Magyar Tudomány A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítás éve: 1840


1999. MÁJUS

Valláskutatás

Weissmahr Béla: Hit és tudomány a katolikus teológia szemszögébôl .................. 514
Horváth Pál: Fordulat és útkeresés a modern katolikus gondolkodásban................. 527
Mohay Tamás: A népi vallásosságról ................................................................... 535
Tomka Miklós: A magyar vallási helyzet öt dimenziója ........................................ 549
Kamarás István: Új vallási mozgalmak világszerte és Magyarországon ................. 560
Máté-Tóth András: Vallástudományok és felsôoktatás ......................................... 569
Balogh Margit: Egyháziak a Magyar Tudományos Akadémia életében ................. 581

Az akadémiai tudományos díjak új rendszere (Glatz Ferenc) ................................. 586

Magyar medicina

Nász István - Ádám Éva: Az adenovírus-kutatás hármas jelentôsége.................... 594

Interjú

Egy EMBO-felmérés eredménye és haszna. Beszélgetés Dudits Dénes
akadémikussal (Chikán Ágnes) .............................................................................. 600

A hónap kérdése

Szabad-e (tudomány)politizálnia a kutatónak? (Válaszol: Solymosi Frigyes,
az MTA r. tagja) .................................................................................................... 606

Eszmék-értékek

Sylvester András: Kôrösi Valósága .................................................................... 610

Megemlékezések

Tarján Gusztáv (Kovács Ferenc) ........................................................................... 617
Bogárdi János (Haszpra Ottó) ................................................................................ 618

Könyvszemle

A kisebbségi kérdés irodalmából
Az etnikai ellentétek historikumáról (Szarka László) ........................................... 621
A hazai nemzetiségpolitika évszázada (Pritz Pál) .................................................... 627
A kisebbségi kérdés Duna-táji problémái (Niederhauser Emil) .............................. 628
Nyelvmentés vagy nyelvárulás? (Fábián Pál) ........................................................ 631
A magyar kisebbségek nyelvi helyzete (Kiss Jenô) .............................................. 633
Etnikumok közötti kapcsolatok és konfliktusok (Pléh Csaba) ................................. 635
Szlovákiai magyar mûvelôdéstörténet (Fried István) ............................................. 636


<-- Vissza a Magyar Tudomány honlapra
[Információk] [Tartalom] [Tartalmi kivonatok] [Akadémiai Kiadó]