Magyar Tudomány A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítás éve: 1840


1998. SZEPTEMBER

Evolúció és társadalom

Varga Zoltán: Személyes gondolatok az evolúcióról ............................................. 1029
Csányi Vilmos - Miklósi Ádám: A kutya mint a korai emberi evolúció modellje .................................................................................................................................. 1043
Pléh Csaba: Az evolúciós pszichológia .................................................................. 1054
Tudományos elmélet-e az evolúció (Jeszenszky Ferenc) ...................................... 1061
A tudományos nyitott, szabályozott hiedelemrendszerek (Csányi Vilmos) ......... 1065

Kutatás és környezet

Kozár Ferenc: Éghajlatváltozás és rovarvilág ........................................................ 1069

Magyar medicina

Schôn István: A gyógyszerkutatás új irányai és hazai lehetôségei ........................ 1077
Kéri György: Antitumor hatású molekulák .......................................................... 1082
Hermecz István - Kánai Károly - Arányi Péter: Gyógyszerkutatás
a Chinoinban ........................................................................................................... 1091
Szilbereky Jenô: Tanulságok és tapasztalatok a gyógyszer-K+F-ben .................. 1095

A hónap kérdése

Miért veszélyes a gabonák fusarium gombafertôzése? (Válaszol:
Kovács Ferenc akadémikus) ................................................................................... 1104

A tudomány történetébôl

Vargha Domokosné: Carl Friedrich Gauss magyar csillagász-barátai .................. 1108

Szakmagyar

Fábián Pál: Korszerûsített földrajzinév-írási szabályzatunkról ........................... 1122

Viták - vélemények

Az ezredvég tudományosságának rákfenéje - a pályázati rendszer (Jermy Tibor) ................................................................................................................................ 1124
Merre tart a jövô század fizikája? (Csernai László) ............................................. 1129
A jó, a rossz és a csúnya tudomány (Bencze Gyula) ............................................. 1132

Megemlékezések

Bálint Péter (Spat András) .................................................................................... 1135
Preisich Gábor (Szabó János) ................................................................................ 1137

Könyvszemle

Klebelsberg Kuno és a Bécsi Magyar Történeti Intézet (Gángó Gábor) ............... 1140
Állandóság és átalakulás (Köpeczi Béla) ............................................................... 1142
Levelek tükrében (Illés Sándor) .............................................................................. 1145
Fejezetek az ELTE történetébôl (Körmendy Kinga) ............................................. 1147
Hogyan írjunk tudományos dolgozatot? (Donáth Péter) ........................................ 1149
Egy olvasmányos kronológia (Végh Ferenc) .......................................................... 1152

Fanyar tudomány .................................................................................................... 1154


<-- Vissza a Magyar Tudomány honlapra
[Információk] [Tartalom] [Tartalmi kivonatok] [Akadémiai Kiadó]