A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM    KERESÉS


 MI LEHET AZ ŐSSEJTEKKEL FOGLALKOZÓ KUTATÓK FELELŐSSÉGE

    AZ EMBERI JÓL-LÉT ÉRDEKÉBEN?

X

Sarkadi Balázs

az MTA rendes tagja, egyetemi tanár,
Országos Vérellátó Szolgálat, MTA–Semmelweis Egyetem Membránbiológiai Kutatócsoport

sarkadi(kukac)biomembrane.hu

 

Az alábbi gondolatokhoz kapcsolódó szakmai hátteret a Magyar Tudomány korábbi köteteiben már részletesen taglaltuk (Sarkadi, 2004; Sarkadi, 2011), itt most csak a társadalmi és etikai vonatkozásokat szeretném összefoglalni. Mert hiszen az őssejtek fantasztikus új lehetőséget nyújthatnak a modern gyógyító orvoslás területén, …

• ha eljutunk oda az orvosbiológiai kutatásban, hogy jóval többet tudjunk az őssejtek jellemzőiről, differenciálódásáról, az élő szervezetbe történő beilleszkedéséről;

• ha biztonságos, több hasznot mint kárt okozó, jól meghatározott célokra alkalmazható, megfelelően engedélyezett készítmények állnak az orvos rendelkezésére;

• ha a kuruzslók és csalók nem rontják a valódi kutatás és orvoslás hitelét a beteget anyagilag és testileg is megkárosító hókuszpókusz-beavatkozásokkal;

• ha legalább a már jól bizonyított, hatékony őssejtkezelésekre és sejtbankolásra (pl. a közösségi köldökzsinórvér-bankokra) az egészségügy megfelelő fedezetet biztosít;

• ha elhiszik a szakembereknek, hogy felelősséggel gondolkoznak és cselekszenek ezen a területen (is).

De talán az egyik legfontosabb „ha”, hogy sikerül-e az etikai kérdések folyamatos megvitatása, ésszerű átgondolása, és társadalmi, vallási, politikai stb. konszenzus kialakítása. Hiszen a már több évtizede eredményesen működő in vitro megtermékenyítés (fertilizáció), a „lombikbébi”-program tekintetében sem sikerült igazi konszenzust kialakítani. Itt ugyan a gyermekáldás elősegítése jól igazolt szakmai protokollok alapján, világszerte tömeges (milliós) méretekben történik, de a beavatkozást például a katolikus egyház máig sem fogadja el, és egyre újabb és újabb kérdések váltanak ki viharokat. Mi a helyzet a magán- vagy állami finanszírozással, a petesejt-adományozással (néhol „-üzlettel”), az idősebb vagy egyedülálló nők bevonásával, a megszületett gyermekek egészségügyi követésével, az esetleges mellékhatások felmérésével? És a nemrégiben Nobel-díjat kapott orvoskutató (Robert G. Edwards), aki az eljárást először alkalmazta, szentnek vagy kiátkozandó gonosznak tekintendő-e?

Az őssejtekkel végzett ún. helyreállító (regeneratív) gyógyításban a szervezetünkben folyamatosan jelen lévő szöveti (vagy felnőtt) őssejtek alkalmazása inkább csak „technológiai” kérdés, az etikai vonatkozások viszonylag tisztázottnak tekinthetők. Itt a szövet- és szervdonáció szabályai határozzák meg a kutatási vagy klinikai alkalmazások feltételeit. A nagy gond az, hogy ezek az őssejtek már közel sem „mindentudók”, felhasználásuk csak korlátozott mértékben, speciális gyógyítási alkalmazásokban lehetséges. Ilyen hatékony eljárás például a vérképző őssejt átültetése, amelyben a csontvelőből, a keringő vérből vagy a köldökzsinórvérből nyert őssejtek is eredményesen alkalmazhatók.

Az őssejtek tekintetében a közelmúltban a legélesebb vitát a mindentudó, „pluripotens” őssejtek alkalmazása, főként a humán embrionális őssejtek kutatása és lehetséges gyógyító felhasználása váltotta ki. Az egyik alapvető álláspont szerint az emberi élet szentségének védelme alapján minden olyan embrió vagy embrionális

 

 

őssejt, amelyből egy teljes emberi lény kifejlődhet, védelemre szorul az emberi méltóság és élet jogán (Somfai, 2000; Keresztes, 2001/2002, Somfai, 2004). A másik alapállás a megtermékenyített petesejtet vagy a néhány napos embriót még nem tekinti emberi lénynek, véteknek tartja viszont a kutatások leállítását, ha ezekkel már meglevő emberi életek megmentésére nyílik lehetőség. Az is fontos része ez utóbbi álláspontnak, hogy a kutatásban vagy gyógyításban alkalmazott embrionális őssejteket kizárólag megsemmisítésre szánt, „felesleges” embriókból állítják elő. Részleges megoldást jelenthet, ha az embrióból úgy vesznek ki egy sejtet, hogy az nem akadályozza a további növekedését. De az alapvető dilemma, hogy mennyire védendő és védhető a humán embrió, így sem oldható fel.

Ezt az etikai problémát az elmúlt évek fontos felfedezése, az indukált pluripotens őssejtek (iPS) előállítása és alkalmazása félretehetné, hiszen ebben az esetben nincs szükség embriók felhasználására, a már differenciált szövetekből egyedi, személyre szabott, az embrionális őssejtekhez hasonló sejtek hozhatók létre. Egyelőre azonban a technikai problémák nem megoldottak, hiszen az iPS-sejtek létrehozásához szükséges átprogramozó faktorok a sejtek további életét, funkcióját, gyógyító alkalmazását is befolyásolhatják. Mára az is világossá vált, hogy az indukált pluripotens őssejtek nem teljesen azonosíthatók az embrionális őssejtekkel, még akkor sem, ha az átprogramozás leállítható. Ráadásul az iPS-sejtek létrehozásához nélkülözhetetlen volt az a tudás, amelyet az embrionális őssejtekkel folytatott kísérletek szolgáltattak, de ugyancsak a humán ES-sejtek maradtak meg alapvető viszonyítási alapnak minden iPS-sejttel végzett kutatásban is.

A pluripotens őssejtek orvosi alkalmazásának legfőbb szakmai akadálya, hogy ezek (akár embrionális, akár indukált eredetűek) a szervezetbe kerülve szabályozatlanul és gyorsan növekedő daganatokat hoznak létre. Alig beismert, de valós probléma az is, hogy elvileg a pluripotens őssejtekből ivarsejtek is létrehozhatók, így az emberi reprodukció kérdései is felmerülhetnek. Hangsúlyozni kell, hogy míg az emberi őssejtek gyógyító vagy egyéb biotechnológiai felhasználását a világ jelentős részén engedélyezik a törvények, az emberrel kapcsolatos valamennyi reprodukciós jellegű őssejt-beavatkozás (klónozás) szigorúan tiltott és etikátlan.
 Kulcsszavak: őssejtek a gyógyításban, embrionális őssejt, indukált pluripotens őssejt, őssejtek és etika
 


 

IRODALOM

Keresztes Ilona (2001/2002): Megfogantam – tehát vagyok? Új Ember Magazin. II, december–január,  6–7. • WEBCÍM >

Sarkadi Balázs (szerk.) (2004): Őssejtek. Magyar Tudomány. 3, 374–391. • WEBCÍM >

Sarkadi Balázs (2011): Őssejtek az orvosi kutatásban és terápiában. Magyar Tudomány. 10, 1196–98 • WEBCÍM >

Somfai Béla (2000): Erkölcsi kérdések a genetikában. Magyar Tudomány. 5, 586–595.

Somfai Béla (2004): Az őssejtkutatás etikai problémái. Sapientia Füzetek. 2, 53–71. • WEBCÍM >