Magyar Tudomány A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítás éve: 1840


1999. OKTÓBER

Ferge Zsuzsa: A civilizációs folyamat fenyegetettsége .............................. 1153
Venetianer Pál: Géntechnológia-ellenesség - tudományellenesség? .................... 1170
Benedek István: Öntapadó ragasztók - tapasztalat vagy tudomány .................... 1177
Mezô Ferenc: A társadalmi mozgalmak és az ellenállás területei .................... 1184

Kutatás és környezet

Szegedi Sándor: Debrecen nehézfém-szennyezettsége .............................. 1192

Fogalmak - értelmezések

Rathmann János: Új irány a felvilágosodás kutatásában .............................. 1201

A hónap kérdése

Stop Cassini!? (Válaszol: Almár Iván, az Ûrkutatási Tudományos Tanács
elnöke .............................................................................................................. 1206

Tudománypolitika

Makkay Lilla: A tudományos kutatás és fejlesztés helyzete Svédországban ......... 1208

Tudományos mûhely

Kiss Dezsô: Különleges ................................................................................ 1213

Viták - vélemények

Végh László: Természettudomány és vallás .................................................. 1218

Jegyzetek

Ismét a Szent Koronáról (Csapodi Csaba) ....................................................... 1224
Lesz-e, lehet-e Nobel-díj Magyarországon? (Keszthelyi Lajos) .................... 1225
Redukcionizmus és személyközpontú tudomány (Karádi Kázmér -
Bende István - Szepesi Tímea
) ...................................................................... 1227

Szakmagyar

Prohászka János: Tudomány - technológia - technika: hagyományos és
(leg)újabb értelmezések ................................................................................ 1231

Interjú

Hogyan lesz egy pesti vegyészmérnök a molekuláris biokémia professzora
a Yale Egyetemen? Beszélgetés Lengyel Péterrel (Benedek Pál) .................... 1234

A tudomány történetébôl

Goethe és a Magyar Tudományos Akadémia (R. Marth Hildegard) .................... 1241
,,A karlsbadi ásványgyûjtemény'' (Buzinkay Péter) ........................................ 1247
Goethe, a zseniális dilettáns (Lukács Béla) ............................................................ 1251

Könyvszemle

Magyar Tudomány a nemzetközi könyvpiacon
A CEU Press néhány új könyvérôl (Tamás Pál) .................................................. 1259
Kanadai? Magyar? Szociológus? Kriminológus? (Szabó András) .................... 1263
Régi elméletek, új eljárások (Pléh Csaba) ....................................................... 1267
A városi átalakulás mozgatórugói (Horváth Gyula) ........................................ 1270
Biofizika orvosoknak (Vicsek Tamás) ............................................................ 1273
A magyar környezeti jog és az európai uniós normarendszer
kapcsolatáról (Beszteri Béla) ........................................................................... 1274
Magyarország halairól - németül (Bíró Péter) ............................................. 1277

Fanyar Tudomány ................................................................................................ 1279


<-- Vissza a Magyar Tudomány honlapra
[Információk] [Tartalom] [Tartalmi kivonatok] [Akadémiai Kiadó]