Magyar Tudomány A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítás éve: 1840


1999. ÁPRILIS

Kockázat és biztonság az élelmiszer-gazdaságban

Elôszó (Kovács Ferenc) ............................................................................................ 385
Somogyi Árpád: Az élelmiszer biztonságának szabályozása
az Európai Unióban ................................................................................................. 387
Füzi Miklós: BSE és egyéb prion betegségek ......................................................... 390
Rafai Pál: A takarmány-alapanyagok mikotoxin szennyezettsége ........................ 395
Banczerowski Januszné - Világi Ildikó - Détári László - Dóczi Judit
- Kukorelli Tibor
: Mikotoxinok az élelmiszerekben ............................................. 403
Zomborszkyné Kovács Melinda: Fumonizin toxinok vizsgálata sertésekben ........ 407
Fazekas Béla: Fumonizin toxinok hazai elôfordulása, állat-
és humán-egészségügyi vonatkozásai ...................................................................... 414
Nagy Béla - Szmollény Gábor - Kovács Sándor - Bitay Zoltán:
Szalmonellák és szalmonellózisok - megújuló kihívások ...................................... 419

Angelusz Róbert - Bokodi Erzsébet - Falussy Béla - Tardos Róbert:
Akadémiai fokozattal rendelkeznek ........................................................................ 424
Faludi Gábor: Az alkotói díjak közterhei ................................................................. 433

Tudománypolitika

Horváth Gyula: Kutatás, felsôoktatás és regionális átalakulás ............................... 447
Vajda Ferenc: Tudományos kutatás és együttmûködés informatikai bázison .......... 459

A hónap kérdése

Lehet-e nyereséges magyar szempontból a részvétel az EU 5.
kutatás-fejlesztési keretprogramjában? (Válaszol: Török Ádám,
a közgazdaság-tudomány doktora, az OMFB Hivatalának elnöke) .................... 464

Szakmagyar

Sportnyelvünk a médiában (Tóthné Vincze Bernadett) ........................................ 468

Kitekintés

Meddig lesz világ a világ? (Bencze Gyula);
Egy nagy tudományos gondolkodó (Nyíri Pál);
Talajvédelem inka módra (enygé);
Közgazdászok a paraméterekrôl, értékekrôl és
gazdaságpolitikáról (Simonovits András);
Élen az élettudományok finanszírozása Nagy-Britanniában (Sz.Zs.);
A Holocaust és a tudomány (Pelle János);
A svéd felsôoktatás (Makkay Lilla);
(Összeállította: Szentgyörgyi Zsuzsa) .................................................................. 470

Viták-vélemények

Sötétben minden tehén fekete? (Fehér Márta) .................................................... 483
Az értelem: fény a sötétben (Bencze Gyula) ....................................................... 486
Válaszolunk, de mire? (Zolnai László - Gácsi Zoltán) ........................................ 488

Könyvszemle

A magyar polgári filozófia emlékezete (Vajda György Mihály) ......................... 490
Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete (Szabados László) .............................. 493
Merre van elôre? (Szabó B. István) ...................................................................... 496
Emlékkönyv (Juhász Dezsô) ................................................................................. 499
Rendhagyó szerb irodalomtörténet - magyarul (Niederhauser Emil) ................. 502
A lelki egészség tudósa (Balogh Tibor) .............................................................. 503
Katona, politikus, akadémikus (Deák Mihály) .................................................... 505
A múltat be kell vallani (M. Kondor Viktória) .................................................. 507
Beérkezett könyvek ................................................................................................ 508

A Jedlik Ányos-díj kitüntetettjei, 1999 .............................................................. 511


<-- Vissza a Magyar Tudomány honlapra
[Információk] [Tartalom] [Tartalmi kivonatok] [Akadémiai Kiadó]