Magyar Tudomány A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítás éve: 1840


2003. MÁRCIUS

Vendégszerkesztő: ROSKA TAMÁS; szerkesztő: SZENTGYÖRGYI ZSUZSA
Egyszerű és bonyolult - fogalmak és mértékek mesterséges és élő rendszerekben

Roska Tamás: Bevezető
Csurgay Árpád: A "törpék" valóságos és virtuális világa
Gyulai József: Bonyolultság az elektronikában és a nanoelektronikában
Vicsek Tamás: Komplexitás-elmélet
Falus András: Bonyolultság a genom-léptékű biológiában; adalékok a posztgenomikus agnoszticizmushoz
Hámori József: Az emberi agy: a racionalizált bonyolultság
Székely György: Komplexitás az idegrendszerben
Roska Tamás: Bonyolultság és egyszerűség analogikai hullám-számítógépekben és néhány idegi jelenség modelljében
Vámos Tibor: Bonyolultság, filozófia, spekuláció és tudományos következetesség
Csuhaj Varjú Erzsébet: A formális nyelvek bonyolultságáról
Prószéky Gábor: A természetes nyelvek leírásának bonyolultsági kérdései
Katona Gyula: Bonyolulttól az egyszerű felé (a matematikában)
Rónyai Lajos: Birkózás a bonyolultsággal: hatékony algoritmusok

Interjú
Középkort oktatni és kutatni Szegeden (Lukácsi Béla beszélgetése Kristó Gyulával)

Tanulmány
Solymos Rezső: Akadémiai üdülő-erdő Mátraházán

2002, a Kozma-centenárium éve
Keviczky László: Kozma László
Kovács Győző: Dr. Kozma László elektromérnök, a távbeszélő-technika és a számítástechnika magyar úttörője

Tudós fórum
Az MTA és a CNRS (Francia Országos Tudományos Kutatási Központ) közötti kapcsolatokról
A felvidéki, a vajdasági és a kárpátaljai magyar nyelvű agrárfelsőoktatás helyzete (Heszky László)
Felhívás hazánk EU-csatlakozásának támogatására
Az MTA és az Erdélyi Múzeum Egyesület megállapodása
A funkcionális genomika szerepvállalása (Dudits Dénes)
Szilárd Leó professzori ösztöndíjak - ötödször

Megemlékezés
Salánki János (Ádám György)

Kitekintés (Jéki László - Gimes Júlia)

Könyvszemle
Olvasónapló (Niederhauser Emil)
Magyar Tudománytár I. kötet - Föld, víz levegő (Czelnai Rudolf)
Földes Anna: Az Irodalmi Újság könyve (Széchenyi Ágnes)
Tizenkét év - Összefoglaló az erdélyi magyar tudományos kutatások 1990-2001 közötti eredményeiről (Berényi Dénes)


<-- Vissza a Magyar Tudomány honlapra
[Információk] [Tartalom] [Akaprint Kft.]