A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM    KERESÉS


 KÖNYVSZEMLE

X

Sipos Júlia gondozásában

 

 

Pszicholingvisztika 1–2.


A Pléh Csaba és Lukács Ágnes szerkesztette új Pszicholingvisztika kézikönyvvel tekintélyes volumenű, két vaskos kötetnyi tanulmányt kap kézhez az olvasó. Egyes fejezetek kiemelése, illetve ismertetése helyett a könyv terjedelmére való tekintettel inkább összképet szeretnék nyújtani a munka egészéről. A könyv formátuma jól tükrözi tartalmát: nagyszabású gyűjteményről van szó. De vajon mi a valódi jelentősége egy efféle tanulmánykötetnek az internet korában? Egyáltalán: az információs társadalomban lehet-e efféle szerkesztett kötetekkel megragadni a lényeget?

Mintha csupán egy évtizede léptünk volna be egy új korszakba, a digitális korba, mégis úgy tűnik, mintha mindig is így éltünk volna. A technológiai és digitális forradalomban egyúttal maga az információ is átalakult. Egyrészt csöndben véget ért a soha véget nem érő kocsmai viták jelentős része (többek között az okostelefonokon állandóan elérhető Wikipédia miatt); másrészt az állandóan, nagy mennyiségben elérhető információ az információ inflációjához vezetett. Hiába érhető el on-line az emberiség tudásának legnagyobb része, ha idő és energia hiányában jó részéről kénytelenek vagyunk lemondani, miközben könnyen hozzáférhetővé vált sok tévedés, félreértés és torzítás is. A tudomány dzsungelében a helyzet sok szempontból hasonlóan kaotikus. Egyrészt, óriási áttörés, hogy több százezer tudományos cikk vált rendkívül könnyen kereshetővé. Másrészt, paradox módon, a hatalmas mennyiségű információ egyúttal olykor akadállyá válhat: megfelelő szűrés és súlyozás, bizonyos alapvető szempontok nélkül könnyen eshet az ember a tudás illúziójába. A publikációs kényszer, a kiadók anyagi érdeke, és az impaktfaktor mindenek fölé helyezése miatt számos nem éppen teljes értékű munka lát napvilágot – amin a nyílt hozzáférésű (open access) szaklapok egyelőre nem éppen javítani látszanak.

Vajon mennyit ér a tengernyi tanulmány és cikk, ha megbízhatóságukat (reliabilitásukat) és érvényességüket (validitásukat) nem áll módunkban felmérni? E tágabb kontextusban a szakmai összefoglaló új szerepet kap, és új módon értékelődik fel a (dez)információs társadalomban: immár nem „csupán” a legfrissebb tudásanyag átadásának fóruma, hanem a rendelkezésre álló információtömeg valódi tudássá szublimált, lényegi szubsztrátuma. Az inflálódó információ korszakában számos helyen próbálkoznak a tudás valamilyen strukturált konszolidációjával és átadásával. Az MIT például számtalan egyetemi tananyagot tett korlátlanul elérhetővé. A TED nyilvános népszerűsítő előadásain az információ megbízhatóságát kiemelkedő szaktekintélyek biztosítják. A Pszicholingvisztika kézikönyv megbízható forrásaival, kiemelkedő színvonalával és összefoglaló jellegével ugyanebbe az áramlatba kapcsolódik be.

Pléh és Lukács Pszicholingvisztika kézikönyve a fenti klasszikus kérdésre klasszikus választ ad: a szakma élvonalába tartozó szakértők munkáit gyűjtötték egy kötetbe (a teljesség igénye nélkül: Babarczy Anna, Bánréti Zoltán, Csépe Valéria, Gervain Judit, Győri Miklós, Kovács Ágnes, Kutas Márta, Lukács Ágnes, Pléh Csaba). A tanulmányok nagy része nemcsak friss adatokkal szolgál, de átfogó alapismereteket is nyújt egy-egy tudásterületről (mint amilyen például A nyelv evolúciója vagy Az afázia fejezetek), s e tekintetben egyedülálló Pléh Csaba A pszicholingvisztika története című fejezete, amely önálló monográfiaként is megállná a helyét, és amelyhez hasonló történeti áttekintés korábban nem született, ahogy a módszertani fejezet is hiánypótló jellegű. A két kötet elején található részletes tartalomjegyzék jó képet ad az egyes fejezetek főbb témáiról és megközelítéséről, ami alapján viszonylag jól felmérhető tartalmuk és relevanciájuk. A könyv nagyobb tematikus egységei, mint a Nyelvelsajátítás

 

 

vagy A nyelv pszichológiája atipikus helyzetekben fejezetei önálló tanulmánykötetekként is megállnák a helyüket – tulajdonképpen több kötetről van tehát szó, mint első ránézésre tűnhet. A kéziköny révén átfogó képet kaphatunk továbbá a nyelvi megértés és produkció, a nyelv és gondolkodás viszonyáról, valamint a nyelv biológiai alapjairól is.

A könyv erénye, hogy magyar tárgynyelvű, vagyis a példák valódi magyar anyagokból származnak, a számítógépes nyelvészettől és nyelvtechnológiától kezdve a nyelvelsajátítás magyarra jellemző mintázatain keresztül, a nyelvi zavarok a magyar nyelv struktúrájából fakadó jellegzetességeiig. Ezáltal a magyarországi kutatási irányokról, vizsgálati módszerekről, kísérleti megközelítésekről és tudományos szemléletmódokról is átfogó képet kaphat az olvasó. Nem sok nyelvi közösség dicsekedhet ilyen kaliberű saját nyelvű (és tárgynyelvű) kézikönyvvel, amely révén anyanyelvén nyerhet betekintést a pszicholingvisztika különféle ágaiba.

Megemlítendő, hogy a tanulmányok friss eredményeket és friss szempontokat vonultatnak fel, mégsem túl frisseket. Ma már megszámlálhatatlanul sok tudományos eredmény kapcsán találhatunk azt megerősítő, illetve cáfoló cikkeket egyaránt. Mégis, a jó ideje konszolidálódott, többszörösen megerősített eredményeket nem lehet egy-egy újabb vizsgálattal lesöpörni az asztalról. A Pszicholingvisztika kötet tehát sok mindent segíthet felmérni: melyek a fő csapásirányok, és melyek a mellékösvények, mely kérdések régiek, melyek újak, és főként, hogy mely kérdések vannak nyitva, és várnak újabb válaszokra kutatók újabb generációitól.
Ez a fajta terjedelmes tömörség különösen sokoldalúvá teszi a Pléh–Lukács szerkesztette kötetet. Egyszerre alkalmas ismeretterjesztésre, hiszen számtalan izgalmas témát tárgyalnak a fejezetek, mintegy kifeszítve azt a mentális teret, amelyet „pszicholingvisztikának” nevezhetünk. A könyv puszta kíváncsiságból is olvasható, nem kizárólag szakmai érdeklődésből: forgathatják gimnazistáktól kezdve tudósokon keresztül számos szakma képviselői, akik bármilyen okból kifolyólag a nyelvhasználat és gondolkodás kapcsolata iránt érdeklődnek. Csupán illusztrációként: a nyelvfeldolgozás, a nyelvfejlődés, a fogalmi rendszer, a nyelvi működés és az emlékezeti rendszerek kapcsolata, vagy a különféle nyelvi zavarok mind olyan, nagy témák, amelyek a nyelvi működés pszichológiai vonatkozásait a kogníció tágabb kontextusában tárgyalják. A könyv ezzel együtt a szerkesztők – és szerzők – eredeti szándékának megfelelően egyetemi tankönyvnek is ideális, és ebben a minőségében (is) hiánypótló jellegű. Egy szakmailag ennyire erős gyűjtemény rendkívül megkönnyíti színvonalas kurzusok összeállítását, és nagyszerű lehetőséget biztosít, hogy minél több képzés vegye föl tantárgyai közé a pszicholingvisztikát, de bizonyos fejezetek jól kiegészíthetnek távolabbi témaköröket is.

A két kötet tehát jelentős, strukturált, a lényeget kiemelő áttekintését adja a pszicholingvisztika fő témáinak, aktuális, megbízható és érvényes eredményeinek, és egyúttal a Magyarországon folyó kutatások mai állásának. Egy olyan átfogó rendszertant hoz létre, amely nem hiányozhat senki könyvespolcáról, aki szakmája, munkája vagy puszta kíváncsisága folytán érdeklődik a nyelvi funkciók nem kizárólag nyelvészeti jellegű természete iránt. A nyelvvel, a nyelvészettel, a beszéddel vagy az írott szöveggel professzionális szinten foglalkozó szakmabelieknek azonban nélkülözhetetlen műről van szó. Remélhetőleg sokaknak szolgál majd világítótoronyként a viharos sebességgel duzzadó tudományos eredmények tengerén. (Pléh Csaba – Lukács Ágnes szerkesztők: Pszicholingvisztika 1–2. Magyar pszicholingvisztikai kézikönyv. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2014)

Forgács Bálint

CEU