Magyar Tudomány A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítás éve: 1840


2002. JANUÁR

Evolúciós pszichológia

Pléh Csaba: A lélek darwinistái (előszó)

      Elméleti megközelítések

Bereczkei Tamás: Evolúciós pszichológia: új szemlélet a viselkedéstudományokban
Nemes László és Molnár Péter: Evolúciós pszichológia: új szintézis (?)
Kampis György: A gondolkodó test
Szathmáry Eörs: Az emberi nyelvkészség eredete és a "nyelvi amőba"

      Kísérleti munkák és alkalmazások

Kovács Ilona: Tudja-e a látórendszer a fizikát?
Csibra Gergely és Gergely György: A naiv tudatelmélet az evolúciós lélektan szempontjából
Győri Miklós: Az emberi kognitív rendszer szerveződése és az autizmus: evolúciós perspektívák
Péley Bernadette: Az elbeszélés szerepe az én (self) evolúciójában
Hernádi Pál: Irodalom és evolúció

      Összesített irodalomjegyzék

      Evolutionary Psychology (abstract)

Tudománypolitika
Nyiri Lajos: Vitorlázunk, vitorlázgatunk - Az EU K+F keretprogramjában való magyar részvétel tapasztalatai és tanulságai

Új levelező tagok
Galavics Géza
Joó Ferenc
Kádár Béla
Kertész János
Tulassay Tivadar
Vécsei László

Megemlékezés
Kiss Dezső (Berényi Dénes)
Pach Zsigmond Pál (Berend T. Iván)

Könyvszemle
Csányi Vilmos: Van ott valaki? (Pléh Csaba)
Pléh Cs., Csányi V. és Bereczkei T. (szerk.): Lélek és evolúció (Gervain Judit)

Pályázati felhívás


<-- Vissza a Magyar Tudomány honlapra
[Információk] [Tartalom] [Akaprint Kft.]