A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítás éve: 1840


Magyar Tudomány

A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítás éve: 1840

Fôszerkesztô:
CSÁNYI VILMOS

Vezetô szerkesztô:
ELEK LÁSZLÓ

Olvasószerkesztô:
MAJOROS KLÁRA

Szerkesztôbizottság:
ÁDÁM GYÖRGY, BENCZE GYULA, BOZÓ LÁSZLÓ CSÁSZÁR ÁKOS, ENYEDI GYÖRGY, HAMZA GÁBOR, KOVÁCS FERENC, KÖPECZI BÉLA, LUDASSY MÁRIA, NIEDERHAUSER EMIL, SOLYMOSI FRIGYES, SPÄT ANDRÁS, VÁMOS TIBOR

A lapot készítik:
GAZDAG KÁLMÁNNÉ, HALMOS TAMÁS, HOLLÓ VIRÁG, JÉKI LÁSZLÓ, MATSKÁSI ISTVÁN, PERECZ LÁSZLÓ, SIPOS JÚLIA, SPERLÁGH SÁNDOR, SZABADOS LÁSZLÓ, F. TÓTH TIBOR

Lapterv, tipográfia:
MAKOVECZ BENJAMIN

WWW:
HOLL ANDRÁS

Szerkesztôség:
1051 Budapest, Nádor u. 7., tel./fax: 3179-524
E-mail: matud@helka.iif.hu
www.matud.iif.hu

Kiadja az Akaprint Kft.
1115. Budapest, Bártfai u. 65., tel.: 2067-975
E-mail: akaprint@akaprint.axelero.net

Elôfizethetô a FOK-TA Bt. címén (1134 Budapest, Gidófalvy L. u. 21.), a Posta hírlapüzleteiben, az MP Rt. Hírlapelôfizetési és Elektronikus Posta Igazgatóságánál (HELP), 1846 Budapest, Pf. 863, és a folyóirat kiadójánál: AKAPRINT Kft. 1115. Budapest, Bártfai u. 65.

Elôfizetési díj egy évre 6048,- Ft.

Terjeszti a Magyar Posta és alternatív terjesztôk.

Kapható az ország igényes könyvesboltjaiban.


<-- Vissza a Magyar Tudomány honlapra
[Tartalom] [Tartalmi kivonatok] [Akaprint Kft.]