Magyar Tudomány A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítás éve: 1840


1999. JANUÁR

A harmadik esztendô elé (Enyedi György) ...................................... 1

Kockázat és biztonság

Elôszó (Kollár Lajos)......................................................... 3
Szabadváry Ferenc: Kis történeti áttekintés a környezeti ártalmakról ......... 5
Marx György: Születni veszélyes .............................................. 9
Vajda György: A villamosenergia-ellátás társadalmi kockázata ................ 28
Székács András: A növényvédô szerek kockázatai .............................. 38
Besznyák István: Mûtéti kockázatok .......................................... 50
Borvendég János: A gyógyszerfogyasztás kockázata ............................ 55
Bényei András: Közlekedési kockázatok ....................................... 60
Zsuffa István: Árvizek okozta kockázatok .................................... 66
Dulácska Endre: Tartószerkezetek, földrengéskockázat ........................ 73
Mályusz Károly - Tusnády Gábor: A kockázatok matematikai kezelése ........... 80

A hónap kérdése

Mi a magyar tudomány szerepe az árvízvédelemben? Válaszol: Vágás István ..... 86

Interjú

Ki a magyar? Beszélgetés Kürti Miklóssal (Szentgyörgyi Zsuzsa) .............. 90

Viták-vélemények

Bírálunk, de hogyan? (Vinkler Péter) ........................................ 94

A tudomány történetébôl

Vértes Attila: Egy évszázada fedezték fel a polóniumot és a rádiumot ........ 98

Szakmagyar

A korszerûbb földrajzinév-írásért (Laczkó Krisztina) ....................... 103

Könyvszemle

Egy beteljesedett vállalkozás (Tverdota György) ............................ 105
A harmadik évezred fantáziaképe (Bencze Gyula) ............................. 111
Jelképek, motívumok, témák az egyetemes és a magyar kultúrából
(Köpeczi Béla) ............................................................. 115
Idegen tájak magyar kutatói (Fekete Gábor) ................................. 116
Jó emlékek idézése (Vörös László) .......................................... 120
Idegen szavak a filozófiában (Molnár László) ............................... 122
A Polányi Mihály Társaság és a Polanyiana (Gábor Éva) ...................... 124

Fanyar Tudomány ............................................................ 128


<-- Vissza a Magyar Tudomány honlapra
[Információk] [Tartalom] [Tartalmi kivonatok] [Akadémiai Kiadó]