A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata • Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 
   ›   IMPRESSZUM


 

 

Főszerkesztő: Csányi Vilmos

 

Vezető szerkesztő: Elek László

 

Olvasószerkesztő: Majoros Klára

 

Szerkesztőbizottság: Ádám György, Bencze Gyula, Bozó László, Császár Ákos,

          Enyedi György, Hamza Gábor, Kovács Ferenc, Köpeczi Béla, Ludassy Mária,

          Niederhauser Emil, Solymosi Frigyes, Spät András, Vámos Tibor

 

A lapot készítették: Gazdag Kálmánné, Halmos Tamás, Holló Virág, Matskási István,

          Perecz László, Sipos Júlia, Sperlágh Sándor, Szabados László, F. Tóth Tibor

 

Lapterv, tipográfia: Makovecz Benjamin

 

Szerkesztőség: 1051 Budapest, Nádor utca 7. • Telefon/fax: 3179-524

          matud@helka.iif.hu • www.matud.iif.hu

Kiadja az Akaprint Kft. • 1115 Bp., Bártfai u. 65.

          Tel.: 2067-975 • akaprint@akaprint.axelero.net

 

Előfizethető:

          • a FOK-TA Bt. címén (1134 Budapest, Gidófalvy L. u. 21.);

          • a Posta hírlapüzleteiben,

          • az MP Rt. Hírlap-előfizetési és Elektronikus Posta Igazgatóságánál (HELP)

            1846 Budapest, Pf. 863, valamint

          • a folyóirat kiadójánál: Akaprint Kft. 1115 Bp., Bártfai u. 65.

 

Előfizetési díj egy évre: 8064 Ft

 

Terjeszti a Magyar Posta és alternatív terjesztők

 

Kapható az ország igényes könyvesboltjaiban

 

Nyomdai munkák: Akaprint Kft. 26567

          Felelős vezető: Freier László

 
design &
honlap: made in mate | copyright © 2009 - all right reserved