Magyar Tudomány A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítás éve: 1840


1998. MÁRCIUS

B. Lôrinczy Éva-Gerstner Károly: Lehet-e végre a magyar nyelvnek
nagyszótára? ............................................................ 263
Matolcsy György: Privatizáció Magyarországon (1988-1998) ................ 272
Nyíri Pál: Magyarország és a kínai migráció ............................. 287
Információs társadalom
Kiefer Ferenc: A nyelvtudomány távlatai: helyzetkép és elôrejelzés ...... 306
Vajda Ferenc: Informatika és etika ...................................... 318

Tudománypolitika

Török Ádám: A magyar K+F szféra oldalnézetben ........................... 323

Viták-vélemények

Egy tudomány, egységes elbírálás (Méhes Károly) ......................... 336

A tudományos mûhely problémái

Vinkler Péter: Miért szükséges az Akadémiai Publikációs Adatbázis? ...... 338

Szakmagyar

(Szoftver)nyelvünk védelmében (Tóth Etelka) ............................. 343

A hónap kérdése

Melyek a magyar tudományos diplomácia törekvései Dél-Kelet-Ázsiában?
Válaszol: Nyiri Lajos ................................................... 345

Megemlékezés

Andorka Rudolf (Cseh-Szombathy László) .................................. 349

A tudomány történetébôl

Fekete Gézáné: Az akadémiai tagság 1830-1996 ............................ 351
Móra László: A Széchenyi Tudományos Társaság mûködése (1927-1944) ....... 358

Könyvszemle

The Holocaust in Hungary fifty years later (Erényi Tibor) ............... 364
Dennett veszélyes Darwinja (Pléh Csaba) ................................. 368
Derrida Marx-szelleme (Palcsó Mária) .................................... 374
Mann Miklós: Oktatáspolitikusok és koncepciók a két világháború között
(Donáth Péter) .......................................................... 378

Az Országos Kiemelésû Társadalomtudományi Kutatások Közalapítvány
1997. évi nyertes pályázatai ............................................ 380


<-- Vissza a Magyar Tudomány honlapra
[Információk] [Tartalom] [Tartalmi kivonatok] [Akadémiai Kiadó]