

Alapkutatás, tudományfinanszírozás, Akadémia (Hollósi Miklós) ......................... 716
Részecskefizika - itthon és a világban (Pócsik György) ................................... 720

Tudománypolitika

Lovas Rezsô - Raymond S. Mackintosh: A fizikusok és a társadalom .................. 724

Szakmagyar

Hatásosság és (köz)érthetôség a reklámban (Virág Olga) ................................... 729

Kitekintés

Az égbolt több figyelmet kíván (Szabados László);
Az UNESCO a világ kultúrájáról (Köpeczi Béla);
Harappa: fegyvertelen ôskultúra (Nyárády Gábor);
Kuba a biotechnológia élvonalában (Szentgyörgyi Zsuzsa);
Létezik-e idôtükrözés? (Jéki László) (Összeállította: Szentgyörgyi Zsuzsa) .... 731

Könyvszemle

Az államférfi bölcsessége és a történelem logikája (Erdôdy Gábor) .................... 746
Mit ér a közgazdaságtan, ha magyar? (Gedeon Péter) ........................................ 749
A magyar régészet legújabb topográfiája (Pásztor Adrien) ................................. 753
Nyelvkultúra és tudomány (Bódi Zoltán) ........................................................... 755
Tudományos ismeretterjesztés - tudományos színvonalon (Bencze Gyula) .......... 757
A Természet Világa különszámairól (Szabados László) ...................................... 760
Disszertációk és habilitációs dolgozatok Szombathelyrôl (Berényi Dénes) .......... 764

Beérkezett könyvek ............................................................................................. 765


<-- Vissza a Magyar Tudomány honlapra
[Információk] [Tartalom] [Tartalmi kivonatok] [Akadémiai Kiadó]