Magyar Tudomány A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítás éve: 1840


1999. NOVEMBER

Csernák Józsefné - Tóth Pál Péter: A demográfiai tudomány helyzete
Magyarországon, 1989-1999 .................................................................... 1281
Michelberger Pál: A szubjektív kockázati tényezôk csökkentése ......................... 1290
Kolin Péter: Új kultúraelmélet felé ............................................................ 1296
Biacs Péter: Élelmiszer-minôség - élelmiszer-biztonság ................................... 1310

Magyar medicina

Sinkovits József - Horváth József: Vakcinák a rák ellen ...................................... 1318

Tudománypolitika

Venetianer Pál: Quo vadis, intézethálózat? ............................................................ 1325
Tóth József: Evolúció, innováció és a gépek generációs fejlôdése .................... 1331

A hónap kérdése

Milyen összetevôi voltak a törökországi földrengés pusztításainak?
(Válaszol Meskó Attila, akadémikus, az MTA fôtitkárhelyettese) .................... 1336

Technológiapolitika

Zimler Tamás: Magyar versenyképesség osztrák szemmel ................................... 1339

Tudományos mûhely

Braun Tibor - Pálos Andrea: Eponimák és eponímia a természettudományban . 1350
Sarkadi László: Fejlôdési irányok, hazai eredmények az atomi ütközések
fizikájában .................................................................................................... 1354

Szakmagyar

A labdarúgás szakkifejezéseinek változása a magyar nyelvben (Pottyondi Nóra) . 1360

Kitekintés

Heisenberg, a ,,rossz mérnök'' (Bencze Gyula)
Remekmûvek az ôskorból - térábrázolás barlangrajzokon (Nyárády Gábor)
Kétségek a pozitív diszkrimináció körül (Kovács Ferenc)
(Összeállította: Szentgyörgyi Zsuzsa) .................................................. 1362

Jegyzet

Horváth Endre: A turizmus mint élményfogyasztás ............................................. 1372

A tudomány történetébôl

Kovács László: A sokarcú Békésy György .................................................. 1377

Könyvszemle

Romsics Ignác Magyarország 20. századi történetérôl (Niederhauser Emil) .... 1383
A kultúrdiplomácia sokszínûsége (Majoros István) ................................... 1385
A hiányzó paradigma (Sándor Klára) ....................................................... 1387
Új egyetemi tankönyv a politikatudomány alapjairól (Johancsik János) ............... 1392
Környezetvédelemrôl - kezdôknek és haladóknak (Puppán Dániel) .................... 1394
Magyar jövôképek (Tamási Péter) ................................................................. 1398
Magyar anarchizmus (M. Kondor Viktória) ..................................................... 1400
Az értelmezés mint dokumentum (Szilágyi Mihály) ........................................ 1402

Beérkezett könyvek ................................................................................ 1403

Elôfizetési felhívás .................................................................................. 1405

Fanyar tudomány ...........................................................................


<-- Vissza a Magyar Tudomány honlapra
[Információk] [Tartalom] [Tartalmi kivonatok] [Akadémiai Kiadó]